Tiedote

Teknologiateollisuus budjettiriihestä: Investointeihin kannustetaan, työllisyyspaketti jäi ilmaan roikkumaan

18.9.2019 klo 11.48
Hallitukselta odotettiin budjettiriihestä toimia, jotka luovat pohjaa uusille investoinneille, työllisyydelle ja osaamiselle.

Teknologiateollisuus on tyytyväinen siihen, että hallitus on edelleen vahvasti sitoutunut 75 prosentin työllisyysastetavoitteen saavuttamiseen.

”Työllisyyspaketin konkreettinen sisältö jää kuitenkin roikkumaan ilmaan. Paineet siirtyvät nyt ensi vuoden kehysriiheen, jolloin kolmikantaisten työryhmien on saatava aikaan selkeitä ehdotuksia", työmarkkinajohtaja Minna Helle toteaa.

Panostukset koulutuksen pitkäjänteiseen kehittämiseen, osaamistason nostoon, osaavan työvoiman saamiseen Suomeen sekä digitalisaation edistämiseen ovat kannatettavia. ”Uutta luova ja innovatiivinen Suomi rakennetaan koulutuksen ja osaamisen varaan”, toimitusjohtaja Jaakko Hirvola toteaa.

”Toimet osaavan työvoiman saamiseksi Suomeen ovat myös erittäin kannatettavia.”

Kaksinkertainen poisto-oikeus kone- ja laiteinvestointeihin kannustamiseksi ja uudet TKI-verokannustimet ovat päätöksiä, jotka on tärkeä saattaa voimaan mahdollisimman pian. Lisäykset Business Finlandin avustusvaltuuksiin sekä lisäpanostukset yritysvetoisen innovaatiotoiminnan vauhdittamiseen ovat tärkeitä edettäessä kohti hallituksen tavoitetta nostaa tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien osuus 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Hallitus panostaa budjetissa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Panostukset vähäpäästöiseen liikenteeseen, energiantuotannon päästöjen vähentämiseen sekä kiertotalouteen ovat oikean suuntaisia. Tärkeimmät keinot hiilineutraalin Suomen 2035 synnyttämiseksi voidaan määritellä kuitenkin vasta toimialakohtaisten vähähiilitiekarttojen valmistuttua ensi vuonna.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jaakko Hirvola, puh. 0400 633 751 ja työmarkkinajohtaja Minna Helle, puh. 050 341 4884