stocksy_txpf7d7f3c1dv7100_medium_634047.jpg
Tiedote

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto sopivat lomautusmenettelyn nopeuttamisesta

20.3.2020 klo 13.55
Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto ovat sopineet työehtosopimuksen määräaikaisesta muuttamisesta niin, että lomautukset voidaan tehdä nopeutetussa menettelyssä. Sopimusmuutosten tarkoituksena on turvata yritysten toimintaedellytykset ja työntekijöiden työpaikat.

Työehtosopimukseen tehtyjen muutosten mukaan lomauttamisessa noudatetaan vähintään 5 päivän ilmoitusaikaa aiemman 14 päivän sijaan. Myös neuvotteluaika on 5 päivää kaikissa lomautustilanteissa, kun se aiemmin oli 2–6 viikkoa. Määräajoista voidaan poiketa paikallisesti sopien.

Työehtosopimuksen muutokset tulivat voimaan tänään perjantaina 20. maaliskuuta, ja ne koskevat teknologiateollisuuden työehtosopimusta ja malmikaivoksia. Neuvotteluaikoja koskeva uusi pykälä koskee myös lomautusneuvotteluja, joista on annettu neuvotteluesitys ennen 20.3.2020.

Vastaavat muutokset on tarkoitus saada voimaan myös Teknologiateollisuuden toimihenkilöitä koskeviin työehtosopimuksiin mahdollisimman pian.

Lomautusmenettelyn muutokset vastaavat työmarkkinakeskusjärjestöjen kuluvalla viikolla tekemää ehdotusta. Työehtosopimusta muuttamalla menettelytavat saatiin kuitenkin heti käyttöön odottamatta lainsäädännön valmistumista. Tes-muutokset ovat voimassa saman ajan kuin koronaviruksen vuoksi säädettävät työlainsäädäntömuutokset.

Sovittujen tes-muutosten voimassaolo päättyy, jos eduskunta ei hyväksy 15.4. mennessä keskusjärjestöjen 18.3. tekemiä esityksiä työttömyysturvalainsäädäntöön.

Vastuunkantoa vaikeassa tilanteessa

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle kiittää Teollisuusliiton johtoa, hallintoa ja jäseniä kriisitietoisuudesta ja venymisestä vaikeassa paikassa. Yritysten tilanne on äärimmäisen tukala, ja lomautusprosessin lyhentäminen on yksi tärkeä keino työpaikkojen turvaamisessa.

– Teknologiateollisuuden yritykset eivät turvaudu lomauttamiseen kevyin perustein. Yritykset haluavat pitää kiinni osaajista ja tarjota hyviä työpaikkoja. Meneillään oleva kriisi vaatii valitettavasti paljon kaikilta osapuolilta ja kaikilta kansalaisilta, Helle tähdentää.

Teknologiateollisuus on huolissaan siitä, että maan hallitus rajasi työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdottamien työlainsäädäntöä ja työttömyysturvaa koskevien muutosten voimassaolon vain kolmeen kuukauteen. Järjestöt ehdottivat, että ne olisivat voimassa 31.12.2020 saakka. Teknologiateollisuus katsoo, että voimassaoloa on tarpeen myöhemmin pidentää.

– Jo nyt on selvää, että koronaviruksen aiheuttama talouden ja työllisyyden kriisi jatkuu vielä pitkään sen jälkeen, kun akuutti terveydellinen kriisi alkaa väistyä. Teknologiateollisuudessa pahin on vasta edessä. Pidämme välttämättömänä, että työlainsäädäntö- ja työttömyysturvamuutoksille voidaan esittää jatkoa kolmen kuukauden määräajan jälkeen, Helle painottaa.

 

Lisätietoja:

Työmarkkinajohtaja Minna Helle, puh. 050 341 4884