Tämä toimii! askartelua
Tiedote

Teknologiateollisuus tarjoaa uuden teknologiakasvatusprojektin kaikille Suomen ekaluokkalaisille

Tämä toimii! -opetusmateriaalipaketti lähetetään tänä syksynä kaikille Suomen ekaluokkien opettajille. Teknologiakasvatusprojekti on kehitetty yhdessä kasvatusalan ammattilaisten kanssa, ja sen kantavana ajatuksena on tarjota kaikille ekaluokkalaisille tasa-arvoinen mahdollisuus oppia arjen matematiikkaa ja teknologiaa.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen vastikään julkaiseman Alkumittaus-arvioinnin mukaan koulunsa aloittavien lasten osaamistasoissa on isoja eroja. Monet taustatekijät, kuten huoltajien koulutustausta, vaikuttavat ekaluokkalaisten lähtötasoon matematiikan ja äidinkielen taidoissa.

Teknologiateollisuus pitää tärkeänä, että jo pienille oppilaille annetaan mahdollisuus innostua matematiikasta. Tutkimusten mukaan matematiikkaa koskevat mieltymykset syntyvät hyvin varhain. Ensimmäinen kouluvuosi onkin tärkeä hetki lapsen luontaisen innostuksen ruokkimiseen.

“Tavoitteenamme on edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Tämä toimii! -materiaalit ovat maksutta kaikkien ekaluokkien opettajien käytettävissä sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Projekti antaa toiminnalle kehyksen, jota opettaja voi muokata oman opetuksensa tarpeisiin”, sanoo Teknologiateollisuuden koulutusjohtaja Leena Pöntynen.

Suomi ja teknologiayritykset tarvitsevat jatkossakin matematiikan ymmärtäjiä ja teknologian osaajia. 

”Toivomme, että Tämä toimii! lisää pienten oppilaiden matematiikkaintoa ja parantaa myös heidän käsitystään itsestään oppijoina. Myönteisillä oppimiskokemuksilla on iso rooli itsetunnon ja oppimisinnon kehittymisessä. Materiaaleissa kiinnitetäänkin erityistä huomiota tähän”, Pöntynen kuvailee. 

Tämä toimii -hahmot

Monialaista oppia satuhahmojen johdolla

Teknologiakasvatusprojektin materiaalit lähetetään syksyllä kaikille ekaluokkien opettajille postitse. Tarina ja materiaalit löytyvät myös Tämä toimii! -nettisivuilta. Halukkaille opettajille järjestetään myöhemmin syksyllä koulutuskiertue, tarpeen vaatiessa etänä.   

Oppimisprojektin kehystarinassa seikkailevat hauskat Kipinoi-planeetan hahmot, jotka edustavat erilaisia luonteenpiirteitä ja kiinnostuksenkohteita. Matkan varrella seikkaillaan, ratkotaan pulmia ja saadaan oivalluksia teknologian merkityksestä arjessa. Noin seitsenviikkoisen projektin aikana lapset pääsevät myös rakentamaan liikkuvia koneita kierrätysmateriaaleista. 

Monialaisessa kokonaisuudessa yhdistysvät eri oppiaineiden sisällöt ja tavoitteet sekä laaja-alainen osaaminen opetussuunnitelman mukaisesti. Kokonaisuus ylittää oppiainerajat, ja sisältää matematiikan lisäksi esimerkiksi äidinkielen, käsityön ja musiikin oppisisältöjä. Tärkeää on myös vahvistaa oppilaiden itsetuntoa ja empatiataitoja – sekä oppia tekemään yhdessä ja mokaamaankin välillä. 

Oppimateriaaleissa huomioitu myös erityisryhmät ja mahdollinen etäopetustilanne 

Opettaja voi hyödyntää projektin materiaaleja myös suomi toisena kielenä - ja erityisryhmien opetuksessa, sillä tarinasta on myös selkokielinen versio. Mahdollista etäopetustilannetta varten on myös erillinen ohjeistus.   

Opetushallitus on käynyt läpi Tämä toimii! -oppimiskokonaisuuden materiaalit, ja pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen toimii projektin kummina. Tieteellisenä kummina projektilla on Helsingin yliopiston teknologiakasvatuksen apulaisprofessori Kaiju Kangas. Heidän ajatuksiinsa voi tutustua täällä

“Olemme rakentaneet Tämä toimii! -kokonaisuuden niin, että sen toteuttaminen on mahdollista kaikissa kouluissa resursseista riippumatta. Toivottavasti mahdollisimman moni 60 000:sta tällä viikolla koulutaipaleensa aloittavasta lapsesta pääsee mukaan!” Pöntynen sanoo. 

Lisätiedot: 

Koulutusjohtaja Leena Pöntynen, puh. 040 1306 113, 
leena.pontynen@teknologiateollisuus.fi, twitter: @leenapontynen 

www.tamatoimii.fi 
www.thisworks.fi 
Esittelyvideo 

Tämä toimii! on menneinä vuosina ollut Teknologiateollisuuden järjestämä teknologiakilpailu alakoululaisille. Nyt ideasta on muokattu laaja oppimiskokonaisuus yhteistyössä opettajien kanssa, ja samalla kohderyhmäksi on rajattu ekaluokkalaiset. Teknologiateollisuus tarjoaa materiaalit ja koulutuksen opettajille maksutta. Hahmojen oikeudet omistava Fun Academy on antanut hahmonelikkonsa Tämä toimii! -konseptin käyttöön pro bono.