stocksy_txpf7d7f3c1dv7100_medium_680360.jpg
Tiedote

Tietotekniikan palvelualalle syntyi työehtosopimus

17.2.2020 klo 15.59
Tietotekniikan palvelualalla on syntynyt uusi työehtosopimus. Teknologiateollisuus, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Tietoala ry hyväksyivät tänään maanantaina viime viikolla syntyneen neuvottelutuloksen. Ratkaisun piirissä on runsaat 70 000 työntekijää.

Sopimuksen mukaan ensisijaisena tavoitteena on, että palkantarkistuksista sovitaan paikallisesti yritysten tilanteet huomioon ottaen. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei synny, palkkoja tarkistetaan työehtosopimuksen ns. perälaudan mukaisesti.

Perälaudassa sovitut korotukset ovat työmarkkinoilla syntyneen yleisen linjan mukaisesti yhteensä 3,3 prosenttia 25 kuukauden mittaisella sopimuskaudella. Korotukset ajoittuvat seuraavasti:

Ensimmäisenä sopimusvuonna viimeistään 1.3.2020 palkkoihin tulee 1,3 prosentin yleiskorotus. Toisena sopimusvuonna viimeistään 1.2.2021 palkkoja tarkistetaan 1,2 prosentin yleiskorotuksella, ja lisäksi 1.2.2021 palkkojen korottamiseen käytetään 0,8 prosentin suuruinen yritys- tai työpaikkakohtainen erä.

Kysymys kiky-tunneista ratkaistiin niin, että työajan pidentämisestä pyritään ensisijaisesti sopimaan työpaikalla.

Mikäli sopiminen ei onnistu, työnantaja voi perustellun tuotannollisen tarpeen vuoksi osoittaa työntekijälle kalenterivuodessa 16 tuntia lisää työtä. Tunteja ei voi kuitenkaan sijoittaa arkipyhille eikä kyseisten viikkojen lauantaille, ellei niin erikseen paikallisesti sovita. Lisäksi työnantaja voi sijoittaa 8 tuntia koulutusta vapaa-ajalle. Näistä kaikista tunneista maksetaan peruspalkan mukainen korvaus ilman lisiä tai korotuksia.

– Työaikaratkaisu on kompromissi, joka säilyttää tarpeellisia työtunteja ja tukee siten kilpailukykyä. Toivottavasti ratkaisu edistää ja kehittää myös paikallista sopimista, sanoo neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi Teknologiateollisuudesta.

Lisätiedot:
Neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi, puh. 040 833 9577