shutterstock_517352842
Uutinen

Digitaalinen työkalu avuksi yhteistoiminnan kehittämiseen

28.8.2020 klo 8.02
Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto ryhtyvät valmistelemaan uudenlaista digitaalista työkalua, jotta yhteistoimintaa ja paikallista sopimista voitaisiin edistää aiempaa tehokkaammin teknologiateollisuuden yrityksissä.

Liittojen hankkeessa luodaan web-pohjainen työkalu, joka helpottaa yhteistoiminnan tasomittausten tekemistä sekä mittauksista saadun tiedon analysointia ja vertailua. Kehittämiskohteet pystytään tunnistamaan yrityksissä aiempaa helpommin.

Liitot ovat hiljattain päivittäneet yhdessä laaditun yhteistoiminnan tasomittarin. Nyt tavoitteena on siis tehdä mittausten tekeminen aiempaa helpommaksi ja parantaa tiedon hyödynnettävyyttä. 

− Yhteistyön toimivuus on avainasia, jotta paikallinen sopiminen onnistuisi. Yrityksissä on ollut selkeää tarvetta tasomittauksen kehittämiseen ja digitaalisen vertailutiedon saamiseen niin toimipaikkakohtaisesti, alueellisesti kuin toimialakohtaisestikin. Uusi työkalu vastaa tähän tarpeeseen, sanoo johtava asiantuntija Jarmo Päivä Teknologiateollisuudesta.

−Paikallisen sopimisen ja yhteistoiminnan kehittäminen on yksi keskeinen keino kilpailukyvyn parantamisessa. Uusien ideoiden, innovaatioiden ja toimintamallien käyttöönotto on tärkeää, jotta yritysten kilpailukyky saadaan uuteen nousuun, Päivä tähdentää.

Yhteistoiminnan tasomittauksessa arvioidaan liiketaloudellisia tavoitteita, toiminnan ja tuottavuuden kehittämistä, toiminnallisia tavoitteita, luottamusta ja vastavuoroisuutta, johtamis- ja organisaatiokäytäntöjä ja paikallista sopimista.

Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto ovat saaneet työkalun kehittämiseen rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriöstä Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelmasta. Hanketta koordinoi Työterveyslaitos. Kehittämishanke jatkuu vuoden 2021 syksyyn.

 

Teksti on mukana syyskuun uutiskirjeessä.