Kaikki koodaa
Uutinen

Digitalisaatio muuttaa kaikkia ammatteja – lahjoitamme opinto-ohjaukseen oppaan muutoksen ymmärtämiseksi

Teknologian kehittyminen ja kestävän tulevaisuuden vaateet muuttavat voimakkaasti työtä ja ammatteja. Opinto-ohjaajat ovat tärkeässä roolissa siinä, että nuoret saavat näistä muutoksista tietoa ja ymmärrystä. Teknologiateollisuus ry lahjoittaa kouluille opinto-ohjauksen tueksi tietokirjan “Kaikki koodaa”, jossa avataan käytännönläheisesti tulevaisuudessa kaikkialla tarvittavia digitaitoja.

On arvioitu, että useat nykyisistä ammattialoista saattavat poistua automaation seurauksena lähitulevaisuudessa ja osa olisi automatisoitavissa jo nykyisellä teknologialla. Työtehtävät eivät kuitenkaan pelkästään katoa, vaan muuttuvat erilaisiksi. Lisäksi syntyy täysin uudenlaisia tehtäviä. Muutoksen nopeuteen vaikuttavat esimerkiksi tietokoneiden laskentatehon nopea kasvu ja erilaisten teknologioiden yhdistäminen uusilla tavoilla.

Kaikkia näitä työn murrokseen vaikuttavia ilmiöitä yhdistää teknologia: digitaitoja tarvitaan tulevaisuudessa kaikkialla.

“Osaamistason nostossa onnistuminen on yksi tulevaisuutemme keskeisimmistä kysymyksistä. Osa töistä katoaa, osa muuttuu ja syntyy myös täysin uusia ammatteja. Nuorten olisi tärkeää saada tietoa siitä, millaiseen maailmaan he osaamisellaan valmistautuvat”, painottaa Teknologiateollisuuden koulutusjohtaja Leena Pöntynen.  

Kaikki koodaa

Kaikki koodaa – Päivitä osaamisesi – Käytännön opas ajankohtaisiin digitaitoihin

“Haluamme auttaa opinto-ohjaajia tässä tehtävässä ja siksi lahjoitamme Suomen kaikille perusopetuksen kouluille ja lukio- sekä tekniikan ammatillisen koulutuksen oppilaitoksille   uutuuskirjan “Kaikki koodaa”. Kirja lisää ymmärrystä teknologioiden vaikutuksesta eri työtehtävien murrokseen ja sopii uratarinoineen osin käytettäväksi oppimateriaalina opinto-ohjauksen oppitunneilla”, Pöntynen sanoo.   

Leena Pöntynen

Opinto-ohjaajat tarvitsevat yhä enemmän tietoa siitä, miten digitalisaatio ja kestävän tulevaisuuden vaateet muuttavat työtä ja ammatteja. Toivomme, että "Kaikki koodaa" auttaa heitä tässä, sanoo Teknologiateollisuuden koulutusjohtaja Leena Pöntynen.

“Kaikki koodaa” opastaa käytännönläheisesti ajankohtaisiin digitaitoihin

"Kaikki koodaa" selittää helppotajuisesti pääpiirteet monesta IT-osaamiseen liittyvistä asiasta. Kirjan kirjoittajat Maria von Kügelgen ja Vlada Laukkonen ovat molemmat siirtyneet IT-alan työtehtäviin vasta aikuisiällä. He tunnistivat tarpeen kirjalle, joka opastaisi digitaitoihin käytännönläheisesti. Kirja sisältää myös IT-osaajien tarinoita, jotka avaavat, kuinka monenlaisissa tehtävissä digiosaamista tarvitaan ja miten erilaisten urapolkujen kautta alalle voi tulla.

Kaikki koodaa kirjailijat

IT-alalle aikuisiällä vaihtaneet Maria von Kügelgen ja Vlada Laukkonen muistavat hyvin, kuinka vaikeaa oli ymmärtää, millaisia työtehtäviä alalla on ja millaista osaamista ne vaativat.

Vlada Laukkonen opiskeli media-alaa, kun koodaaminen alkoi kiinnostaa. Hän perusti LevelUP Koodarit -Facebook-ryhmän, koska tuntui, että tukea ja vinkkejä omatoimiseen ohjelmoinnin opiskeluun oli vaikea löytää.

 “Kirjasta löytyy myös monta inspiroivaa henkilötarinaa. Olen päässyt tutustumaan moneen mahtavaan ihmiseen LevelUP Koodarit -ryhmän avulla. Halusin saada näiden ihmisten äänet kuuluviin ja kertoa, ettei tarvitse olla nuori tai matemaattisesti lahjakas saadakseen unelmatyön IT-alalta. Motivaatio ja halu oppia riittävät”, Laukkonen kertoo.

Maria von Kügelgen taas teki vuosien uran verojuristina ennen tietotekniikkaopintoja.

“Halusimme kertoa, että IT-alalle on mahdollista päätyä hyvin erilaisia reittejä ja monenlaisista taustoista. Ilman esikuvia ei välttämättä tule mieleen, että IT-alalle voi suuntautua myös myöhemmin kuin suoraan koulun penkiltä”, hän sanoo.

Lisätietoja:

Koulutusjohtaja Leena Pöntynen, puh. 040 1306 113
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, twitter: @leenapontynen