neuvottelu
Uutinen

Ketkä voivat solmia yrityskohtaisen työehtosopimuksen?

Julkisuudessa on käyty keskustelua siitä, ketkä voivat olla osapuolina yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa. Asiasta säädetään työehtosopimuslaissa. Lain mukaan yrityskohtainen työehtosopimus solmitaan työnantajan ja rekisteröidyn työntekjiäyhdistyksen välillä.

Työnantajapuolta edustaa yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa yritys itse. Työntekijöitä edustaa puolestaan työntekijöiden rekisteröity yhdistys, mikä tarkoittaa joko ammattiliittoa tai muuta rekisteröityä työntekijöiden yhdistystä. Yhdistys voi solmia työehtosopimuksen, jos sen sääntöjen mukaisena tehtävänä on valvoa työntekijöiden etua ja solmia työehtosopimuksia.

Tyypillisesti yrityskohtaisen työehtosopimuksen solmii yksi tai useampi ammattiliitto. Teknologiateollisuuden sopimusaloilla toimivia ammattiliittoja ovat Teollisuusliitto, Ammattiliitto Pro, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Tietoala. Kyseeseen voi tulla muukin työntekijöiden yhdistys.

Mikäli yrityksen toimialalla on yleissitova työehtosopimus, sen ohittaminen tai siitä poikkeaminen edellyttää, että yrityskohtainen työehtosopimus tehdään sen ammattiliiton kanssa, joka on osapuolena valtakunnallisessa yleissitovassa työehtosopimuksessa. Lisäksi esimerkiksi säännöllisestä työajasta voidaan sopia laajemmin ja tietyissä rajoissa laista poiketen vain valtakunnallisen ammattiliiton kanssa.

Luottamusmies ei toimivaltainen

Luottamusmies ei ole lain mukaan toimivaltainen solmimaan yrityskohtaista työehtosopimusta. Työehtosopimusta ei voida myöskään solmia suoraan henkilöstön tai sen osan kanssa. Tällainen sopimus ei olisi juridiselta luonteeltaan työehtosopimus vaan jokin muu sopimus.

Vaikka luottamusmies tai yrityksen henkilöstö olisivat tiiviisti mukana työehtosopimuksen valmistelussa tai neuvotteluissa, palkansaajien virallisen sopimusosapuolen ja sopimuksen allekirjoittajan tulee olla ammattiliitto tai muu rekisteröity työntekijöiden yhdistys, joka sääntöjensä mukaan solmii työehtosopimuksia.

Lisätiedot:
Johtaja Johanna Laine, puh. 044 590 7209