tehdas ja maski
Uutinen

Koronapandemian hallinta vaatii erityistoimia myös yhteisillä työpaikoilla

2.3.2021 klo 13.48
Koronapandemia on kriittisessä vaiheessa, ja sen hallinta edellyttää tehokkaita toimenpiteitä myös useamman yrityksen yhteisillä työpaikoilla.

Teknologiateollisuus ry korostaa seuraavien asioiden merkitystä:

  • Työpaikoilla on tärkeää tehdä riskienarviointi.
  • Myös yhteisillä työpaikoilla tulee laatia koronapandemian hallintaan liittyvät turvallisuusohjeet, huolehtia tiedottamisesta ja varmistaa yhteistoiminta tilaajan ja sopimuskumppaneiden välillä.
  • Turvallisuuskäytäntöjen toteutuminen edellyttää, että tilaaja valvoo systemaattisesti ohjeiden noudattamista.

Yhteisten työpaikkojen turvallisuuskäytännöissä on kiinnitettävä huomiota mm. kontaktien rajoittamiseen ja rajaamiseen esim. työjärjestelyjen, päivittäisten taukojen, työvuorojen alkamisen ja päättymisen, sosiaalitilojen ja muun hygienian sekä yhteiskuljetusten osalta.

Sopimuskumppaneiden välisessä yhteistoiminnassa on syytä arvioida yhdessä työterveyshuollon ja tartuntataudeista vastaavien viranomaisten kanssa myös majoituksesta aiheutuvat riskitekijät sekä altistuneiden ja sairastuneiden majoitusjärjestelyt ja sairastuneiden hoitoon ohjaus.