henkilö ja läppäri
Uutinen

Pienyritykset pidettävä kelkassa taloushallinnon digitalisoinnissa

31.5.2021 klo 15.09
Pienet yritykset eivät saa tipahtaa digitalisaation kelkasta. Kaikenkokoisilla yrityksillä tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus hyödyntää taloushallinnon digitaalisia palveluja. Pienyrityksiä pitää ohjata ja kannustaa digitaalisten ratkaisujen käyttöön, sillä ne tuovat tehokkuutta ja merkittäviä säästöjä niin yrityksille kuin koko yhteiskunnalle.

Tätä mieltä on Verohallinnon johdolla työskennellyt selvitysryhmä, joka on koonnut näkemyksensä raporttiin ”Pienyritykset reaaliaikataloudessa”. Teknologiateollisuus oli mukana tässä epävirallisessa selvitysryhmässä, samoin muutamia sen jäsenyyteen kuuluvia ohjelmistoyrityksiä.

Suomen yrityksistä peräti 93 prosenttia on alle kymmenen henkilöä työllistäviä mikroyritystä. Liikevaihdoltaan alle 50 000 euron yrityksiä on yli 190 000. Suomen Yrittäjien jäsenkyselyn mukaan näistä yrityksistä 10 prosenttia eli noin 20 000 yritystä hoitaa kirjanpitonsa excelillä, paperilla tai muulla vastaavalla tavalla ilman taloushallinnon digitaalisia palveluja.

–Tavoitteena tulee olla, että nämäkin yritykset pääsevät mukaan digisiirtymään. On tärkeää, että yritykset voivat halutessaan digitalisoida toimintojaan ja säilyttää kilpailukykynsä ilman kohtuuttomia hallinnollisia kuluja digitalisaation edetessä tulevina vuosina. Tavoitteena tulee samoin olla, että uusien perustettavien yritysten taloushallinnot ovat lähtökohtaisesti digitaalisia, sanoo johtava asiantuntija Maria Volanen Teknologiateollisuus ry:stä.

Volasen mukaan Suomessa on paljon laadukkaita taloushallinnon ohjelmistoja, joiden käyttö on kohtuuhintaista myös pienille toimijoille. Paljon onkin kyse siitä, että myös pienten yritysten on löydettävä niiden hyöty. Samoin on välttämätöntä, että julkiset ja yksityiset palvelut muodostavat yhteensopivan, kustannustehokkaan ja toimivan kokonaisuuden.

– Reaaliaikatalouteen siirtymistä pitää kaiken kaikkiaan vauhdittaa. Reaaliaikatalouden hankkeita (kuten Yritysten digitalous -hanke) ja rakennuspalikoita (kuten eKuitti ja eLasku) tulee edistää ripeästi ja määrätietoisesti. Jos näihin ratkaisuihin sisältyy myöhemmin yrityksiä koskeva lakisääteisiä velvoitteita, on huolehdittava, että myös pienyritysten digitaaliset valmiudet ja mahdollisuudet ovat riittävällä tasolla, Volanen painottaa.

Teknologiateollisuus on sitoutunut kannustamaan ja tukemaan yrityksiä digimuutoksessa esimerkiksi tarjoamalla tietoa, asiantuntija-apua ja vertaistukea.

Pienyritykset reaaliaikataloudessa -selvitystyö
Verohallinnon tiedote aiheesta.

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Maria Volanen, puh. 040 532 3744