CTOs of the year
Uutinen

Vuoden 2020 teknologiajohtajiksi valittiin Sandvikin Jani Vilenius ja Genelecin Aki Mäkivirta  

3.4.2020 klo 8.00
Suomalaisista teknologiavaikuttajista koostuva tuomaristo valitsi vuoden 2020 teknologiajohtajiksi Sandvikin tutkimus- ja teknologiajohtajan Jani Vileniuksen ja Genelecin R&D-johtajan Aki Mäkivirran. Vuoden 2020 tunnustuspalkinto annettiin teknologiajohtajille, jotka ovat vaikuttavalla työllään edistäneet yrityksensä kasvua ja innovaatioita.

Vuoden teknologiajohtajan tunnustuspalkinnon jakavat yhteistyössä Business Finland, Teknologiateollisuus ja Spinverse, tavoitteenaan kasvattaa teknologiajohtajien tekemän työn arvostusta Suomen teknologiateollisuuden kilpailukyvyn edistämisessä. Tunnustuspalkinnot julkistettiin ja jaettiin 2.4.2020 CTO Forumissa, jossa tämän vuoden teemana oli kestävää kehitystä ja älykkäitä ratkaisuja edistävä tuotanto. Tapahtuma järjestettiin poikkeuksellisesti kokonaan virtuaalisena.
 
Tuomariston puheenjohtaja Nina Kopola Business Finlandista totesi seuraavaa: ”Teknologialla on kestävän tulevaisuuden luomisessa erittäin tärkeä rooli. Molempien yritysten kasvutarinat ovat esimerkillisiä ja palkitut johtajat edustavat kestävän teknologian kehittämisen huippuosaamista sekä innovatiivista tapaa toimia.”

Sandvikin synnyttämä kaivosalan ekosysteemi tuo uutta liiketoimintaa

Suurten yritysten sarjassa vuoden 2020 teknologiajohtajana palkittu kansainvälisen korkean teknologian teollisuuskonserni Sandvikin tutkimus- ja teknologiajohtaja Jani Vilenius (TkT) on toteuttanut työllään kaivosalan digitaalista muutosta kestävämmän tulevaisuuden edistämiseksi. Hän on ollut mukana muun muassa akkukäyttöisten ja itseohjautuvien laitteiden tutkimushankkeissa ja kehittänyt Tampereen testikaivoksesta erinomaisen ja turvallisen uusien teknologioiden ja prototyyppien testausympäristön. Näistä hyötyvät niin asiakkaat kuin yhteistyökumppanit. Hän pyrkii myös tuomaan alaa tunnetuksi seuraaville sukupolville tekemällä yhteistyötä teknisten oppilaitosten kanssa.

Jani Vilenius toteaa: “On hienoa saada tunnustusta teknologian kehittämistyölle ja on ilo olla mukana uusien teknologioiden luomisessa. Olemme kehittäneet jo vuosien ajan maanalaisiin kaivoslaitteisiin monia uusia digitaalisia ja autonomisia ominaisuuksia sekä teknologisia ja sähköisiä voimansiirron ratkaisuja, jotka toimivat turvallisesti myös maan alla. Haluamme tukea ja kehittää edelleen kilpailukykykyisen ja uudenlaisen osaamisen saatavuutta koko Suomessa.”

Vilenius jatkaa, että Sandvikin oma tutkimuskeskus ja yhteistyö yliopistojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa vahvistaa yrityksen luomaa ekosysteemiä. Sen avulla voidaan kasvattaa johtavia digitaalisia teknologia-, ja sähköistymisratkaisuja, joista muutkin yritykset hyötyvät. Sandvikilla on tärkeä rooli vaihtoehtoisten hiilineutraalien energialähteiden käytön lisäämisessä sekä ympäristöystävällisempien ja energiatehokkaampien tuotantotapojen kehittämisessä. Yritys on sitoutunut noudattamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja tekemään toimenpiteitä kestävän kehityksen liiketoiminnan luomiseksi. Tämä huomioidaan myös aina teknologiakehityksessä.

Kestävän kehityksen periaatteet Genelecin suunnittelufilosofian keskiössä

Pk-yritysten sarjassa vuoden teknologiajohtajaksi on nimitetty Aki Mäkivirta (TkT), Genelecin R&D Director. Hänet tunnetaan maailmalla eräänä merkittävimmistä DPS-äänentoistojärjestelmien asiantuntijoista, monipuolisena teknologiajohtajana, alansa tutkijana ja asiantuntevana luennoitsijana, joka on edistänyt niin Genelecin maailmanlaajuista menestystä kuin äänentoistoalan innovaatioita. 

”Tutkimus- ja tuotekehitystyö ei ole yksilösuoritus vaan tiimityötä, jossa jokaisen panos on olennainen. Sitä täydentää toimiva yhteys akateemiseen tutkimukseen, joka auttaa siirtämään uusinta tietotaitoa. Olen onnellinen siitä, että olen voinut tehdä työtäni juuri Genelecin erinomaisessa tiimissä alansa lahjakkaimpien osaajien kanssa”, sanoo Mäkivirta.

Innovatiivisia teknologioita hyödyntäviä kaiuttimia ja äänentoistoratkaisuja valmistava Genelec noudattaa yli neljä vuosikymmentä jatkuneessa tuotannossaan kestävän kehityksen periaatteita, jolloin suunnittelufilosofian keskiöön kuuluu erinomaisen äänenlaadun lisäksi korkea laatu, vastuu ympäristöstä, kierrätetyn materiaalin hyödyntäminen, tuotteiden alhainen energiankulutus ja pitkä elinkaari. Tuotteet ovat vuosien myötä saaneetkin vakiintuneen aseman musiikin tuottajien ja myös kuluttajien keskuudessa kautta maailman.

”Spinversellä on ollut ilo jakaa palkintoa jo kymmenen vuoden ajan. Tänä aikana teknologiajohtajien rooli yrityksissä on vain vahvistunut ja muuttunut monipuolisemmaksi teknologioiden tuomisessa yrityksen kaikille alueille. Suomen tavoite on nostaa tuotekehitysintensiteetti neljään prosenttiin BKT:sta ja teknologiajohtajat ovat merkittävässä roolissa tämän tavoitteen saavuttamisessa”, kiteyttää Spinversen perustaja Pekka Koponen.

Vuoden 2020 teknologiajohtajien tunnustuspalkintojen toisen sijan saivat suurten yritysten kategoriassa Mirkan Mats Sundell ja Wärtsilän Hannu Mäntymaa ja pienten ja keskisuurten yritysten kategoriassa Samuel Myllykangas Blueprint Genetics -yrityksestä sekä Jyri Öörni Merus Power Dynamics Oy:stä.  
 
Lisätietoja

Tuomariston sihteeri: Pekka Koponen, Founder, Chairman, Spinverse,
pekka.koponen@spinverse.com
040 545 0008

Jani Vilenius, Director Research and Technology Development, Sandvik Mining and Rock Technology
jani.vilenius@sandvik.com
+358 40 152 7460

Aki Mäkivirta, R&D Director, Genelec
aki.makivirta@genelec.com
+358 50 553 5915

Nina Kopola, Director General, CEO, Business Finland
nina.kopola@businessfinland.fi
Vaihde: 029 50 55000

Jaakko Hirvola, CEO, Teknologiateollisuus ry
jaakko.hirvola@teknologiateollisuus.fi
0400 633 751

Kuvassa Jani Vilenius on vasemmalla ja Aki Mäkivirta oikealla.

Juttu on mukana Teknologiateollisuuden huhtikuun uutiskirjeessä.