aikuiskoulutus
Uutinen

Yliopistot ja vetyklusteri valmistelevat vetytalouden koulutusta

Yliopistot ja vetyklusteri valmistelevat vetytalouden koulutusta jo työelämässä oleville sekä tutkinto-opiskelijoille. Vetyklusteri selvitti koulutusta varten jäsenyritystensä vetytalouteen liittyviä osaamistarpeita ja tki-toiminnan painopisteitä.

Koulutus on tarkoitettu jo työelämässä oleville sekä tutkinto-opiskelijoille ja sen on tarkoitus alkaa jo tämän vuoden puolella. Noin 20–30 opintopisteen laajuinen koulutuskokonaisuus muodostuu vetytalouteen perehdyttävästä laaja-alaisesta johdantokurssista ja useammasta valinnaisesta jatkokurssista. Koulutuksen valmistelusta ja toteutuksesta vastaa FITech-verkosto, jossa ovat mukana Aalto-yliopisto, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot, LUT-yliopisto ja Åbo Akademi.

Kansallisessa vetyklusterissa on mukana jo yli 60 yritystä ja viisi toimialaliittoa eli edustava joukko vetytalouden toimijoita. Yhdeksi yhteisen tekemisen painopistealueeksi yritykset ovat nostaneet vetytalouden osaamisen sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan.

”Haluamme vahvistaa yhteistyötä sekä tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen että ammatillisten oppilaitosten kanssa”, sanoo Wärtsilän TKI:ssa johtajana toimiva Mikael Wideskog. Hänen vastuualueenaan ovat kestävät polttoaineet ja vähähiilisyys, ja hän johtaa vetyklusterin osaamis- ja tki-työryhmää.

Vetyklusteri selvitti ensin jäsenyritystensä vetytalouteen liittyviä osaamistarpeita ja tki-toiminnan painopisteitä, ja FITech-verkosto kokosi vetyklusteirin toimeksiannosta tiedot yliopistojen ja tutkimuslaitosten vetytaloutta koskevasta nykyisestä koulutustarjonnasta ja tki-toiminnasta.

”Tästä saatiin hyvä lähtökohta vetytaloutta koskevan yliopistokoulutuksen suunnittelulle.”

Vetyklusterin yritysten tärkeimmät osaamistarpeet ja tki-toiminnan painopisteet

Osaaminen:

 • Uusiutuvat ja matalahiilipäästöiset energiamuodot
 • Energiasektori-integraatio
 • Energian varastointi
 • Hajautettu energiantuotanto
 • Vedyn tuotantoprosessit
 • Turvallisuus ja vetyhankkeiden HSEQ*-hallinta (Health and Safety, Environment, Quality)
 • Vetymarkkina

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot, TKI:

 • Energiasektori-integraatio
 • Vedyn tuotannon hyötysuhteen kasvattaminen ja mittakaavan skaalaaminen
 • Energian varastointi
 • Sivuvirtojen hyötyntäminen
 • Vedyn jatkojalostus
 • Digiratkaisut automaatioon ja ohjaukseen
 • Globaali vetymarkkina

Koulutuksesta hyötyä myös päättäjille

FITech-verkosto tarjoaa alustan ja yhteistyöverkoston, jossa yliopistot ja niiden kumppanit voivat suunnitella ja tarjota koulutusta ja kehittää osaamista yhdessä.

”Verkostossa pystymme kokoamaan yliopistojen parasta osaamista ja joskus pirstaleista koulutustarjontaa työelämän tarpeita vastaaviksi kokonaisuuksiksi”, toteaa Aalto-yliopiston sähkötekniikan professori Matti Lehtonen.   

”FITech-verkostossa on tehty paljon töitä verkko-oppimisratkaisujen ja pedagogiikan eteen, jotta ne kannustaisivat jo työelämässä olevia päivittämään ja hankkimaan uutta osaamista. Vetytalouden koulutus tullaankin toteuttamaan suureksi osaksi verkkototeutuksena”, hän jatkaa.

Vetytalouden koulutuksen kehittäminen on oiva esimerkki yliopistojen ja yritysten koulutusyhteistyöstä ja myös koulutuksen ja tki-toiminnan nivoutumisesta toisiinsa.

”Valmisteilla oleva koulutus vastaa paitsi vetytalouden yritysten henkilöstön myös tutkinto-opiskelijoiden ja laajemmin yhteiskunnan eri toimijoiden osaamistarpeisiin. Energiajärjestelmän murros on niin tärkeä asia, että uskon monen päättäjänkin hyötyvän koulutuksesta”, sanoo Teknologiateollisuuden EU:n innovaatio- ja teollisuuspolitiikka-asioiden päällikkö Mervi Karikorpi.

”Monet vetyklusterin yritykset tekevät myös tki-yhteistyötä yliopistojen kanssa. Yritykset voivatkin yhdessä yliopistojen kanssa muotoilla liiketoiminnan kannalta kiinnostavia oppimisprojekteja sisällytettäväksi osaksi vetytalouden koulutuskokonaisuutta. Odotamme innolla myös mahdollisia kansainvälisiä avauksia ja kytköksiä, esimerkiksi kansainvälisiä luennoitsijoita tai koulutusvientiä”, Karikorpi kertoo.

Loppuvuodesta käynnistyvää koulutusta pilotoidaan vuoden 2024 loppuun asti. Pilottivaiheen aikana valmistellaan toimet vetytalouden koulutuksen juurruttumiseksi osaksi yliopistojen tutkinto- ja täydennyskoulutusta.

Lisätietoja:

Mervi Karikorpi, Teknologiateollisuus ja Vetyklusteri, puh: 040 741 9801, twitter: @mervikarikorpi

Mikael Wideskog, Wärtsilä Oyj ja Vetyklusteri puh. 040 356 0723, 

Matti Lehtonen, Aalto-yliopisto ja FITech-verkosto, puh. 040 5815726

Lisää aiheesta:

Selvitys: Yliopistojen ja tutkimuslaitosten vetytalouden koulutustarjonta ja TKI-toiminta