EU-Foorumi
Uutinen

Yritykset, nyt viimeistään on aika hakea EU:n TKI-ohjelmiin: Digivihreää siirtymää vauhditetaan sadoilla miljardeilla euroilla

EU:n TKI-ohjelmien hakuja on nyt käynnissä. Myös joukko Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavia hakuja on avoinna, ja yritysten kannattaa olla viimeistään nyt liikkeellä.

EU:n tavoitteena on rakentaa ”future proof EU” - hiilineutraali unioni vuoteen 2050 mennessä hyödyntäen digitaalisia ja muita teknologioita täysimittaisesti. Tämä edellyttää mittavia investointeja tutkimukseen, kehitykseen, tuotantoon ja infraan.

EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja elpymispaketin resursseista on tarkoitus käyttää vähintään 30 prosenttia ilmastotoimiin ja vihreän siirtymän edistämiseen. Rahoitusta ohjataan myös digitalisaation vauhdittamiseen. Elpymispaketista vähintään kolmasosa on tarkoitus käyttää tähän tarkoitukseen. Yhteisten tavoitteiden saavuttamista vauhditetaan paitsi rahoituksella myös vihreiden ja digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa tukevalla säätelyllä.

Eurooppa on teknologiateollisuudelle tärkeä markkina-alue. Viennistä yli 60 prosenttia menee Eurooppaan.

”Monet yritysten asiakkaista, toimittajista ja yhteistyökumppaneista toimivat sisämarkkinoilla. EU-rahoitus auttaa yrityksiä rakentamaan ja vahvistamaan TKI-toimintaa eurooppalaisissa verkostoissa, osallistumaan aktiivisesti sisämarkkinoiden kehitykseen ja kehittämään yhdessä globaalisti kilpailukykyisiä ratkaisuja”, sanoo EU:n innovaatio- ja teollisuuspolitikasta Teknologiateollisuudessa vastaava päällikkö Mervi Karikorpi.

”EU:n ohjelmat ja instrumentit tukevat kehittämistoimia teknologisen valmiuden eri tasoilla. Näin yrityksillä ja innovaatiojärjestelmän muilla toimijoilla on mahdollista löytää rahoitusta innovaatioprosessin eri vaiheisiin”, hän kannustaa.

EU-rahoitushankkeet

Useita rahoitusmahdollisuuksia. EU:n eri ohjelmat ja rahoitusinstrumentit soveltuvat innovaatioprosessin eri vaiheisiin.

Linkkejä rahoitushakuihin:

Horisontti Eurooppa: Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma

 • Horisontti Eurooppa -ohjelma on vuosina 2021–2027 toteutettava tutkimus- ja innovaatio-ohjelma. Sen kokonaisbudjetti on noin 95 miljardia euroa.
 • Työohjelmissa vuosille 2021–2022 on kuvattu tulevia rahoitushakuja, ja ne löytyvät EU-komission sivuilta.
 • Teknologiayritysten kannalta kiinnostavia Horisontti Eurooppa -ohjelman hakuja on koko ajan avoinna useita, ja ne koskevat muun muassa teollisuuden digitalisaatiota ja vihreää siirtymää, tietoturvaa ja 5G/6G:tä sekä biotaloutta, vetytaloutta ja terveysalaa.
 • Lisätietoa näistä hauista löytyy komission hakuportaalista.

Innovaatiorahasto: Vihreän teknologian käyttöönottoa ja skaalausta

 • EU:n innovaatiorahaston tavoitteena on edistää vihreän teknologian käyttöönottoa ja skaalausta.
 • Rahastosta tuetut hankkeet sijoittuvat Horisontti Euroopasta rahoitettavan TKI-toiminnan ja investointivalmiuden välimaastoon. Rahaston varat ovat peräisin EU:n päästökaupan päästöoikeuksien huutokauppatuloista vuosien 2020–2030 aikana. Rahaston lopullinen koko riippuu päästöoikeuksien markkinahinnasta – suuruusluokaksi on arvioitu 20 miljardia euroa.
 • Komissio sai ensimmäisessä suurten hankkeiden haussa 311 hakemusta, joista 17 Suomesta. Rahoitusta saa 7 hanketta, joiden joukossa on Nesteen Porvoon tehtaan vetyhanke.
 • Innovaatiorahaston uusi suurten hankkeiden haku on käynnistynyt ja auki 3.3.2022 asti. Haun budjetti on arviolta 1,5 miljardia euroa. Seuraava pienten hankkeiden haku avattaneen 15.3.2022 ja budjetti on noin 100 miljoonaa euroa.
 • Lisätietoa innovaatiorahastosta ja sen hauista saa komission sivuilta.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

 • Digitaalinen Eurooppa -ohjelman tavoitteena on edistää Euroopan laajuista yhteiskunnan digitaalista muutosta täydentäen muun muassa Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitettavia toimenpiteitä. Ohjelmakausi kestää vuoteen 2027 saakka ja sen aikana on jaossa yli 7 miljardia euroa.
 • Ohjelman painopisteitä ovat: kyberturvallisuus ja luottamus, suurteholaskenta, tekoäly, edistyneet digitaaliset taidot, digitaalisten teknologioiden ja ratkaisujen käyttöönotto, digitaalisten valmiuksien paras käyttö ja yhteensopivuus.
 • Digitaaliset innovaatiokeskittymät (European Digital Innovation Hubs, EDIH) ovat tärkeä osa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Paikalliset innovaatiokeskittymät tarjoavat erityisesti tukea pk-yritysten digitalisaatiolle. Ne auttavat yrityksiä sekä julkista sektoria tarjoamalla asiantuntija-apua, testauspalveluita ja koulutusta. Komission tavoitteena on, että digitaaliset innovaatiokeskittymät tekisivät keskenään yhteistyötä, jotta toimijat voisivat hyödyntää alan asiantuntijoita myös rajojen yli.
 • Digitaalinen Eurooppa -ohjelman työohjelmat löytyvät seuraavista linkeistä:
 1. Pääohjelma 2021–2022
 2. Kyberturvaa koskeva työohjelma 2021–2022
 3. Digitaalisia innovaatiokeskittymiä koskeva työohjelma 2021–2023
 4. Tietoa Digitaalinen Eurooppa -ohjelman ensimmäisistä 28 hausta löydät tästä linkistä sekä ohjelman hakuportaalista. Rahoitusta on haussa seuraaviin teemoihin: data-avaruudet, tekoäly, digitaaliset tuotantoteknologiat, kestävyys, digitaalinen osaaminen sekä tietoturvaan. Haut ovat auki 22.2.2022 klo 17.00 (CET) asti.

Kestävän kasvun -ohjelman ensimmäiset rahoitushaut

 • Suomi tulee saamaan EU:n elpymisvälineestä noin 2,1 miljardia euroa. Oma kansallinen ohjelmamme – Suomen kestävän kasvun ohjelma – kertoo, kuinka tuo rahoitus aiotaan käyttää. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.
 • EU:n elpymisrahoitus jaetaan vuosina 2021–2023. Suomi saa ennakkomaksatusta 13 prosentin osuudelle kokonaispaketista eli noin 260 miljoonalle eurolle. Rahoitus tulee olemaan pääsääntöisesti avoimesti kilpailtua, olemassa olevien toimijoiden kuten Business Finlandin jakamana.
 • Myös vuoden 2022 rahoituksen tukipäätökset tehdään tänä vuonna.
 • Business Finland on avannut useita Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitushakuja muun muassa akkuteollisuuden pilotointi-, demonstraatio- ja investointihankkeille, kärkiteknologioiden kehitystä tukeville hankkeille, terveys- ja hyvinvointiosaamista ja -teknologioita koskeville innovaatiohankkeille, kasvuyritysten vihreän siirtymän innovaatiohankkeille, veturiyritysten haastekilpailuun ja veturiyritysten kumppanuuksille.
 • EU:n elpymisvälineen rahoista 390 miljardia euroa jaetaan jäsenvaltioille avustuksina. Suomen osuus paketista on noin 2,1 miljardia euroa. Yritysten kannattaakin hakea yhteistyömahdollisuuksia muissa jäsenmaissa toteutettavissa hankkeissa. Yrityksen eurooppalaiset asiakkaat ja kumppanit ovat luonteva väylä mukaanpääsylle hankkeiden valmisteluun. Myös Suomen edustustot jäsenmaissa auttavat yhteyksien luomisessa.

Kirjoittaja: Mervi Karikorpi

Lisätietoa EU-rahoitusmahdollisuuksista

EU Funding Playbook antaa yrityksille tietoa EU:n rahoitus-mahdollisuuksista ja opastaa rahoituksen hakemiseen

Green Deal Office auttaa yrityksiä ymmärtämään EU:n Green Dealia ja tunnistamaan eri rahoitusmahdollisuuksia.

Kansallinen EU-rahoitusneuvonta tarjoaa maksutonta tietoa ja neuvontaa Euroopan unionin rahoitusohjelmista ja -tuotteista.

Juttu on julkaistu alun perin 1.9.2021, ja sitä on päivitetty 18.11.2021