Yhdessä enemmän

|
Kjell Forsén

Cleantech-sektorimme voisi lähteä uudenlaiseen lentoon, jos hyödynnämme eri osaajiemme vahvuuksia ja otamme vauhtia megatrendeistä.

Suomessa on totuttu toimimaan niukkuuden ehdoilla, mikä on kannustanut meitä aina kehittämään tehokkainta ja mahdollisimman vähän resursseja vievää teknologiaa. Suomalaiset myös arvostavat luontoa.

Lisäksi meillä on valttina pitkälle koulutettu kansa, joka osaa kehittää ja valmistaa korkean teknologian ratkaisuja.

Uuden kehittämisessä ketteryys on avainasemassa, sillä tuotekonseptin toimivuus täytyy osoittaa myös markkinoilla heti projektin alkuvaiheessa. Siksi olemme Vaisalassa ottaneet käyttöön sisäisen startup-mallin kasvun ja uusien innovaatioiden kiihdyttäjäksi. Mallissa projektiryhmät käynnistävät nopeutetussa tahdissa lupaavia tuote- tai palvelukonsepteja.

Maailmalle yhteisvoimin

Olennainen osa kiihdytettyä kehitystä on yhteistyö asiakkaiden ja toimittajien kanssa, jotta ratkaisujen toimivuus ja skaalattavuus markkinoille voidaan todentaa nopeasti.

Yhteistyön tekeminen voisi ja saisi mielellään ulottua laajemmallekin. Suomalaiset cleantech-osaajat voisivat yhdistää osaamistaan ja luoda ratkaisuja, jotka lentäisivät maailmallakin. Suomi on kooltaan erinomainen koekenttä – riittävän suuri toimivuuden toteamiseksi ja riittävä pieni kokeilemiselle.

Vaisala on äskettäin ollut mukana tällaisessa yhteishankkeessa, kun Helsinkiin pystytettiin ensimmäinen tiheä, koko kaupunginkattava ilmanlaatumittausverkosto maailmassa. Uusi seurantaverkosto auttaa kokoamaan nykyistä selvästi kattavampaa tietoa ilmanlaadusta eri puolilla pääkaupunkiseutua. Smart & Clean -hankkeessa mukana ovat myös Ilmatieteen laitos, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Helsingin yliopisto, Pegasor ja Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö.

Useiden toimijoiden yhteistyön tuloksena metropolin asukkaat tulevat saamaan nykyistä tarkempaa tietoa ilmanlaadusta reaaliajassa. Samalla kaupungin merkitys puhtaan teknologian koealustana kasvaa.

Hanke on erinomainen esimerkki siitä, miten yhdessä tekemällä voi saada enemmän aikaan. Kun ratkaisua testataan ja se viilataan Suomessa huippukuntoon, sitä on helppo lähteä viemään maailmalle.

Rahan lisäksi yhteishankkeissa pystytään ylläpitämään ja kehittämään osaamista maassamme. Sitä Suomi tarvitsee jatkossa maailman kiristyvässä kilpailussa yhä enemmän.

Cleantech-projekteissa olennainen osa on myös maailman parantaminen – ympäristön suojeleminen ja ihmisten hyvinvoinnin edistäminen – vaikka pieni siivu kerrallaan.

Trendit palvelemaan bisnestä

Mittausverkoston ja muiden puhtaan teknologian hankkeidemme taustalla ovat megatrendit. Esimerkiksi kaupungistuminen, digitalisaatio ja ihmisten terveys ja hyvinvointi näkyvät meillä suoraan bisneksessä.

Esimerkiksi: Kaupungistuminen lisää ilmansaasteiden määrää, mikä lisää tarvetta mitata säätä ja ympäristöä sisällä ja ulkona. Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia hyödyntää keräämäämme tuulitietoa uusiutuvan energian edistämisessä. Olemme mukana myös ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa muun muassa sisäilman mittaajana.

Megatrendien vaikutuksesta suomalaisen teollisuuden kasvumahdollisuuksiin on puhuttu paljon. Kysymys onkin, jäävätkö trendit paljoksi puheeksi vai osataanko ne valjastaa hyötykäyttöön.

Kaikkien yritysten pitäisikin arvioida, miten megatrendit muuttavat kunkin toimintaympäristöä, ja muokata oman toimintansa suuntaa sen mukaan.

Vaisalalle tämä merkitsee vahvaa mukanaoloa cleantech-rintamassa, joka on yksi Suomen selvistä kasvumahdollisuuksista.

Kjell Forsén

Toimitusjohtaja

Vaisala Oyj