​Yrityksen ja korkeakoulun yhteistyö kannattaa – ota ensiaskeleet webinaareista! 

Touko Apajalahti

​Yrityksen ja korkeakoulun yhteistyö kannattaa – ota ensiaskeleet webinaareista! 

18.3.2020 klo 11.51 |
Touko Apajalahti

Yritysten ja korkeakoulujen kumppanuuksille on tilausta. Teknologia-alan osaamismurros kääntää tarvetta yhä enemmän kohti korkeasti koulutettuja osaajia ja siirtymä vähähiiliseen kiertotalouteen haastaa yrityksiä uusiutumaan. Uusista liiketoimintamahdollisuuksista nappaavat kiinni parhaiten yritykset, joilla on kyky kehittää strategisesti tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Toimiva kumppanuus auttaa sekä yrityksiä että korkeakouluja tunnistamaan ja kehittämään tarvittavaa osaamista joustavasti ja ennakoivasti. 

Korkeakoulut haluavat kehittää pitkäjänteistä yhteistyötä 

Teknologiateollisuuden korkeakouluille tekemän kyselyn perusteella korkeakoulut ovat valmiita monipuoliseen yhteistyöhön alan yritysten kanssa. Vastausten mukaan yli 90 prosenttia korkeakouluista tekee säännöllistä yritysyhteistyötä vierailuluentojen, opinnäytetöiden ja yhteisesti rahoitettujen TKI-projektien kautta.  

Yhteistyöyritysten määrä voisi kuitenkin olla paljon nykyistä suurempi. Kysyttäessä, millainen yhteistyö on korkeakoulun kannalta toimivinta, korkeakoulut peräänkuuluttivat yhteistyön pitkäjänteisyyttä ja molemminpuolista hyötyä. Kumppanuudesta sopiminen sitouttaa yhteistyöhön ja auttaa suunnittelemaan toiminnan paremmin, mikä helpottaa yritysten ja korkeakoulujen erilaisten rytmien yhteensovittamista. 

Vastausten perusteella korkeakouluilla on halu käydä vuoropuhelua yritysten kanssa muun muassa syventääkseen henkilöstönsä ymmärrystä ajankohtaisista tarpeista, ennakoidakseen paremmin toimialan muutoksia ja rakentaakseen yritysten kanssa yhteisiä toimintaympäristöjä TKI-toimintaan ja koulutukseen. Korkeakoulut pitävät tärkeänä myös, että yhteistyö näkyy opiskelijoille asti. Vierailuluennot, yritysten kanssa yhteisesti suunnitellut opintojaksot, projektityöt, harjoittelupaikat ja opinnäytetyöt ovat konkreettisia keinoja tähän. Ne ovat myös hyviä ensiaskeleita kumppanuuteen. 

Yritys hyötyy selkeistä tavoitteista kumppanuudelle 

MIT:n tutkijat Lars FrølundFiona Murray ja Max Riedel ovat tutkineet, mitä toimivat kumppanuudet edellyttävät yritysten näkökulmasta. Yrityksille olennaista on, että kumppanuudessa pureudutaan sen liiketoiminnan kehittämisen ydinkysymyksiin, oli yrityksen tarve sitten osaamisen kehittämisessä, laadun parantamisessa tai kokonaan uuden luomisessa.  

Kun tavoitteet kumppanuudelle on määritelty liiketoimintalähtöisesti, on yrityksen helpompi löytää sopiva kumppanikorkeakoulu ja oikeat yhteistyömuodot. Sovitut vastuuhenkilöt puolin ja toisin varmistavat sujuvan yhteydenpidon. Tärkeää on myös kumppanuuden säännöllinen arviointi: miten kumppanuutta voisi kehittää, jotta se auttaisi yritystä ja korkeakoulua paremmin tavoitteidensa saavuttamisessa? 

Käynnistä yhteistyö Teknologiateollisuuden webinaareista 

Teknologiateollisuus järjestää keväällä webinaarisarjan tukemaan yrityksiä osaamiskumppanuuksien kehittämisessä: 

Webinaareihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan niihin voi liittyä suoraan tilaisuuden linkin kautta. Lisää siis vain webinaari linkkeineen kalenteriisi! Webinaarit on suunnattu Teknologiateollisuuden jäsenyritysten johdolle (esimerkiksi tj, HR, t&k, tuotanto) ja yhteistyön vastuuhenkilöille yrityksistä ja korkeakouluista. Webinaarit tarjoavat käytännön esimerkkejä ja välineitä kumppanuuksien kehittämiseen.  

Lisätietoja:

Asiantuntija Touko Apajalahti, puh. 040 160 5006, touko.apajalahti@teknologiateollisuus.fi, twitter: @ToukoApajalahti

 

Kirjoitus on mukana Teknologiateollisuuden maaliskuun uutiskirjeessä.