Kaksi miestä seisoo tehdasrakennuksen varastotiloissa.
Yritystarina

Outokumpulainen Finelcomp investoi 2,5 miljoonaa päästöjen vähentämiseen ja tuotannon kasvattamiseen

26.6.2023 klo 6.30
Outokumpulainen Finelcomp hakee kasvua kansainvälisestä liiketoiminnasta ja toteuttaa 2,5 miljoonan euron investointihankkeen kesään 2024 mennessä. ”Kapasiteetin kasvattaminen ja toiminnan jatkuva parantaminen vastuullisuus huomioiden ovat meille tärkeitä.”

Sähkökeskusmekaniikan valmistajana tunnettu Finelcomp tavoittelee Pohjoismaiden markkinajohtajuutta vuoteen 2026 mennessä. Tavoite on kirjattu outokumpulaisyrityksen tuoreeseen strategiaan.

”Syy tähän on selvä: pohjoismaissa ollaan edelläkävijöitä puhtaassa siirtymässä, mikä kiihdyttää investointeja sähköinfraan ja siitä hyötyvään teollisuuteen”, toimitusjohtaja Sami Heikkinen toteaa.

Tahtotilana on tutkia myös Keski-Euroopan markkinaa, jossa on tälläkin hetkellä menossa pilottiasiakkuuksia.

”Asiakaskuntamme on koko ajan valveutuneempi ympäristövaikutustenkin suhteen. Ympäristö- ja vastuullisuusteemojen vaikutus on meillä kolmitahoinen, eli kehitämme toimintoja asiakkuuksien, työnantajana toimimisen ja työnantajamielikuvan sekä sidosryhmäyhteistyön parantamiseksi”, Heikkinen kertoo.

Moderni ohutlevytuotantolaitos Outokummusta
  • Pohjois-Karjalassa Outokummussa sijaitseva Finelcomp on Suomen mittakaavassa merkittävän kokoinen ja moderni ohutlevytuotantolaitos.
  • Finelcomp on sähkökeskusvalmistajien kumppani, joka kehittää, valmistaa ja myy sähkönjakelu- ja telelaitteiden kotelointi- ja kiinnitysratkaisuja sisä- ja ulkotiloihin, kotitalouksien ryhmäkeskuksista raskaisiin teollisuuskojeistoihin.
  • Asiakkaita Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa, Baltiassa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa.
  • Perustettu 1988. Lokakuusta 2022 lähtien Finelcomp on ollut ruotsalaisen teollisuuskonsernin Kamic Groupin omistuksessa, mutta jatkaa itsenäisenä yrityksenä.
  • Työntekijöitä yli 100.
  • Liikevaihto 22 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Finelcomp on alallaan edelläkävijä, mutta Heikkisen mukaan yritys haluaa olla myös ”hyvä yrityskansalainen ja houkutteleva työpaikka Itä-Suomessa”.

Vähemmän maalihukkaa ja energiankulutusta

Uudella 2,5 miljoonan euron investointiohjelmalla yritys panostaa Outokummun tehtaan kehittämiseen ja päästöjen vähentämiseen.

”Ohutlevyosien maalaus on ympäristövaikutuksiltaan hiilijalanjälkeä eniten kuormittava prosessimme. Teemme molempiin maalauslinjoihimme energian kulutusta ja materiaalihukkaa vähentäviä parannuksia, mutta maalauksessa käytettävä kaasu on vielä ratkaisematon pulma”, Heikkinen toteaa.

Mies seisoo turvaliivit päällä tehdasrakennuksessa.

ESG:tä tukeva investointi. Toimitusjohtaja Sami Heikkinen iloitsee uudesta 2,5 miljoonan investointiohjelmasta, joka tukee myös ESG-tavoitteiden toteutumista tulevaisuudessa.

Investointiohjelmalla kasvatetaan myös tuotantokapasiteettia: läpivirtausaikoja parannetaan, jolloin kiinteistön energiatehokkuus suhteessa liikevaihtoon paranee. Ohutlevynkäsittelyssä tehtaan viimeinen hydrauliikkatoiminen linja korvataan modernilla servokäyttöisellä valmistusyksiköllä, joten tuotantolinjalta saa kaksi kertaa aiempaa enemmän tuotetta entistä pienemmällä sähkönkulutuksella.

”Yksittäisillä koneinvestoinneilla saadaan kokonaissähkönkulutukseen merkittäviäkin parannuksia, kuten tapahtui esimerkiksi muutama vuosi sitten käyttöönotetulla laserleikkauskoneella”, Heikkinen vertaa.

Finelcomp optimoi asiakkaiden hiilijalanjälkeä flat pack -toimitustavalla: sähkökeskusrakenteet toimitetaan joustavasti ”ikeatyyliin” – näin saadaan minimoitua tilan tarve logistiikassa ja varastoinnissa.

”Tuotannossa käytettävät materiaalit ovat myös merkittävä seikka. Suuret auto- ja kodinkoneteollisuuden toimijat laittavat painetta vihreän teräksen suhteen, mikä hyödyttää koko ohutlevyalaa”, Heikkinen kiittelee.

Myös laitosten lämmitystavoilla ja -lähteillä on merkitystä. Finelcomp on mukana Business Joensuun koordinoimassa energiatehokkuusselvityksessä, jossa tarkastellaan hukkalämmön talteenottoa kaukolämpöverkkoon. Hankkeen toteutuksessa on mukana kymmenen merkittävintä teollisuuden ja kaupungin kiinteistöä Outokummun teollisuuskylästä sekä Outokummusta.

Vahva panostus ESG-asioihin

Finelcomp on sitoutunut noudattamaan eettisiä liiketoimintatapoja ja yhteiskuntavastuuta kaikkien sidosryhmiensä kanssa. Viime vuonna ESG:n eli ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan teemoihin alettiin panostaa. Yrityksen ESG -vastuuhenkilönä aloitti tekninen päällikkö Heikki Kauppinen, joka vastaa yrityksen laatu- ja prosessikehityksestä.

”Tämä aihealue vaatii johtoryhmätason vastuuhenkilöä, joka vie valittuja projekteja eteenpäin”, toimitusjohtaja Heikkinen painottaa.

Mies katsoo kameraan ja hymyilee, on turvaliivit päällä tehdasrakennuksessa.

Varaa aikaa. ESG-asioiden suunnitelmallinen toteutuminen vaatii tälle varattua aikaa, muistuttaa tekninen päällikkö Heikki Kauppinen, joka toimii Finelcompin ESG-vastaavana.

Hänestä yrityksen lähtökohdat ESG:hen ovat hyvät.

”Puhdas siirtymä tarkoittaa ennen kaikkea yhteiskunnan ja liikenteen sähköistymistä. Puhdasta sähköä on saatavilla enenevissä määrin muun muassa aurinkoenergian ja tuulivoiman investointien myötä. Se puolestaan johtaa teollisiin investointeihin, joihin Finelcomp tarjoaa moderneja ratkaisuja. Me sanommekin Finelcompissa, että olemme hyvien ja puhtaiden puolella”, Heikki Kauppinen kertoo.

”Eettisyys ja yhteiskuntavastuu kuuluvat suomalaiseen liiketoimintaan. Sähkön ympärillä toimiminen avaa tähän vielä uusia, mielenkiintoisia mahdollisuuksia”, Sami Heikkinen toteaa.

Laskentaa ammattikorkeakoulun insinöörityönä

Heikkinen ja Kauppinen korostavat hiililaskennan ja -raportoinnin olevan vasta alkuvaiheessa.

”Teemme suunnitelmia Scope 1- ja Scope 2 -luokkien päästöihin. Ensimmäinen liittyy yrityksen omaan toimintaan eli tehtaan suoriin kasvihuonepäästöihin, toinen muun muassa ostetun energian ja kaukolämmön päästöihin. Pidemmän tähtäimen suunnitelmissa varaudumme Scope 3 -tason laskentaan kaikille tuotteillemme, jossa analysoidaan kunkin tuotteen koko elinkaari”, Kauppinen toteaa.

Finelcompissa on oltu tyytyväisiä apuun, jota on hankittu ulkopuoliselta konsultilta sekä oppilaitosyhteistyönä Karelia-ammattikorkeakoululta. Vuoden 2022 aikana yhtiölle ja toimittajaverkostolle laadittiin eettiset pelisäännöt sekä aloitettiin tehtaan hiilijalanjälkilaskenta. Finelcomp tilasi hiilijalanjäljen laskennan ammattikorkeakoulun insinöörityönä.

”Aloite hiilijalanjäljenlaskentaan tuli pääasiakkaalta. Teimme vähän omaa tutkimusta ja totesimme, että tarvitsemme kokonaisuuteen apua. Karelia-ammattikorkeakoulussa oli useampia vastaavia töitä menossa”, Heikki Kauppinen toteaa.

Raportti vahvisti yrityksen ennakko-oletuksia teräsmateriaalin ja maalauksen energiaintensiivisyydestä sekä maalin haitoista materiaalina. Yllättävää oli Kauppisen mielestä selkeästi polarisoitunut tulos.

”Meillä on useita työvaiheita ja materiaaleja, mutta nämä olivat selkeästi kolme suurinta hiilijalanjäljen kerryttäjää.”

Nyt meneillään on analyysivaihe ja kesän jälkeen määritetään tavoitteet. Laskennan tietoja hyödynnetään toimintasuunnitelman kehittämisessä. Finelcomp tulee hyödyntämään myös Teknologiateollisuuden jäsenilleen tarjoamaa laskentaraporttia, joka valmistuu kesän jälkeen.

Faktalaatikko, 4 vinkkiä hiilijalanjäljen laskennan aloittamiseksi.

Malttia ja faktantarkistusta sertifikaattimarkkinointiin

Kauppisen mukaan laskentaa tullaan hyödyntämään ajallaan vastuullisuusraportoinnissa tai markkinoinnissa. Nyt ollaan vasta kartoitusvaiheessa. Jatkossa yritys haluaa saada hiilijalanjäljen laskemiseen ja jatkuvaan seurantaan mittarin, jolla voi tehdä vuosittaista raportointia.

”Hiilijalanjäljen laskenta sekä tuotteiden ja niiden elinkaaren laskenta ovat lähtökohtia kehittämistyölle. Lähtökohtana tulee aina olla hyvät laskelmat. Niitä seuraa analyysi ja päätös, eli mihin kategoriaan voidaan nopeasti vaikuttaa ja mitkä asiat tarvitsevat useamman vuoden tiekartan.”

Kauppinen kehottaa malttiin ja faktan tarkistukseen vastuullisuussertifikaattien suhteen.

”Eteen tulee kaikenlaisia kaupallisia sertifikaatteja ja kirjainlyhenteitä. Niiden markkinoinnista suosittelen poimimaan faktoja, jolla pystytään osoittamaan, millä laskentaohjelmilla ja standardeilla ne on laskettu.”

”Olemme tyytyväisiä siihen, missä vaiheessa ESG-asioiden edistäminen tällä hetkellä on. Käytössä on jo riittävästi dataa ja tuloksia, että pystymme syksyllä 2023 suunnittelemaan tarkempaa tiekarttaa. Livenä homma on 2024”, toimitusjohtaja Heikkinen kiittelee.

Teksti: Marjo Vuorinen, kuvat: Mitja Piipponen

Lisää aiheesta:

Yhteistyö ammattioppilaitoksen kanssa tuo Finelcompille ulkomaista työvoimaa Itä-Suomeen