Kehittämällä huipulle

stocksy_txp14a08bd0ig8100_medium_559533.jpg
Suomalaiset teknologiatuotteet ovat maailman huippua. Osaaminen ja korkea laatu ovat Suomen valtteja globaalissa kilpailussa.

Kalliiden kustannusten Suomi ei pärjää maailmalla pelkillä bulkkituotteilla. On satsattava laatuun, sillä vain laatu pitää Suomen maailmankartalla.

Laatuun panostetaan voimallisesti: teknologiateollisuus vastaa 70 prosentista kaikesta elinkeinoelämän tuotekehityksestä.

Suomen korkea koulutustaso, julkisen vallan tutkimusrahoitus ja omaa kansallista osaamista korostava tiede- ja teknologiapolitiikka ovat luoneet perustan korkean teknologian menestystarinalle.

Innovaatiot ovat yritysten avain kansainväliseen menestykseen, joka puolestaan vahvistaa suomalaista hyvinvointia.

Korkean teknologian tuotteita käytetään lähes kaikilla aloilla.

Globaalit megatrendit eli yhteiskunnan digitalisoituminen, kaupungistuminen, ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja resurssien niukkuus lisäävät korkean teknologian kysyntää.

Katso myös:

Seitsemän totuutta teknologiateollisuudesta -esitys (SlideShare)

HiTech-mallimaa

Proinnovaatiivisyys poikii tilauksia High Metallille

Cargotec automatisoi logistiikkaa

ABB innovoi Suomessa

Meriteollisuuden yhteistyö saumatonta

Kavo Kerr Group Finland tehostaa toimintaansa