Sami Ensio, Innofactor
Artikkeli

”Me emme anna koronan pilata tulevaisuuden kasvua” – Innofactorin Sami Ensio palkkasi kriisin aikana lisää väkeä ja otti lisälainaa

19.5.2020 klo 6.47
Miltä kuulostaa idea, jossa koronakriisiin törmännyt kasvuyritys palkkaa lisää väkeä ja ottaa lisälainaa mahdollisia yritysjärjestelyitä varten? Hyvältä, mietti toimitusjohtaja Sami Ensio ja toteutti molemmat. Hänen mukaansa kasvu on ennen kaikkea kiinni yrityksen omistajan tahdosta eikä se onnistu poistumatta mukavuusalueelta – oli kriisiaika tai ei.

Koronakriisi on nakertanut Innofactorin kasvua, mutta yhtiön tämän vuoden liikevaihdon ja käyttökatteen arvioidaan kasvavan vuodesta 2019. Yhtiön liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 17,2 miljoonaan euroon, kasvua oli 6,2 prosenttia vuoden 2019 alkukvartaaliin verrattuna.

Miten kasvun jatkuminen on tällaisena kriisivuotena mahdollista, toimitusjohtaja Sami Ensio?

”Kyllä korona tietenkin vaikuttaa kaikkiin organisaatioihin jollakin tavalla laskevasti. Meillä oli tosi hyvä kasvuvauhti päällä, ja uskomme pystyvämme pitämään kokonaisvuoden kasvua edelleen yllä. Siihen on toki monia syitä: yksi on se, että it-puolella koronan vaikutukset palvelutarjontaan ovat kohtuullisen paljon pienemmät kuin moneen muuhun sektoriin verrattuna”, Ensio toteaa.

Lisäksi Innofactorilla on asiakkuus- ja ylläpitosopimuksia julkisella sektorilla ja terveydenhuollossa, joille it-palveluiden toimivuus on etenkin nyt kriittisen olennaista. Eri aloilla ja julkisella sektorilla tehty digiloikka tuo it-taloille kasvumahdollisuuksia myös sitten, kun koronakriisi on ohitettu.

Korona kohteleekin erilaisia yrityksiä eri tavoin. Teknologiateollisuuden tuoreen kyselyn mukaan lomautukset ovat alkaneet viikko viikolta yhä useammassa yrityksessä. Peräti 73 prosenttia alan teollisuusyrityksistä sanoo, että liikevaihto jää tänä vuonna pienemmäksi kuin viime vuonna.

Digiharppauksen ehtii vielä tehdä, ja se kannattaa

Teknologiateollisuuden tuoreen kasvuvoimakartoituksen mukaan yrityksen tulevaan suorituskykyyn kriisin aikana vaikuttavat eritoten digitalisaatio sekä tuotteiden, palveluiden ja oman toiminnan kehittämisen aktiivisuus. Mitä aiemmin yritykset ovat panostaneet digin kehittämiseen, sitä nopeammin ne ovat pystyneet toimimaan äkkiarvaamatta muuttuneissa olosuhteissa.

Innofactorin kaltaiselle yritykselle digi on tietenkin avainkysymys.

Innofactor on 20 vuotta täyttänyt kasvuyritys
  • Innofactor on vuonna 2000 Suomessa perustettu, nopeasti kasvanut ohjelmisto- ja palvelutoimittaja, joka myös kehittää omia ohjelmistoja ja palveluita.
  • Yhtiö auttaa asiakkaitaan digitalisoimaan liiketoimintaansa, edistämään yhteisöllistä työntekoa ja kehittämään liiketoimintaprosesseja turvallisten pilvipalveluiden avulla. Se tarjoaa asiakkailleen muun muassa digitaalisia etätyöratkaisuja.
  • Yhtiön asiakkaita ovat yritykset sekä julkiset palveluntuottajat ja kolmannen sektorin organisaatiot
  • Innofactor on listautunut Helsingin pörssiin, ja sen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yhtiöllä on toimintaa Suomen lisäksi muissa Pohjoismaissa.
  • Työntekijöitä on yli 500. Innofactorin liikevaihto vuonna 2019 oli 64,2 miljoonaa euroa ja käyttökate 5,1 miljoonaa euroa.

 

”Lisäksi meillä on vahva yrittäjäomistajaperinne siinä mielessä, että se mahdollistaa hyvin nopeita toiminnan muutoksia ja tarjonnan mukauttamista. Nyt olemme pystyneet tarjoamaan asiakkaille esimerkiksi etätyöhön aivan uudentyyppisiä palveluita”, Ensio kertoo.

Hän vakuuttaa, että digiharppaukseen ehtii hyvin mukaan, vaikka se olisi jäänyt vielä tekemättä tai sinne oltaisiin vasta matkalla.

"Nyt olisi hölmöä ajatella, että kaikki on ohi ja lähdetään tekemään kuten ennenkin.”

”Pakkohan on paras kannustin. Nyt olisi hyvä lähteä varautumaan koronaviruksen toiseen aaltoon. Moderni digitaalinen organisaatio alkaa valmistautua siihen, miten se pystyy olemaan kilpailukykyinen kilpailijoitaan vastaan, ja kehittämiseen on aikaa ja mahdollisuuksia. Nyt olisi hölmöä ajatella, että kaikki on ohi ja lähdetään tekemään kuten ennenkin.”

Innofactorilla yli 99 prosenttia henkilöstöstä on tehnyt etääntymisen aikana etätöitä.

”Moderni, digitaalinen asiantuntijaorganisaatio pystyy tekemään lähes kaiken ajasta ja paikasta riippumatta. Merkityksellistä on nyt se, miten kyvykkäitä organisaatiot ovat asioihin varautumisessa ja sopeutumisessa”, Ensio sanoo.

Parasta kriisinhallintaa ovat olleet nopeus ja viestintä

Koronakriisin uskotaan muuttavan yritysten toimintaa pysyvästi.

”Esimerkiksi etätyön tekeminen yleistyy tosi paljon ja matkustaminen vähenee. Minäkin matkustin aiemmin lähes sata päivää vuodessa. Nyt olen miettinyt, oliko se ihan oikeasti tarpeen vai pystyisikö päivistä puolet hoitamaan etänä sen sijaan, että matkustaa viikoksi Amerikkaan neljä kertaa vuodessa tai kaikkiin Pohjoismaihin joka kuukausi”, hän pohtii.

Ensio uskoo myös, että tuotantoa tulee siirtymään lähemmäksi asiakkaita.

”Korona on osoittanut, että globalisaatiossa on haavoittuvuuksia, kun esimerkiksi maskeja ei saa. Uskon, että ainakin nämä kolme muutosta tulevat tapahtumaan.”

Sami Ensio, Innofactor

Sami Ensio toivoo maan hallituksen koronastrategialta nykyistä enemmmän ennustettavuutta. "Meillä henkilöstö toivoisi tietoa esimerkiksi siitä, milloin etätyösuositus voidaan muuttaa ja mitä missäkin vaiheessa tulee tapahtumaan."

Innofactorin näkökulmasta parasta kriisinhallintaa on ollut päätöksenteon selkeä nopeuttaminen.

”Se mikä ennen tehtiin kuukaudessa, tehdään nyt viikossa. Se mihin ennen meni viikko, tehdään nyt päivässä."

”Se mikä ennen tehtiin kuukaudessa, tehdään nyt viikossa. Se mihin ennen meni viikko, tehdään nyt päivässä, ja aiemmin päivässä tehty tehdään nyt tunnissa. Lisäksi hyvää kriisinhallintaa on ollut viestinnän ja kommunikaation lisääminen. Me kysyimme henkilöstöltä, miten hyvin kriisiviestintämme on onnistunut, ja saimme kouluarvosanaksi yhdeksän. Se on poikkeuksellisen hyvä arvosana sisäisestä viestinnästä.”

Korona on korostanut myös maajohtamisen merkitystä, kun kansallisesti tehdyt koronaratkaisut ovat poikenneet hyvinkin paljon toisistaan jo pohjoismaisten naapureiden välillä.

Strategiana kasvu osaajia palkkaamalla

Teknologiateollisuuden kasvuvoimaraporttiin vastanneiden yritysten mukaan pidemmän aikavälin kasvutavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat eniten osaajien saatavuus ja rekrytointi, aktiivinen myynti ja uudet asiakkuudet sekä operatiivisten toimintatapojen sekä kulttuurin kehitys.

Mitkä tekijät vaikuttavat pidemmän aikavälin kasvutavoitteiden saavuttamiseen?

kasvuvoimakartoitus_osaajat

 

Ensio kertoo pohtineensa kasvua paljon, ja hän on listasta pitkälle samaa mieltä. Yksi, se tärkein, kuitenkin puuttuu kolmen kärjestä.

”Tärkeintä on kasvuhalu. Kasvu on ennen kaikkea tahtolaji, ja kasvutahdon ja -paineen täytyy lähteä omistajasta. Pitää päättää, halutaanko kasvaa ja tehdä joka päivä pieniä, kasvua lisääviä ratkaisuja vai pysytäänkö mukavuusalueella ja tehdään riskiä välttäviä ratkaisuja. Kasvaminen on aina menemistä epävarmaan tilanteeseen”, hän kuvailee.

"Haluamme kiihdyttää tässä hetkessä rekrytointia ja osaajien palkkaamista."

Innofactorin pitkän tähtäimen strategiana on kasvaa keskimäärin 20 prosenttia vuodessa, ja kasvusta pääosan on tultava orgaanisesti. Yritys otti vastikään kolme miljoonaa euroa ylimääräistä lainaa potentiaalisia yritysjärjestelyjä varten.

”Tämäntyyppisissä kriiseissä hyvätkin yritykset voivat joutua haasteisiin ja tekemään toisentyyppisiä erityisjärjestelyitä, mitä on suunniteltu. Meillä on nyt tätä varten erityiskassaa olemassa”, hän paljastaa.

Eikä siinä vielä kaikki. Yhtiöön on palkattu Suomessa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista kahdeksan uutta harjoittelijaa, jotka aloittavat työnsä kesäkuun alussa. Ensio kutsuu tätä koronahetken tulevaisuusinvestoinniksi.

”Me emme halua ryhtyä koronan takia pilaamaan tulevaisuuden kasvua, vaan haluamme kiihdyttää tässä hetkessä rekrytointia ja osaajien palkkaamista. Kriisiaikoina muuten niukasti saatavilla olevia osaajia saattaa olla jopa helpommin saatavilla.”

Kirjoittaja: Marjo Ollikainen

Lisää aiheesta:

Selvitys: Yritys voi ylittää koronan vahvalla kriisinhallinnalla - Avaimet löytyvät digistä, vahvasta taloudesta ja uudistumisesta

Joka neljäs kouluttamassa henkilöstöään koronalomautusten aikana – Työnantaja voi saada tukea esimerkiksi digitaitojen edistämiseen

Blogi: Nousemme uuteen kasvuun uusilla innovaatioilla ja uudella osaamisella – Vihriälän koronaraportti näyttää oikeaa suuntaa

 

Teksti on mukana toukokuun uutiskirjeessä.