EU-Foorumi
Artikkeli

Yritykset, nyt on aika hakea EU:n TKI-ohjelmiin: Digivihreää siirtymää vauhditetaan sadoilla miljardeilla euroilla

1.9.2021 klo 20.01
EU:n TKI-ohjelmien haut ovat käynnistyneet. Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat hyväksyneet EU:n monivuotinen rahoituskehyksen vuosille 2021–2027. Myös joukko Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavia hakuja on nyt avattu, joten yritysten kannattaa olla ajoissa liikkeellä.

EU:n tavoitteena on rakentaa ”future proof EU” - hiilineutraali unioni vuoteen 2050 mennessä hyödyntäen digitaalisia ja muita teknologioita täysimittaisesti. Tämä edellyttää mittavia investointeja tutkimukseen, kehitykseen, tuotantoon ja infraan.

EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja elpymispaketin resursseista on tarkoitus käyttää vähintään 30 prosenttia ilmastotoimiin ja vihreän siirtymän edistämiseen. Rahoitusta ohjataan myös digitalisaation vauhdittamiseen. Elpymispaketista vähintään 20 prosenttia on tarkoitus käyttää tähän tarkoitukseen. Yhteisten tavoitteiden saavuttamista vauhditetaan paitsi rahoituksella myös vihreiden ja digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa tukevalla säätelyllä.  

Eurooppa on teknologiateollisuudelle tärkeä markkina-alue. Viennistä lähes 70 prosenttia menee Eurooppaan.

”Monet yritysten asiakkaista, toimittajista ja yhteistyökumppaneista toimivat sisämarkkinoilla. EU-rahoitus auttaa yrityksiä rakentamaan ja vahvistamaan TKI-toimintaa eurooppalaisissa verkostoissa, osallistumaan aktiivisesti sisämarkkinoiden kehitykseen ja kehittämään yhdessä globaalisti kilpailukykyisiä ratkaisuja”, sanoo EU:n innovaatio- ja teollisuuspolitikasta Teknologiateollisuudessa vastaava päällikkö Mervi Karikorpi.      

”EU:n ohjelmat ja instrumentit tukevat kehittämistoimia teknologisen valmiuden eri tasoilla. Näin yrityksillä ja innovaatiojärjestelmän muilla toimijoilla on mahdollista löytää rahoitusta innovaatioprosessin eri vaiheisiin”, hän kannustaa.

EU-rahoitushankkeet

Useita rahoitusmahdollisuuksia. EU:n eri ohjelmat ja rahoitusinstrumentit soveltuvat innovaatioprosessin eri vaiheisiin.

Linkkejä rahoitushakuihin:

Horisontti Eurooppa: Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma

 • Horisontti Eurooppa -ohjelma on vuosina 2021–2027 toteutettava tutkimus- ja innovaatio-ohjelma. Sen kokonaisbudjetti on noin 95 miljardia euroa.
 • Työohjelmissa vuosille 2021–2022 on kuvattu tulevia rahoitushakuja, ja ne löytyvät EU-komission sivuilta.
 • Teknologiayritysten kannalta kiinnostavia Horisontti Eurooppa -ohjelman hakuja on avattu ja uusia avataan syksyn aikana, ja ne koskevat muun muassa teollisuuden digitalisaatiota ja vihreää siirtymää, tietoturvaa ja 5G/6G:tä sekä biotaloutta, vetytaloutta ja terveysalaa.
 • Lisätietoa näistä hauista löytyy komission hakuportaalista.

Innovaatiorahasto: Vihreän teknologian käyttöönottoa ja skaalausta

 • EU:n innovaatiorahaston tavoitteena on edistää vihreän teknologian käyttöönottoa ja skaalausta.
 • Rahastosta tuetut hankkeet sijoittuvat Horisontti Euroopasta rahoitettavan TKI-toiminnan ja investointivalmiuden välimaastoon. Rahaston varat ovat peräisin EU:n päästökaupan päästöoikeuksien huutokauppatuloista vuosien 2020–2030 aikana. Rahaston lopullinen koko riippuu päästöoikeuksien markkinahinnasta –suuruusluokaksi on arvioitu 20 miljardia euroa.
 • Innovaatiorahaston seuraava suurten hankkeiden haku avataan 26.10.2021 ja sen budjetti on arviolta 1,3–1,5 miljardia euroa. Seuraava pienten hankkeiden haku avattaneen 15.3.2022 ja budjetti on noin 100 miljoonaa euroa.
 • Lisätietoa innovaatiorahastosta ja sen hauista saa komission sivuilta.

Kestävän kasvun -ohjelman ensimmäiset rahoitushaut

 • Suomi tulee saamaan EU:n elpymisvälineestä noin 2,1 miljardia euroa. Oma kansallinen ohjelmamme – Suomen kestävän kasvun ohjelma – kertoo, kuinka tuo rahoitus aiotaan käyttää. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.
 • EU:n elpymisrahoitus jaetaan vuosina 2021–2023. Suomi on hakenut ennakkomaksatusta 13 prosentin osuudelle kokonaispaketista eli noin 260 miljoonalle eurolle. Rahoitus tulee olemaan pääsääntöisesti avoimesti kilpailtua, olemassa olevien toimijoiden kuten Business Finlandin jakamana.
 • Myös vuoden 2022 rahoituksen tukipäätökset tehdään tänä vuonna.
 • Business Finland on jo avannut ensimmäisiä Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitushakuja muun muassa akkuteollisuuden pilotointi-, demonstraatio- ja investointihankkeille, kasvuyritysten vihreän siirtymän innovaatiohankkeille, veturiyritysten haastekilpailuun ja veturiyritysten kumppanuuksille.
 • Kesällä toteutettiin myös rahoitushaut vetytalouden sekä mikroelektroniikan investointihankkeille.
 • Myöhemmin avautuu uusia hakuja esimerkiksi energiajärjestelmän murroksen ja teollisuuden energia- ja kiertotalousratkaisujen tueksi. Lisätietoja rahoitusmahdollisuuksista saat BF:n sivujen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön TEM:n sivuilta.
 • EU:n elpymisvälineen rahoista 390 miljardia euroa jaetaan jäsenvaltioille avustuksina. Suomen osuus paketista on noin 2,1 miljardia euroa. Yritysten kannattaakin hakea yhteistyömahdollisuuksia muissa jäsenmaissa toteutettavissa hankkeissa. Yrityksen eurooppalaiset asiakkaat ja kumppanit ovat luonteva väylä mukaanpääsylle hankkeiden valmisteluun. Myös Suomen edustustot jäsenmaissa auttavat yhteyksien luomisessa.

Kirjoittaja: Mervi Karikorpi

Lisätietoa EU-rahoitusmahdollisuuksista

EU Funding Playbook antaa yrityksille tietoa EU:n rahoitus-mahdollisuuksista ja opastaa rahoituksen hakemiseen

Green Deal Office auttaa yrityksiä ymmärtämään EU:n Green Dealia ja tunnistamaan eri rahoitusmahdollisuuksia.

Kansallinen EU-rahoitusneuvonta tarjoaa maksutonta tietoa ja neuvontaa Euroopan unionin rahoitusohjelmista ja -tuotteista.