inklusiivisuus

Askel uuteen auttaa osaajapulassa

18.8.2022 klo 10.34 |
Johtava asiantuntija Jenni Pitkänen ja kesäharjoittelija Han Nguyen

Monimuotoisuus on yksi ratkaisu osaajapulaan. Menestymisen reseptiin kuuluu myös se, että työyhteisön kaikki jäsenet kokevat itsensä arvostetuiksi.

Viime aikoina on keskusteltu paljon kansainvälisten osaajien merkityksestä. On selvää, että osaajat eivät Suomessa riitä vaan tulevaisuudessa tarvitaan työvoimaa ja osaamista myös ulkomailta. Samaan aikaan täällä jo olevat kansainväliset opiskelijat kohtaavat jatkuvasti pulmia työllistymisessä ja harjoituspaikkojen löytämisessä. Yritysten ja osaajien tarpeet eivät kohtaa tai käytännön asiat muodostuvat työllistymisen esteiksi.

Monimuotoinen työyhteisö kostuu ihmisistä erilaisilla taustoilla. He edustavat mm. eri kulttuureja ja kansallisuuksia sekä totta kai eri sukupuolia. Tutkimukset osoittavat, että monimuotoisesta työyhteisöstä on paljon muutakin hyötyä kuin ratkaisu osaajapulaan. Esimerkiksi kansainväliset osaajat tuovat mukanaan aivan uusia näkökulmia ja uudenlaista kokemusta, mikä lisää yritysten innovatiivisuutta ja tuottavuutta. Tämä on tärkeää kaikille yrityksille ja erityisesti niille, joiden tarkoituksena on kansainvälistää toimintaansa ulkomaisille markkinoille. 

Monimuotoisuuden lisäksi tarvitaan psykologista turvallisuutta.

Monimuotoinen työyhteisö ei yksin riitä. Parhaat tulokset saavutetaan, kun työyhteisö on myös inklusiivinen. Se tarkoittaa osallistavaa työkulttuuria, jossa jokainen yksilö tuntee olevansa osallinen, arvostettu, työyhteisön täysivaltainen jäsen riippumatta kansallisuudesta tai vaikkapa suomen kielen taidosta.

Miten tähän päästään? Tarvitaan psykologista turvallisuutta, jotta kaikki uskaltavat esittää työpaikalla kysymyksiä, ideoita ja kehitysehdotuksia sekä tarvittaessa haastaa entiset toimintamallit. Tai kuten joku viisas on sanonut: "monimuotoisuus tarkoittaa kutsua juhliin, osallisuutta on pyytää mukaan tanssimaan" (Myers, 2021).

Monimuotoinen ja inklusiivinen työyhteisö ei synny itsestään: rakentaminen edellyttää johdonmukaista kulttuurin ja toimintatapojen kehittämistä. On tunnistettava omat piiloasenteet rekrytoinneissa, on ajateltava uudella tavalla ja myös tehtävä asioita toisin. Joskus siihen liittyy myös työkielen vaihtaminen tutusta suomen kielestä englantiin.

Kuulostaako hankalalta ja vaikealta? Parhaimmillaan epämukavuusalueelle astuminen voi ratkaista osaajapulan ja synnyttää tiikerinloikan yrityksen menestymisen mahdollisuuksissa. Hyvällä toimintasuunnitelmalla ja muutosjohtamisella se onnistuu! 

Jos kaipaat tähän apua, sitä on tarjolla Teknologiateollisuus ry:n Valo 2.0 -projektin webinaari- ja koulutussarjassa ”Miten kehitämme monimuotoisia ja hyvinvoivia työyhteisöjä teknologia-alalla”. Katso tarkemmat tiedot täältä.

Lisätietoja:
Jenni Pitkänen, johtava asiantuntija, työelämän kehittäminen, puh. 050 430 3181
Han Nguyen, summer trainee, development of working life