Lausunto

Lausunto valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Muistio tarkastelee suhteellisen laaja-alaisesti nimenomaan valmiuslain kehittämistarpeita. Valmiuslaki ei kuitenkaan sellaisenaan kata kaikkia yhteiskunnallisen varautumisen tarpeita. Yritysten näkökulmasta suuri haaste sisältyy myös normaaliaikojen häiriötilanteeseen, jossa valmiuslain pykäliä ei ole otettu käyttöön. Näistä on jonkin verran säädetty sektorikohtaisessa lainsäädännössä. Tuemme sitä, että normaaliolojen häiriötilanteista säädettäisiin tarkemmin sektori- tai toimialakohtaisessa lainsäädännössä.

Avaa lausunto >>