Teknologiateollisuuden johtava asiantuntija Annukka Saari hymyilee kameralle.

Puhdas energia ja korkea osaaminen antavat Suomelle etulyöntiaseman vetytalousmarkkinassa

|
Annukka Saari

Mikäli Suomi haluaa kilpailuvaltin hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, on uusiutuvilla energialähteillä ja päästöttömästi tuotetulla vedyllä merkittävä vaikutus tavoitteen saavuttamisessa. Vety voi olla erityisen kilpailukykyinen menetelmä päästöjen vähentämiseksi siellä, missä suora sähköistäminen ei ole mahdollista.

Vedyn avulla tehdään raskaasta tieliikenteestä ja meriliikenteestä päästötön sekä teräksen tuotannosta ja muusta teollisuudesta hiilivapaa. Tulevaisuudessa vety voi myös tarjota mahdollisuuden kausivarastointiin säästä riippuvaiselle, vaihtelevalle ja runsaalle uusiutuvalle sähkölle.

Sekä Suomen hallitus että yritykset ovat olleet aktiivisia vetytalouden edistämisessä. Valtioneuvosto teki alkuvuodesta periaatepäätöksen, jonka mukaan Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa läpi koko arvoketjun. Tavoitteina ovat puhtaan vedyn ja sähköpolttoaineiden valmistus kotimaisen teollisuuden, liikenteen ja energiajärjestelmän tarpeisiin. Myös uudella hallituksella on tuoreen hallitusohjelman mukaan vahva tahtotila parantaa Suomen kilpailukykyä vetytalouden investoinneissa, yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Teknologiateollisuus ry on mukana kansallisessa vetyklusteriverkostossa, jossa on mukana suuri joukko yrityksiä ja toimialajärjestöjä. Vetyklusteri julkaisi 27. kesäkuuta vetytalousstrategian. Siinä määritellään, miten yritykset ja julkinen valta voivat yhdessä rakentaa Suomesta vetytalouden johtavan maan.

Jotta Suomesta saadaan vetytalouden johtaja:

  • Avainasemassa on puhtaan energian saatavuus.
  • Yrityksille on taattava suotuisa ja ennakoitava ympäristö investoinneille sekä vetyteknologian tutkimukselle ja kehittämiselle.
  • Tarjolla on oltava kannusteita vähähiilisen energiantuotannon ja teollisuuden pilotointi- ja demonstraatiohankkeille. Hankkeista saatavat kotimaiset referenssit ovat ensiarvoisen tärkeitä kilpailukyvyn ja viennin edistämisen kannalta.
  • On varmistettava, että hankkeiden toteuttamiseen liittyviä lupamenettelyitä sujuvoitetaan ja nopeutetaan.
  • Tärkeää on vedyn verokohtelu, jossa tulee noudattaa energiaverotuksen periaatetta. Tällöin vero maksettaisiin vasta energiaa tai polttoainetta käytettäessä.

Aivan olennaista on tietenkin vetyosaaminen. Teknologiateollisuuden tekoälyä hyödyntävän osaamispulssin mukaan vetytalouden kehitys vaatii monipuolista osaamista vedyn tuotannosta ja vetylogistiikasta aina digitalisaatioon ja johtamisen osaamiseen. Seuraava hyvä uutinen on, että vetytalouden koulutusta on jo tarjolla. Vetyklusteri on yhdessä yliopistojen kanssa muun muassa valmistellut vetytalouden koulutusta, joista vastaavat FITech-verkostoylipistot. Syksyn vetytalouden kursseille voi hakea jo nyt!

Suomalainen teknologiasektori luo jo nyt merkittävän ilmastokädenjäljen eli päästöjä vähentävän vaikutuksen kaikkialla maailmassa. Vetytalousstrategiassa yhteistyön merkitys korostuu entisestään. Strategia onkin kutsu laajaan yhteistyöhön: tehtävämme on varmistaa yhdessä, että uusiutuvaa ja päästötöntä sähköä on jatkossa runsaasti tarjolla puhtaan vedyn valmistukseen. Silloin pystymme kilpailemaan uuden teknologian ratkaisuista ja teollisuuden investoinneista niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Kun onnistumme tässä, Suomi on puhtaan teknologian ja vetytalouden johtava maa ja markkina-alueena koko maailma.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Annukka Saari (ilmasto- ja energiapolitiikka), puh: 044 578 9139 

Lisää aiheesta:

Uutinen: Suomella on ainutlaatuinen tilaisuus nousta Euroopan johtavaksi vetytaloudeksi