Katukiveystä
Tiedote

Teknologiateollisuuden viesti budjettiriiheen: Autetaan yritykset akuutin kriisin yli, tähtäin kohti digivihreää kiihdytyskaistaa

10.9.2020 klo 6.00
Koronan synnyttämä talouskriisi kohtaa täydellä voimallaan Suomen hyvinvoinnin kannalta keskeiset teknologia-alan vientiyritykset vasta vuoden 2020 jälkipuoliskolla. Näiden yritysten on oltava toimintakykyisiä ja taseiden kohtuullisessa kunnossa, kun uusi kamppailu markkinaosuuksista maailmalla käynnistyy.

Tuottavuuskehityksellä ja yritysten investointikyvyllä tulee olemaan valtava merkitys mahdollisuuksillemme nousta tästä kriisistä. Työllisyys on talouskasvun kannalta keskeisessä asemassa. Hallituksen tulee sivuuttaa kaikki uudistukset, jotka nostaisivat työllistämisen kustannuksia tai joiden vaikutus työllisyyteen olisi miinusmerkkinen. Vientiteollisuuden kilpailukyky edellyttää osaavan työvoiman saatavuutta. Koulutusinvestoinnit tulee kohdentaa niin, että elinkeinoelämän kannalta relevantti osaaminen vahvistuu.

Työllisyys on talouskasvun kannalta keskeisessä asemassa.

Tutkimus- ja tuotekehityspanostusten lisäys on välttämätöntä talouden kasvupotentiaalin varmistamiseksi. Lisäinvestoinnit erityisesti veturiyritysohjelmaan ja muuhun yritysvetoiseen tutkimus- ja innovaatiotoimintaan parantavat Suomen kilpailukykyä ja innovaatioiden vientiä markkinoille. Toimintaa on suunnattava erityisesti ilmastonmuutosta torjuvien teknologioiden kehittämiseen ja demonstrointiin sekä digitaalisuuden ja alustatalouden edistämiseen.

Toimintaa on suunnattava erityisesti ilmastonmuutosta torjuvien teknologioiden kehittämiseen.

Hiilineutraali Suomi 2035 saavutetaan uudistuvan teollisuuden kestävillä investoinneilla ja kiertotaloutta vauhdittamalla. Sähkövero tulee keventää EU-minimiin koko teollisuudessa ja teollisuuden päästökauppakompensaatiota tulee jatkaa.

Julkisen hallinnon digitaalisia toimintatapoja tulee vauhdittaa muun muassa osoittamalla määrärahoja tietopolitiikan johtamiseen ja reaaliaikatalouden edistämiseen.

Katso myös:

Teknologiateollisuuden budjettiriihitavoitteet yksityiskohtaisemmin
Vientiteollisuus ehdottaa kunnianhimoista kasvupolitiikkaa: Työllisyys ja investoinnit avainasemassa, koronatukea tarpeen jatkaa