Vastuullisuus
Tiedote

Teknologiateollisuus haluaa yritysvastuun edelläkävijäksi: Vastuuta on kannettava läpi koko arvoketjun

Teknologiateollisuus ry on vahvistanut toimialalle vastuullisuuslinjaukset. Teknologiateollisuuden yritykset haluavat olla yritysvastuun edelläkävijöitä: vastuullisuus on menestyvän liiketoiminnan perusta ja sen tulee ulottua läpi koko arvoketjun, erityisesti toimialan kansainvälisten yritysten toiminnassa.

Teknologiateollisuus ry ja sen jäsenyritykset ovat yhdessä laatineet toimialalle vastuullisuuslinjaukset. Tavoitteena on kannustaa jäsenyrityksiä asettamaan kestävään kehitykseen ja yritysvastuun hallintaan liittyviä tavoitteita sekä raportoimaan tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista avoimesti.

Yritysten on tärkeää tunnistaa liiketoimintansa yritysvastuuseen liittyviä riskejä sekä omassa toiminnassaan että arvoketjussaan ja liittää ne osaksi riskienhallintaansa.

– Yritysvastuu ei ole enää vaihtoehto, se on yrityksen elinehto, koska se on hyvää bisnestä ja kilpailuetu. Kun vastuullisuus on liiketoiminnan ytimessä ja osa jokapäiväistä toimintaa, me vahvistamme luottamusta toimialaamme kohtaan, edistämme kestävää kehitystä sekä luomme uusia bisnesmahdollisuuksia ja työpaikkoja. Samalla olemme vetovoimainen työnantaja, sanoo toimitusjohtaja Jaakko Hirvola.

Vastuullisuuslinjaukset kiteytyvät kolmeen tavoitteeseen:

  1. Taloudellinen vastuu kestävästä kasvusta on hyvinvoinnin peruskivi.
  2. Ihmisoikeuksista kannetaan vastuuta läpinäkyvästi sekä omassa toiminnassa että arvoketjuissa.
  3. Hiilineutraali ja resurssiviisas kiertotalous on kannattavaa liiketoimintaa.

Vastuu kestävästä kasvusta

Teknologiateollisuuden tavoitteena on kansantalouden kestävä kasvu ja hyvinvointi siten, että se perustuu yritysten kannattavasti kasvavaan liiketoimintaan ja uudistumiseen.

– Yritysten vastuuseen kuuluu taloudellinen tuotto omistajilleen, mutta taloudellinen menestys ei saa olla riski ympäristölle, ilmastolle ja yhteiskunnalle. Haemme kestävää kasvua. Tavoitteemme on teollisuuden digivihreä uudistuminen, jonka tuloksena yrityksemme tarjoavat kestäviä ratkaisuja, taloudellista arvoa ja laajaa yhteiskunnallista vaurautta, Hirvola kertoo.

Teknologiateollisuus haluaa osaltaan kantaa vastuuta siitä, että Suomessa on jatkossakin vakaa yhteiskunta, korkea osaamistaso ja kehittynyt tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristö (TKI). Tämän tueksi Suomi tarvitsee riittäviä TKI-panoksia, julkisen talouden tasapainon sekä korkean työllisyysasteen.

Vastuu diversiteetistä ja ihmisoikeuksista

Tavoitteena on hyvä ja vastuullinen työnantajuus, joka edistää kaikkien mahdollisuuksia oppia, kehittyä ja löytää paikkansa työuransa eri vaiheissa.

– Reilua henkilöstöpolitiikkaa tekevä yritys osallistaa työntekijöitä sen omaan toimintaan sopivalla tavalla ja kehittää avointa vuoropuhelua. Niin henkilöstön viihtyvyyden kuin menestyvän liiketoiminnan kannalta on ehdotonta, että työpaikoillamme edistetään monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, Hirvola muistuttaa.

Vastuullinen yritys tunnistaa oman toimintansa vaikutukset laajasti. Erityisesti kansainvälisesti toimivien yritysten on huomioitava ihmisoikeudet läpinäkyvästi sekä omassa toiminnassaan että arvoketjussaan.

– Vastuulliset yritykset pyrkivät olemaan aiheuttamatta ihmisoikeusrikkomuksia missään kohdin arvoketjuaan. Niiden pitää myös osata tunnistaa sellaisia kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia, jotka ovat suoraan yhteydessä niiden omaan toimintaan, tuotteisiin tai palveluihin, sanoo johtava asiantuntija Pirita Lindell.

Vastuu ilmastosta ja ympäristöstä

Teknologiateollisuus on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 1,5 asteeseen ja tukee EU:n biodiversiteettistrategian tavoitetta, jonka mukaan luonnon monimuotoisuus on lähtenyt toipumaan vuoteen 2030 mennessä.

– Teknologiateollisuuden yritykset ovat keskeisessä roolissa, kun kestävää kehitystä tukevia teknologioita kehitetään ja sovelletaan. Yrityksemme tunnistavat ja niiden tulee tunnistaa oman toimintansa vaikutukset ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen sekä ympäristöön laajemmin, Lindell toteaa.

Teknologiateollisuuden tavoitteena on yhteiskunta, jossa kestävät tuotteet ja palvelut ovat valtavirtaa ja jakamistalouden toimintamallit vakiintuneet. Kehityksen vauhdittamiseksi alan yrityksissä tarvitaan mahdollistavaa toimintaympäristöä, kannustimia sekä kestävien ratkaisujen kysynnän kasvattamista.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola, puh. 0400 633 751, jaakko.hirvola@teknologiateollisuus.fi, Twitter: @JaakkoHirvola

Johtava asiantuntija Pirita Lindell (kestävä kehitys), puh. 040 538 8799, pirita.lindell@teknologiateollisuus.fi, Twitter: @LindellPirita

Lisää aiheesta:

Teknologiateollisuuden vastuullisuuslinjaukset: Vastuullisuus on menestyvän liiketoiminnan perusta

Artikkeli: ”Kerro avoimesti ja rohkeasti yrityksesi vastuullisuudesta!” – A-Insinöörien vastuullisuusprojektin kivijalka olivat oma henkilöstö ja asiakkaat

 

Teksti on mukana kesäkuun uutiskirjeessä.