Kontteja
Uutinen

EU:n kauppapolitiikan ja WTO:n uudistaminen vaikuttaa ulkomaankaupan toimintaympäristöön

24.6.2021 klo 12.26
Osana EU:n kauppapolitiikan uudistamista komission kauppapoliittinen pääosasto julkaisi huhtikuussa ehdotuksensa "Reforming the WTO". Unioni uudistaa lisäksi omaa kauppapolitiikkaansa.

WTO:n uudistusehdotus sisältää yksityiskohtaisia suosituksia ja päivityksiä Maailman kauppajärjestön sääntöihin, joilla pyritään luomaan kestävä ja tehokas kansainvälinen kauppajärjestelmä. Komissio pyrkii kehittämään WTO:ta vastaamaan nykyaikaisiin kansainvälisen kaupan haasteisiin, kuten uusiin kaupankäynnin teknologioihin, digitalisaatioon, kestävyys- ja ilmastotavoitteisiin, terveyskysymyksiin, työvoiman liikkuvuuteen ja ihmisoikeuksiin.

Teknologiateollisuuden Brysselin toimiston päällikkö Kimmo Järvinen kertoo, että komission tavoitteena on tehdä yhteistyötä WTO:n jäsenmaiden kanssa ja ensimmäisiä tuloksia asiassa pitäisi saada jo loppuvuodesta järjestettävässä WTO:n ministerikokouksessa.

– Keskeistä on valtiontukien ja epäterveiden kaupankäyntitapojen aiheuttamien vääristymien korjaaminen. Lisäksi WTO:n neuvottelu-, valvonta- ja riitojenratkaisutoiminnot pitäisi saada palautettua, Järvinen valaisee päätavoitteita.

EU kehittää samalla myös omaa kauppapolitiikkaansa. Sen tavoitteena on luoda tehokas kauppa- ja kilpailusääntely, joka sisältää toimenpiteet kolmansien maiden epäterveiden kaupankäyntitapojen torjumiseksi.

– Yksi uudistus on sääntely, joka edistää hankintaketjujen kestävää kehitystä. Se edistäisi myös keskeisten kansainvälisten standardien ja yleissopimusten täytäntöönpanoa EU:n sopimuksissa, Järvinen toteaa.

EU pyrkii kestävän kehityksen standardien ja vahvempien kauppasuhteiden kehittämiseen erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa hyödyntämällä kahdenvälistä yhteistyötä ja vapaakauppasopimuksia. Lisäksi EU pyrkii edistämään hiilineutraaliutta eri vapaakauppasopimuksissa tiivistämällä yhteistyötä kauppakumppaniensa kanssa.

Komissio valmistelee myös parhaillaan heinäkuussa julkaistavaksi tarkoitettua EU:n vihreän kehityksen sopimuksen täytäntöönpanoon tarkoitettua Fit For 55 -pakettia, jonka avulla on tarkoitus vähentää EU:n päästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Paketissa on tarkoitus julkaista useita lakiehdotuksia eri politiikka-aloilta. Näihin kuuluu esimerkiksi verotus (mukaan lukien energiaverotus) ja WTO-yhteensopiva hiilitulli unionin rajoille.

 

Kuva: Liisa Takala