eu
Uutinen

EU:n TKI- ja investointiohjelmissa jaossa kymmeniä miljardeja

14.12.2022 klo 16.09
Horisontti Eurooppa nimellä tunnetun EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman työohjelmat ja budjetit vuosille 2023–2024 on nyt hyväksytty.

Ohjelmaa uhanneilta budjettileikkauksilta vältyttiin. Horisontti Euroopan seuraavan kahden vuoden budjetti mahdollistaa TKI-toiminnan ja eurooppalaisen TKI-yhteistyön rahoituksen peräti 13,5 miljardilla eurolla. Esimerkiksi digitalisaatiota koskevaan TKI-toimintaan kohdennetaan 4,5 miljardia.

Useita rahoitushakuja on meneillään. Hakujen teemat ja painopisteet on kuvattu ohjelman työohjelmissa. Horisontti Euroopan ja myös muiden EU:n TKI-rahoitusinstrumenttien työohjelmat sekä hakutiedot löydät komission hakuportaalista.

Myös EU:n Innovaatiorahaston suurten hankkeiden (CAPEX > € 7,5 milj.) haku on avattu ja hakemuksia voi jättää 16.3.2023 asti. Komissio rahoittaa hankkeita tällä kierroksella yhteensä 3 miljardilla eurolla.

Innovaatiorahastosta tuetaan puhtaan teknologian käyttöönottoa ja innovaatioiden skaalausta ja niitä tukevia infrainvestointeja. Avoinna olevan hakukierroksen painopistealueina ovat:

  • teollisuuden sähköistäminen ja vetytalous (€ 1 mrd.)
  • cleantech-valmistus (€ 700 milj.)
  • keskikokoiset pilotit erittäin innovatiivisten ratkaisujen validointiin, testaukseen ja optimointiin (€ 300 milj.)
  • muut vähähiilisyyteen tähtäävät hankkeet (€ 1 mrd.).  

Lisätietoa haun painopisteistä löydät komission sivuilta ja hakuportaalista.

Suomi kotiutti Horisontti 2020 -ohjelmasta 1,5 miljardia euroa vuosina 2014–2020 eli 2,3 % ohjelmasta myönnetystä rahoituksesta. Suomalaisten toimijoiden saama osuus oli 1,5-kertainen suhteutettuna Suomen maksuosuuteen EU:n budjetista. Suomi ja Alankomaat onnistuivat näin mitaten parhaiten rahoituksen kotiuttamisessa.  

– Suomalaiset toimijat ovat osallistuneet aktiivisesti myös rahoituskauden 2021–2027 ensimmäisiin hakuihin hyödyntäen EU:n eri instrumentteja. Suomen onkin mahdollista kasvattaa edelleen EU:sta saamaamme TKI- ja investointirahoitusta ja myös saadun rahoituksen vaikuttavuutta, Mervi Karikorpi Teknologiateollisuudesta huomauttaa.    

Teknologiateollisuus järjestää yhdessä TEMin, Business Finlandin, muiden teollisuusliittojen ja EU-komission kanssa webinaarin 23.1.2023, jonka teemana on EU:n tki- ja investointiyhteistyö ja sitä koskevat tavoitteemme vuoteen 2027. Lisätietoa webinaarista on tulossa myöhemmin Teknologiateollisuuden verkkosivuille.  
 

Lisätietoa:
Mervi Karikorpi, puh. 040 7419801, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Tietoa rahoituksesta