stocksy_txpf7d7f3c1dv7100_medium_634047.jpg
Uutinen

Heikko kysyntä piinaa edelleen teknologiayrityksiä

26.5.2020 klo 6.30
Talouden varovainen avautuminen Suomessa ja Euroopassa ei näy juurikaan teknologiateollisuuden yritysten tilanteessa. Teknologiateollisuuden tuoreen yrityspulssikyselyn mukaan yritysten tilanne heikkenee yhä kolmen seuraavan kuukauden aikana. Suurin ongelma on heikko kysyntä, joka ei näytä virkoamisen merkkejä. Vain noin kolmasosa yrityksistä ilmoittaa, etteivät lomautukset ole ajankohtaisia.

Tiedot perustuvat Teknologiateollisuuden viidenteen yrityspulssikyselyyn, johon vastasi 550 keskeistä teknologiayritystä 18.−22. toukokuuta. Kysely antaa luotettavan kokonaiskuvan toimialan tilanteesta.

− Yli puolet yrityksistä kertoo, että heikko kysyntä vaikeuttaa toimintaa kohtalaisesti tai erittäin paljon. Tämän lisäksi tilannetta heikentää sekin, että jo tehtyjä tilauksia siirretään tai asiakkaat eivät voi ottaa tuotteita vastaan omien vaikeuksiensa takia. Tilanne painaa teknologiateollisuuden liikevaihtoa pitkän aikaa, sanoo Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Teknologiateollisuuden teollisuusyrityksistä 75 prosenttia arvioi, että liikevaihto jää tänä vuonna heikommaksi kuin viime vuonna. Yli 20 prosentin pudotusta ennakoi 25 prosenttia teollisuusyrityksistä. Teknologiateollisuuden palvelutoimialoilla (suunnittelu- ja konsultointi sekä tietotekniikan palveluala) liikevaihdon pudotusta ennakoi 58 prosenttia yrityksistä ja yli 20 prosentin romahdusta 10 prosenttia yrityksistä.

Lomautukset ovat alkaneet yhä useammassa teknologiayrityksessä. Vain 36 prosenttia yrityksistä ei pidä lomautuksia ajankohtaisina. Lisäksi yli viidennes yrityksistä on jo irtisanonut tai irtosanomassa henkilöstöä.

− Tämäkin kysely vahvistaa aiemman arviomme, että teknologiayritysten vaikein tilanne on näillä näkymin syksyllä. Valtiovallan tuleekin varautua tukitoimia suunnitellessa siihen, että kriisi kohtaa Suomen hyvinvoinnin kannalta keskeiset teknologiayritykset voimalla vasta vuoden jälkipuoliskolla. Lisäksi tarvitaan kasvua tukevia toimia, muun muassa merkittävää lisäsatsausta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, Rautaporras muistuttaa.

Koronapulssikyselyn tulokset 26.5.2020

Lisätiedot:
Pääekonomisti Petteri Rautaporras, puh. 050 304 2220

 

Teksti on mukana toukokuun uutiskirjeessä.