teknologiateollisuus-kestava_kehitys.jpg
Uutinen

Komission teollisuuspoliittinen strategia tähtää johtajuuteen, mutta resurssit puuttuvat

Ke, 11.03.2020 - 11:49
Euroopan komission tiistaina julkaiseman teollisuusstrategian viestit ovat selkeät – teollisuusstrategian avulla toteutetaan Euroopan vihreä sopimus ja digitaalinen murros.

Euroopan teollisuuden on kehitettävä ratkaisut ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja sen on otettava johtajuus digitaalisten teknologioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Yhteiskunta ja sitä ylläpitävä teollisuus on rakennettava ilmastoneutraaliksi, digitaaliseksi ja resurssitehokkaaksi.

Teknologiateollisuus haluaa olla mukana rakentamassa ja toteuttamassa Euroopan yhteistä, hyvinvoinnin varmistavaa teollisuuspoliittista strategiaa. Toteutus vaatii nopeita toimenpiteitä.

EU:n kilpailukyky ja hyvinvointi rakentuvat huipputason tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) varaan. Kiina investoi BKT:hen suhteutettuna jo enemmän TKI-toimintaan kuin EU, ja EU on jäänyt kauaksi jälkeen itselleen asettamasta kolmen prosentin tavoitteesta vuoteen 2020 mennessä. EU:n monivuotinen budjettiesitys vuosille 2021–2027 ei kuitenkaan osoita riittävästi resursseja tähän tarkoitukseen.

"Jäsenmaiden on herättävä edistämään Euroopan pitkäaikaista etua."

”Jäsenmaiden on herättävä edistämään Euroopan pitkäaikaista etua ja suunnattava merkittävästi enemmän sekä EU- että kansallista rahoitusta innovaatioihin ja digitalisaatioon”, vaatii EU-teollisuuspolitiikan päällikkö Mervi Karikorpi.

Euroopan asettamat hiilineutraaliustavoitteet toteutuvat vain, jos EU ja jäsenmaat investoivat voimakkaasti ilmastonmuutosta torjuvien teknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon. Tämä ”tuhannen miljardin euron” investointiohjelma on saatava heti käyntiin. EU:n pitää kohdistaa tähän ohjelmaan myös koheesioon ja maaseudun uudistamiseen budjetoituja varoja.

”Suomi tekee ensimmäisten joukossa vähähiilisyystiekarttoja, ja teollisuudellamme on erinomaiset edellytykset tarjota ratkaisuja hiilineutraaliuden edistämiseen. Juuri niitä teollisuuspoliittinen strategia myös peräänkuuluttaa”, sanoo EU-vaikuttamisen päällikkö Akseli Koskela.

Menestymisen edellytyksenä on digitaalisen murroksen vauhdittaminen

Eurooppalaisen teollisuuden menestymisen edellytyksenä on digitaalisen murroksen vauhdittaminen, 5G/6G:n käyttöönotto ja digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen. Keskeistä on datan hyödyntäminen, tekoälyn, automaation ja robotiikan kehittäminen ja niiden laajamittainen käyttöönotto. Komission ei tule vaikeuttaa tätä ylisääntelyllä, vaan keskittyä korkean riskin sektorien sääntelyyn. Digitaalisessa murroksessa on huolehdittava myös ihmisten osaamisesta.

Päästötön sähkö on lähtökohta Euroopan hiilineutraaliuden saavuttamisessa. Ydinvoima ja (bio)kaasuvoima täytyy sisällyttää kestävän rahoituksen taksonomiaan ja varmistaa investointien jatkuvuus riittävän pitkillä siirtymäajoilla.

Panostukset kiertotalouteen ja resurssitehokkuuteen ovat tärkeitä sekä Euroopan omavaraisuuden että maapallon kantokyvyn näkökulmista. EU:n tulee edistää tuotteiden, materiaalien ja sivutuotteiden kierrätystä. Kiertotaloutta estävä sääntely tulee purkaa.

Teollisuuspolitiikan toteuttamiseen tarvitaan sekä julkisia että ja yksityisiä investointeja vauhdittamaan kestävää kasvua.

”Suomalaisten on päästävä mukaan EU:n teollisiin ekosysteemeihin ja alliansseihin."

”Suomalaisten on päästävä mukaan EU:n teollisiin ekosysteemeihin ja alliansseihin, joita ovat vähähiili- ja vetyteknologia, teollinen internet, autonominen liikenne ja kyberturvallisuus. Tähän Suomi voi vaikuttaa kotimaisella innovaatiopolitiikalla” toteaa innovaatio- ja talouspolitiikan johtaja Matti Mannonen.

”Komissio lupaa huolehtia tasapuolisten kilpailuehtojen noudattamisesta kaikilla markkinoilla. On jo korkea aika. EU:n tulee käyttää painoarvoaan markkinoilla paljon nykyistä voimakkaammin.”

Verotusmenettelyn tehostaminen digitalisaation avulla tukee pk-yritysten kansainvälistymistä. Yritysverotuksessa tulisi tavoitella kansainvälistä ratkaisua, ei EU:n erillisratkaisua.

Lisätietoja:

EU-teollisuuspolitiikan päällikkö Mervi Karikorpi, puh. 040 741 9801, mervi.karikorpi@teknologiateollisuus.fi, twitter: @mervikarikorpi

EU-vaikuttamisen asiantuntija Akseli Koskela, puh: 044 277 1780, akseli.koskela@teknologiateollisuus.fi, twitter: @ak5eli 

Johtaja Matti Mannonen, puh: 040 544 7047, matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi, twitter: @mannonen_matti

Lisää aiheesta:

Blogi: Yritykset, pitäkää pää kylmänä EU:n Green Deal- ja budjettilinjausten kanssa

Teknologiateollisuuden EU-teollisuuspoliittinen linjaus: Proposals for the EU’s Industrial Policy

 

Kirjoitus on mukana Teknologiateollisuuden maaliskuun uutiskirjeessä.