Ilmastorahasto
Uutinen

Kysely: Ilmastorahasto houkuttelisi yrityksiä investoimaan ilmastotoimiin – myös digi-investoinnit kiinnostavat

31.3.2020 klo 10.55
Vakella tai ilmastorahastolla olisi merkittävä rooli ilmasto- ja digi-investointien edistämisessä, sanovat teknologiateollisuusyritykset tuoreessa kyselyssä.

Teknologiateollisuus ry:n kyselyssä Vaken tai rahaston roolia piti merkittävänä 60 prosenttia vastaajista, ja 40 prosenttiä näki rahastolla jonkinlaisen roolin investoinneissa.

Teknologiateollisuus kysyi yhdistyksen innovaatio-, kilpailukyky-, digitalisaatio- ja rahoitustyöryhmien jäseniltä yksityisen ja julkisen innovaatiorahoituksen saatavuudesta ja ilmastorahastosta. Vastauksia saatiin 15 (vastausprosentti 21,7). Vastaajayritysten Suomen toimintojen liikevaihto vuonna 2019 oli yhteensä 29,2 miljardia euroa. Kysely oli avoinna 10.–17.3.2020.

Vastaajien mukaan rahasto pienentäisi yritysten kohtaamia rahoituspuutteita, kantaisi riskejä yksityisten rahoittajien tukena tai voisi paikata julkisen sektorin rahoituspulaa.

Rahoituksen löytäminen vaikeaa

Kyselyn tulokset osoittavat, että yrityksillä on vaikeuksia löytää rahoitusta uusien teknologioiden kehittämiseen ja demonstrointiin tehtäville investoinneille. 

  • 60 % vastanneista yrityksistä ilmoitti, että niillä on vaikeuksia saada rahoitusta demonstraatiomittakaavan ilmastoinvestoinneille.
  • 87 % yrityksistä käynnistäisi ko. investointeja, jos saisi rahoitusta markkinaehtoista paremmilla ehdoilla.
  • 93 % vastanneista yrityksistä arvioi, että investointirahoituksen merkittävänä (57%) tai jonkinlaisena (37%) esteenä on ilmastoinvestointien liian korkea riskitaso yksityisille sijoittajille.
  • 71 % katsoo, että markkinaehtoisen rahoituksen liian korkea hinta on jonkinlainen este.
  • 93 % yrityksistä arvioi, että vaikeus hyötyä ilmastoinvestoinnin välillisistä positiivisista vaikutuksista on merkittävä (36%) tai jonkinlainen (57%) este investoinnille.

Myös digitaalisuuden ja alustatalouden edistäminen kohtaa rahoituksellisia esteitä.

  • 87 % yrityksistä arvioi, että innovaatioiden ja teknologioiden skaalaamisen liian korkea riskitaso yksityisille sijoittajille on merkittävä (33%) tai jonkinlainen (53%) este digitalisaatio- ja alustatalousinvestoinneille.
  • 80% katsoo, että vaikeudet hyötyä investoinnin aiheuttamista välillisistä positiivisista vaikutuksista on merkittävä (33%) tai jonkinlainen (47%) este investoinnille.

67 prosenttia vastanneista kertoo kyselyssä vaikeuksista saada yksityistä tai julkista rahoitusta tutkimus- ja innovaatiohankkeille, jotka mahdollistaisivat esimerkiksi uusien teknologioiden ja tuotantomenetelmien tai nykyistä energiatehokkaampien tai ympäristöystävällisempien tuotteiden ja palvelujen kehittämisen.

Rahoituksena eniten kiinnostaa suora osarahoitus

Rahoitusmuotoina eniten yrityksiä kiinnostaa suora osarahoitus joko tukena tai siten, että lainan takaisinmaksu riippuu demonstraatioprojektin taloudellisesti kestävästä onnistumisesta.

Esimerkiksi vähähiiliteknologian, uusiutuvan energian ja kiertotalouden pilotti- ja demonstraatiolaitoksille on erittäin vaikea saada rahoitusta julkisista tai yksityisistä lähteistä. Hankkeet ovat riskipitoisia ja VC-rahoitusta on vaikea saada ennen teknologian todentamista.

Arviot Vaken/ilmastorahaston sopivasta rahoitusosuudesta vaihtelivat 20–60 prosentin välillä, keskiarvo oli 40 ja mediaani 37,5 prosenttia.

Lisätietoja:

Johtava ekonomisti Jukka Palokangas, puh. 040 750 5469, jukka.palokangas@teknologiateollisuus.fi

Johtaja Matti Mannonen, puh. 040 544 47047 matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi