corridors
Uutinen

Nopeutettu lomautus käytössä nyt kaikilla Teknologiateollisuuden sopimusaloilla

27.3.2020 klo 15.39
Lomautusten määrä kasvaa myös teknologiateollisuudessa. Tilanteeseen tuo apua nopeutettu lomautusmenettely, joka on nyt käytössä kaikilla teknologiateollisuuden sopimusaloilla. Menettelyihin on tulossa muutoksia myös lainsäädännöllä.

Teknologiateollisuuden kaikilla sopimusaloilla – pelti- ja teollisuuseristysalaa sekä suunnittelu ja konsulttialan toimihenkilöitä lukuun ottamatta – noudatetaan nyt lomauttamisessa vähintään 5 päivän ilmoitusaikaa aiemman 14 päivän sijaan, ja yt-neuvotteluaika on 5 päivää kaikissa lomautustilanteissa aiemman 2–6 viikon sijaan. Määräajoista voidaan sopia paikallisesti toisinkin. Lyhennetystä menettelystä sovittiin työehtosopimusten muutoksilla. 

Teknologiateollisuudessa ainoastaan pelti- ja teollisuuseritysalalla ei ole ollut tarpeen käydä neuvotteluja työehtosopimuksen muuttamisesta, koska tällä toimialalla noudatetaan omaa, yt-laista poikkeavaa neuvottelujärjestystä lomautustilanteissa. Alan sopimuksessa on 5 päivän lomautusilmoitusaika, eikä lomautusneuvotteluihin liity vähimmäisneuvotteluaikaa.

Myös suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden kanssa (Pro) päästiin tänään perjantaina sopimukseen 5 päivän lomautusilmoitusajasta ja 5 päivän neuvotteluajasta. Uudet ajat ovat voimassa 27.3. alkaen. Muille sopimusaloille muutokset tulivat voimaan jo aiemmin. Toisin kuin muilla sopimusaloilla suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimuksen piirissä noudatetaan lisäksi yhteistoimintalain mukaista viiden päivän kutsuaikaa.

Nopeutettu menettely myös lainsäädäntöön 

Lyhennetty yt-neuvotteluaika ja lomautusilmoitusaika ovat tulossa myös lainsäädäntöön, mahdollisesti jo 1.4.2020 lukien, jos eduskunta hyväksyy työlainsäädäntöä koskevat muutosesitykset, jotka maan hallitus teki työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotusten pohjalta.

Eduskunnan käsittelyssä olevan esityksen mukaan uutena asiana tulee myös mahdollisuus lomauttaa määräaikainen työntekijä. Työnantaja voisi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän samoin perustein ja samassa laajuudessa kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevän. Lisäksi koeaikapurun voisi jatkossa tehdä myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella, ja irtisanotun takaisinottovelvollisuus pitenisi 9 kuukauden mittaiseksi.

Maan hallitus ehdottaa lakimuutosten voimassaoloa vain kesäkuun 2020 loppuun saakka. Työehtosopimusten muutokset ovat voimassa saman ajan kuin lakimuutokset. Voimassaoloa tulisi Teknologiateollisuuden mielestä myöhemmin pidentää, sillä mm. teollisuudessa pahin on koronan vaikutusten suhteen vasta edessä.

Lainsäädännön muutoksista löytyy tarkempaa tietoa Teknologiateollisuuden jäsenille tarkoitetusta Tyosuhdepalvelu.fi-palvelusta.

Lisätiedot:

Työmarkkina-asiantuntija Johanna Laine, puh. 044 590 7209

Teknologiateollisuuden Työsuhdepalvelu jäsenille
Puhelinneuvonta jäsenille