Teemu Polo
Uutinen

Teemu Polo Teknologiateollisuuden yrittäjyysasioista vastaavaksi johtavaksi asiantuntijaksi

13.8.2020 klo 9.00
Teemu Polo (FM, eMBA) aloittaa 17.8. Teknologiateollisuudessa yrittäjyydestä ja pk-yritysten asioista vastaavana johtavana asiantuntijana. Hän siirtyy tehtävään Helsingin kaupungin yrityspalveluista.

Teknologiateollisuuden noin 1600 jäsenyrityksestä yli 90 % on pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Alan pk-yrityksiä edustaa Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta. Yrittäjyydestä vastaavana asiantuntijana Teemu Polo tekee töitä sen eteen, että Suomessa on hyvät edellytykset yritysten kasvulle, uudistumiselle ja kyvylle työllistää. Yrittäjävaliokunnan lisäksi Polo on aktiivisesti mukana Teknologiateollisuuden jäsen- ja kasvupalveluiden kehittämisessä sekä toimialaryhmien toiminnassa.

Polo siirtyy tehtävään Helsingin kaupungilta, jossa hän on toiminut asiantuntijana hallitustyöskentelyyn sekä muihin kasvu- ja startup-yritysten palveluihin liittyen.

”Talouden ja työllisyyden kannalta on ratkaisevaa, että pk-yritykset pärjäävät ja pystyvät investoimaan liiketoimintansa kehittämiseen. Siksi panostamme Teknologiateollisuudessa yrittäjyysasioihin ja haluamme vahvistaa toimintaamme pk-rajapinnassa. Teemu Polo on oikea henkilö tarttumaan tähän”, kertoo johtaja Laura Juvonen.

”Olen innoissani päästessäni tekemään töitä teknologiayritysten kanssa tärkeälle vientialalle. Minulla on pitkä kokemus kasvun eri vaiheissa olevien yritysten haasteista ja uskon voivani auttaa Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiä kasvamaan ja menestymään”, Teemu Polo sanoo.

Yrittäjyysasioista tällä hetkellä Teknologiateollisuudessa vastaava Veli Matti Kuisma jatkaa tehtävässään 1.12. asti, jolloin hän siirtyy eläkkeelle. ”Haluan jo nyt kiittää Veli Mattia ansiokkaasta työstä jäsenyritystemme menestyksen eteen”, Juvonen sanoo.

Lisätietoja:
Teemu Polo
johtava asiantuntija, Teknologiateollisuus ry
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi
puh. 040 565 4496

Laura Juvonen
johtaja, kasvu ja osaaminen, Teknologiateollisuus ry
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi
puh. 040 589 6263