stocksy_txpf7d7f3c1dv7100_medium_1079638.jpg
Uutinen

Teknologiateollisuus sopi myös toimihenkilöjärjestöjen kanssa lomautusmenettelyn nopeuttamisesta – Pron ratkaisuja odotellaan vielä

23.3.2020 klo 16.48
Teknologiateollisuus on sopinut lähes kaikilla sopimusaloillaan työehtosopimusmuutoksista, jotka mahdollistavat lomautusmenettelyn nopeuttamisen. Neuvottelut ovat vielä kesken Ammattiliitto Pron kanssa sekä teollisuudessa että suunnittelu- ja konsulttialalla. Muilla sopimusaloilla asiasta on päästy yhteisymmärrykseen.

Sopimusmuutosten tarkoituksena on turvata yritysten toimintaedellytykset ja työntekijöiden työpaikat.

Syntyneiden ratkaisujen mukaan lomauttamisessa noudatetaan nyt vähintään 5 päivän ilmoitusaikaa aiemman 14 päivän sijaan. Neuvotteluaika on 5 päivää kaikissa lomautustilanteissa, kun se aiemmin oli 2–6 viikkoa. Määräajoista voidaan kuitenkin sopia paikallisesti toisin.

Toimihenkilösopimuksissa (teollisuuden ylemmät toimihenkilöt, suunnittelu- ja konsulttialan ylemmät toimihenkilöt sekä tietotekniikan palveluala) muutokset tulivat voimaan maanantaina 23.3.2020. Neuvotteluaikoja koskeva uusi pykälä koskee myös lomautusneuvotteluja, joista on annettu neuvotteluesitys ennen 23.3.2020.

Samat muutokset tehtiin viime viikolla teknologiateollisuuden työntekijöiden ja malmikaivosten työehtosopimuksiin. Näillä sopimusaloilla muutokset tulivat voimaan 20.3.2020.

Muutokset vastaavat työmarkkinakeskusjärjestöjen viime viikolla tekemää ehdotusta. Työehtosopimuksia muuttamalla menettelytavat saatiin kuitenkin heti käyttöön odottamatta lainsäädännön valmistumista. Tes-muutokset ovat voimassa saman ajan kuin koronaviruksen vuoksi säädettävät työlainsäädäntömuutokset.

Sovittujen tes-muutosten voimassaolo päättyy, jos eduskunta ei hyväksy 15.4. mennessä keskusjärjestöjen 18.3. tekemiä esityksiä työttömyysturvalainsäädäntöön.

Lisätiedot:

Työmarkkina-asiantuntija Johanna Laine, puh. 044 590 7209
Työmarkkina-asiantuntija Pasi Lehtinen, puh. 050 480 4760