shutterstock_1080823082.jpg
Uutinen

Tes-neuvotteluissa ei vielä läpimurtoa, Teollisuusliitto jatkaa ylityökieltoa

8.11.2019 klo 15.49
Teknologiateollisuus on jatkanut kuluvalla viikolla neuvottelua työehtosopimusten uudistamiseksi, mutta läpimurtoja ei ole vielä syntynyt. Työnantajapuoli toivoo neuvottelujen jatkuvan ensi viikolla mahdollisimman ripeästi. Työantaja sai perjantaina myös uuden työtaisteluilmoituksen, kun Teollisuusliitto ilmoitti jatkavansa 4.11. alkanutta kahden viikon ylityökieltoa 24. marraskuuta saakka.

– Vaikka suuria edistysaskeleita ei ole tapahtunut, monia asioita on valmisteltu pitkälle. Taustatyön tarvetta ei enää juurikaan ole. Palkoista ja sopimuskaudesta ei tosin ole vielä varsinaisesti keskusteltu, sanoo Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Helle.

– Nyt on tärkeää keskittyä ratkaisujen hakemiseen eikä neuvottelukumppanien syyttelyyn. Teollisuusliiton päätös ylityökiellon jatkamisesta on erittäin valitettava, mutta toivottavasti liitto ei halua jarruttaa neuvotteluja vaan on valmis jatkamaan niitä joutuisasti, Helle sanoo.

Helteen mukaan Teknologiateollisuuden keskeisin tavoite on sama kuin neuvottelujen alkaessakin: kustannuskilpailukyvyn parantaminen. Sopimusten ns. tekstikysymyksiä ja palkkaratkaisua arvioidaan tällöin kokonaisuutena.

– Talouskasvun jatkuminen sekä työllisyyden ylläpitäminen ja parantaminen edellyttävät, että yritykset pärjäävät markkinoilla. Kilpailukyvyllä ja työllisyydellä on suora yhteys. Teknologiateollisuus edustaa yli puolta Suomen viennistä, joten meneillään olevilla neuvotteluilla on suuri vaikutus työllisyyskehitykseen, Helle tähdentää.

Helle muistuttaa työ- ja elinkeinoministeriön perjantaina (8.11.) julkistamista tiedoista, joiden mukaan työllisyyden kasvu on hidastunut jopa aiemmin arvioitua enemmän. Luvut ovat vakava viesti myös työmarkkinapöytiin. Siellä tarvitaan vastuullisia ratkaisuja ja mahdollisimman nopeasti. Ylityökiellot ja järjestöpoliittisilla lakoilla uhittelu osuvat työllisyyteen ja omaan nilkkaan.

Jälleen myrsky kiky-tunneista

Työehtosopimuksiin sisältyvä työajan pidennys 24 tunnilla on herättänyt kohua Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden maanantaina antaman tuomion jälkeen.

Oikeus katsoi, että työntekijän työaikaa ei voitu pidentää kiky-sopimuksen mukaisella 24 tunnilla vuodessa, koska hänen työaikansa oli sovittu työsopimuksessa tätä lyhyemmäksi eikä viittauksia työehtosopimukseen ollut. Käräjäoikeuden päätös ei ole lainvoimainen, sillä päätöksestä valitetaan hovioikeuteen ja ehkä jopa korkeimpaan oikeuteen.  

– Teknologiateollisuus tukeutuu juridisessa arviossaan työtuomioistuimeen, joka on antanut samasta asiasta päinvastaisen päätöksen – eli työaikaa on voinut pidentää työehtosopimuksen mukaisesti. Työtuomioistuimella on tässä asiassa paras asiantuntemus, ja se on päätynyt aiemminkin vastaavanlaisiin ratkaisuihin arvioidessaan työsopimuksen ja työehtosopimuksen suhdetta. Työtuomioistuimessa päätöstä ovat olleet tekemässä myös palkansaajapuolen edustajat, muistuttaa Teknologiateollisuuden neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi.

Ruohoniemen mukaan kyse on sopimustoiminnan kannalta periaatteellisesta kysymyksestä. Liitot ovat sopimuksia tehdessään nimenomaisesti tarkoittaneet, että työajan pidennys koskee kaikkia. Osapuolet ovat myös yhdessä ohjeistaneet yrityksiä ja luottamushenkilöitä.  

– Oikeuden ratkaisu ei vaikuta meneillään oleviin työmarkkinaneuvotteluihin. Yhteisen ja juridisesti pätevän tulkinnan riitauttaminen nakertaa kuitenkin luottamusta, Ruohoniemi tähdentää.

Lisätiedot:

Työmarkkinajohtaja Minna Helle, puh. 050 341 4884
Neuvottelujohtaja Jarkko Ruohoniemi, puh. 040 833 9577