stocksy_txpf7d7f3c1dv7100_medium_1079638.jpg
Uutinen

Työmarkkinajärjestöt esittävät jatkoa työelämän koronapaketille

14.5.2020 klo 12.53
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt esittävät yksimielisesti, että maan hallitus jatkaisi vuoden loppuun saakka nyt voimassa olevaa työmarkkinoiden koronapakettia muutamin lisäyksin. Paketti sisältää mm. nopeutetun lomautusmenettelyn, koeaikapurkuun ja takaisinottovelvollisuuteen liittyviä määräyksiä sekä joitakin muutoksia työttömyysturvaetuuksiin. Ilman jatkoa lakimuutosten voimassaolo päättyisi kesäkuun lopussa.

Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät aiemman lakipaketin täydentämistä niin, että koronatestit tulisivat työterveyshuollon piiriin vuoden loppuun saakka. Kelan maksama työterveyshuollon korvaus kattaisi 75 % testien työnantajalle aiheutuvista hyväksyttävistä kustannuksista.

Lisäksi esitetään lisäyksenä, että työttömyysturvan enimmäisaika ei kuluisi myöskään irtisanomistilanteissa. Nyt vastaava määräaikainen lakimuutos koskee lomautustilanteita. Muutokset olivat voimassa vuoden loppuun.

Työmarkkinakeskusjärjestöt pitävät myös välttämättömänä, että valtiovalta turvaa työttömyysturvan rahoituksen lomautusten voimakkaan lisääntymisen ja myös irtisanomisten yleistymisen takia. Valtion tulisi maksaa peruspäivärahan suuruinen osuus lomautuspäivärahoista. Lisäksi valtion pitäisi mm. taata Työllisyysrahaston luotot ja varautua antamaan sille tarvittaessa suoraa tukea.

− Järjestöjen yhteinen näkemys on erittäin tärkeä, ja toivottavasti maan hallitus ryhtyy toimeen esitysten voimaansaattamiseksi mahdollisimman pian. Työt ovat vähentyneet rajusti lukuisissa yrityksissä, ja lakipakettia jatkamalla voidaan vähentää irtisanomisia. Lakipaketin jatkuessa yritykset uskaltaisivat katsoa hivenen luottavaisemmin epävarmaan syksyyn. Kyseessä on sekä palkansaajien että yritysten etu, sanoo Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Helle.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitys yksityiskohtineen

Teksti on mukana toukokuun uutiskirjeessä.