ryhmäkuva Valo-tapahtumasta
Uutinen

VALO-tapahtuma polkaisi käyntiin Teknologiateollisuuden projektin työkulttuurien kirkastamiseksi

16.6.2021 klo 17.40
Tuottavuusloikat eivät synny yksin teknologian kehityksestä, vaan siihen tarvitaan ihmisiä, jotka ovat valmiita oppimaan uutta, sanoi Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle Teknologiateollisuuden Valo-tapahtumassa tiistaina 15. kesäkuuta.

– Työ on ongelmien ratkaisemista. Kun maailma muuttuu, tulee eteen koko ajan uusia ratkaistavia pulmia. Teknologia mullistaa työn ja synnyttää samalla uusia työtehtäviä. Työ ei vähene, Helle painotti.

Tapahtuma oli lähtölaukaus projektille, jolla Teknologiateollisuus haluaa näyttää suuntaa työelämän kehittämisessä.

Teknologinen kehitys haastaa työkulttuurit sekä työntekijöiden ja johdon roolit. Helle muistutti, että teknologian harppauksista huolimatta työkulttuuri ja ihmiset ovat keskiössä työelämän muutoksessa.

– Investoinnit teknologiaan auttavat yrityksiä pärjäämään paremmin kansainvälisessä kilpailussa, mutta teknologinen kehitys ja investoinnit uuteen eivät yksin riitä. Työkulttuurien kehittäminen on avainasia. Teknologiaa voi kopioida, mutta uteliaisuuteen kannustavaa työkulttuuria ei.

Tekoälyn ja ihmisen liitto

Hyvä esimerkki teknologian ja ihmisen liitosta on Koneen vuonna 2017 käyttöön ottama Kone 24/7 Connect -palvelu, josta kertoi KONE Suomen kunnossapitoliiketoiminnan johtaja Anna Tiri.

Aiemmin asentajat saivat hissien huoltopyynnöt asiakaspalvelijoilta, mutta nykyään tekoäly ilmoittaa asentajille tarvittavista toimenpiteitä. Muutos herätti asentajissa ensin huolta, Tiri kertoi. Koneella tehtiin paljon työtä niiden hälventämiseksi ja vastakkainasettelun lopettamiseksi.

– Ei ole kyse siitä, tunnistaako asentaja vai tekoäly hissin vikaantumisen paremmin. Paras lopputulos saavutetaan asentajan ja tekoälyn yhteistyössä.

Organisaation yhteiset kokemukset a ja o

Tirin jälkeen ääneen pääsi bisnesantropologi Mikko Leskelä. Hän muistutti, että organisaatioiden täytyy ymmärtää maailmaa ja ihmistä monella tavalla.

– Joku onnistuu aina löytämään uuden näkökulman bisnekseen, ja se muuttaa asioita. Myös organisaatioiden tulee oppia näkemään itsensä uusista näkökulmista. Tällöin avainasemassa ovat usein ihmisten yhteiset kokemukset, Leskelä kertoi.

Hänen mukaansa mikään määrä strategista johtamista ei voi korvata sitä, että ihmiset kokevat jonkun asian yhdessä samanaikaisesti, sillä tunnekokemus ohjaa ihmisiä ja organisaatioita toimimaan tietyn suuntaisesti.

Oppiminen on kilpailukykyä

Kolmannen puheenvuoron piti Alfamen osaamisen ja johtamisen kehittämisestä vastaava Jaana Anglé. Hän kertoi, miten Alfamella kannustetaan työntekijöitä uuden oppimiseen heidän omista lähtökohdistaan.

– On tärkeää, että jokainen voi itse vaikuttaa siihen, mitä opiskelee, Anglé sanoi.

Alfamella uuden oppimisesta maksetaan työntekijöille bonusta. Kehityshankkeet lähtevät pääosin henkilökunnan aloitteista, Anglé kertoi. Hän painotti uuden oppimisen ja yrityksen kilpailukyvyn yhteyttä.

Innovatiivisen tiimin synty

Viimeisenä puhujana ääneen pääsi A-insinöörien henkilöstöjohtaja Elina Haapasaari. Hän esitteli tarinan A-Insinöörien innovatiivisen IT-tiimin synnystä.

A-Insinöörit päätti toteuttaa IT-palvelut allianssimallilla. Tiimi koostuu yrityksen omista sekä ulkoisen toimijan ammattilaisista. Lähtökohta oli, että yhteistyön tulee perustua avoimuuteen ja luottamukseen. Yhteiset tavoitteet ja kannustinmalli määriteltiin tarkasti. Rohkea uudistaminen kannatti.

– Uusi tiimimme tuottaa positiivisella otteella nopeaa IT-palvelua. Tiimi on mukana myös liiketoiminnan IT-kehityshankkeissa tuomassa teknisiä ratkaisuja rakennussuunnittelun tueksi, Haapasaari kertoi.

Tapahtuma päättyi paneelikeskusteluun, jossa Anglé, Helle ja Leskelä pohtivat tapahtuman juontaneen Anna Soraisen johdolla, miltä tulevaisuuden työkulttuuri näyttää.

– En usko, että palaamme aikaan, jossa asiat olivat selkeitä ja ennustettavia, Helle tiivisti.

 

Teksti: Iina Kansonen
Kuva: Esa Laukkanen

Kuvan henkilöt vasemmalta oikealle: Anna Sorainen, Anna Tiri, Mikko Leskelä, Minna Helle, Jaana Anglé ja Elina Haapasaari

Katso tapahtumasta taltioitu video täältä.

 

Teksti on mukana kesäkuun uutiskirjeessä.