Innovation hub
Uutinen

Yrityksiä tarvitaan mukaan digitaalisiin innovaatiohubeihin – aiekysely käynnissä

3.7.2020 klo 11.43
Digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs, EDIH) ovat osa valmisteilla olevaa EU:n Digitaalinen Eurooppa-ohjelmaa vuosille 2021-2027. Niiden tarkoituksena on toimia palvelukeskuksina yrityksille ja julkiselle sektorille sekä vauhdittaa erityisesti pk-yritysten digitaalista uudistumista. Yritysten aktiivinen osallistuminen jo suunnitteluvaiheessa on tärkeää, jotta hubien palvelut vastaavat yritysten tarpeisiin mahdollisimman hyvin.

Digitaalisten innovaatiohubeilla halutaan edistää uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien käyttöönottoa yrityksissä tarjoamalla niihin liittyviä asiantuntija-, osaamisen kehittämis- ja koulutuspalveluita sekä testiympäristöjä yritysten käyttöön. Ideana on, että hubit tukevat myös yritysten ja julkisen sektorin verkottumista, ekosysteemien syntyä sekä tarjoavat tietoa mahdollisista innovaatio- ja investointirahoittajista.

EU on priorisoinut tekoälyä, kyberturvaa ja suurteholaskentaa koskevan tutkimuksen, innovaatiot ja investoinnit valmisteilla olevissa ohjelmissaan.  

EU on priorisoinut erityisesti tekoälyä, kyberturvaa ja suurteholaskentaa koskevan tutkimuksen, innovaatiot ja investoinnit valmisteilla olevissa ohjelmissa vuosille 2021-2027. Digital Europe -ohjelman tavoitteena on nopeuttaa näiden teknologioiden käyttöönottoa ja soveltamista teollisuudessa ja muilla aloilla ja tukea yritysten keskinäistä sekä yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden välistä yhteiskehittämistä.

European Digital Innovation Hub

Ohjelma lähestyy digitalisaatiota kuitenkin kokonaisvaltaisesti. Olemassa olevista vahvuuksista ja yritysten tarpeista lähtien EDIHit voivat sisällyttää toimintaansa muitakin digitaalista uudistamista edistäviä osaamisalueita, kuten automaatio, robotiikka, simulointi ja digitaaliset kaksoset, datan jakaminen ja data-analytiikka, pilviteknologiat sekä teknologioiden mahdollistamat uudet liiketoimintamallit ja toimintatavat.

EU:n tavoittelema johtajuus digitaalisen murroksen toteutuksessa ei onnistu, jos vain edelläkävijäyritykset pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa. Tämän vuoksi Digital Europe -ohjelman tavoitteissa korostuu pk-yritysten ja koko arvoverkostojen digikyvykkyyden parantaminen.    

Yritysten osallistuminen jo suunnitteluvaiheessa tuo suurimmat hyödyt

EDIHien valmistelu on käynnistynyt eri puolella Suomea. Aloitteen tekijöinä ovat usein olleet alueelliset kehittämisyhtiöt, tutkimuslaitokset ja korkeakoulut.

Yritysten ja yritysverkostojen osallistuminen innovaatiohubien suunnitteluun ja toteutukseen takaisi, että yritysten tarpeet kohtaavat palvelutarjoaman toivotulla tavalla – yritysten erilaiset lähtökohdat ja tarpeet huomioiden.

Yritykset voivat osallistua hubin toimintaan muutenkin kuin palveluita käyttävinä asiakkaina. Ne voivat:

  • tarjota ohjelmistoja ja testiympäristöjä avoimeen käyttöön
  • osallistua yhdessä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten asiantuntijoiden kanssa koulutuksen ja osaamisen kehittämistoimien suunnitteluun ja toteutukseen
  • verkottaa omat alihankkijat ja kumppanit mukaan EDIHin toimintaan
  • orkestroida verkostoja ja ekosysteemejä, jotka ovat oleellisia EDIHin tavoitteiden saavuttamiseksi.

EDIHin tarjoamien palveluiden on kuitenkin oltava muidenkin kuin konsortion jäseninä tai kumppaneina olevien yritysten käytössä.

Aktiivisuudella Suomeen voidaan saada useampi innovaatiohubi

EU:n Digital Europe -ohjelman odotetaan rahoittavan 3–5 EDIHin toimintaa Suomessa. Komissio ei päätä yhdellä kertaa kaikista rahoitusta saavista EDIHeistä. Määrä riippuu paitsi Digital Europe -ohjelman lopullisesta rahoituksesta, myös Suomen EDIH-ehdotusten tasosta ja odotettavissa olevasta vaikuttavuudesta. Digital Europe -ohjelman rahoitus voi kattaa 50 % innovaatiohubin toiminnasta. Yritysvetoisuus tai yritysten sitouttaminen innovaatiohubin toiminaan alusta alkaen laajentaisi myös toiminnan rahoituspohjaa ja toisi pitkäjänteisyyttä yhteistyöhön.    

Komission varsinainen EDIH-haku aukeaa näillä näkymin syys-lokakuussa. Haku on kaksiportainen: TEM toteuttaa haun Suomessa ja lähettää kansallisen tarkastelun pohjalta Suomen EDIH-ehdotukset komission arvioitavaksi. Nyt avattu aiehaku tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden tarkastella jo etukäteen valmisteilla olevia digitaalisia innovaatiohubeja kokonaisuutena ja käynnistää toimia, joilla Suomen kannalta päästään parhaaseen lopputulokseen.

TEMin aiekysely on nyt auki

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut avoimen aiekyselyn kaikille toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan EU:n digitaalisina innovaatiohubeina. Kysely on avoinna 10.8.2020 asti. Sekä yksittäiset organisaatiot että konsortiot voivat osallistua hakuun.

Lisätietoja EU:n Digital Europe -ohjelmasta  

Teksti: Mervi Karikorpi, lisätietoja: mervi.karikorpi@teknologiateollisuus.fi, puh. 040 741 9801