Henkilö pinkissä mekossa katsoo kameraan

Yritys, osoittamasi arvostus on paras tapa sitouttaa harjoittelijasi

|
Jenna Laine

Teknologiayrityksistä kuului vastikään huimia uutisia: toimialan yritykset työllistivät kesällä ennätykselliset 21 000 kesätyöntekijää

Kesätyöntekijöiden panos on äärimmäisen tärkeä erikokoisille teknologiayrityksille. Harjoittelijat lisäävät työyhteisön monimuotoisuutta sekä tuovat mukanaan tärkeän työpanoksen, tuoreita näkemyksiä ja asenteita. Yritykset panostavat kesätyöntekijöiden rekrytoimiseen, perehdyttämiseen ja kouluttamiseen paljon myös itse. Kuinka teknologia-alalle päätyneet nuoret tekijät saataisiin myös pysymään alalla ja ehkä tulemaan yritykseen töihin myös tulevaisuudessa?

Teknologiateollisuuden yritykset työllistivät tänä kesänä ennätykselliset 21 000 kesätyöntekijää.

Toinen kesäni Teknologiateollisuus ry:n viestinnän harjoittelijana tarjosi minulle ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua erilaisten teknologiayritysten kesätyöntekijöihin. Tein juttusarjan kesätyöntekijöistä ja pääsin kuulemaan, miten nuoret osaajat ovat päätyneet työskentelemään tekniikan alalle ja millaisia harjoittelijoihin ja kesätyöntekijöihin liittyviä käytäntöjä yrityksillä on.

Yhteistä kaikille tapaamilleni nuorille oli halu ja tarve kuulua joukkoon. Tasa-arvoiseen ja lämminhenkiseen työyhteisöön on helppo tulla ja toisaalta myös jäädä. Edistämällä osallistavaa kulttuuria, jossa kaikki tuntevat itsensä hyväksytyiksi ja kokevat kuuluvansa joukkoon, yritykset saavuttavat position kiinnostavana työnantajana. Helposti lähestyttävä toimija näyttäytyy alan uusille lupauksille turvallisena paikkana, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja kehittää osaamistaan.

Yhteistä kaikille tapaamilleni nuorille oli halu ja tarve kuulua joukkoon.

Ei ole yhdentekevää, millainen muistijälki nuorelle rakentuu kenties ensimmäisestä työpaikastaan. Nuoria haastatellessani huomasin, että erityisesti aidon arvostuksen saaminen oli heille tärkeää. Siinä missä ensivaikutelma määrittää pitkälti sen, millainen olo nuorelle harjoittelujaksosta tulee, ei uusia kasvoja tule unohtaa prosessin myöhemmässäkään vaiheessa. Laadukas työhön perehdytys sekä esimerkiksi kollegoiden keskinäisen vapaa-ajan toiminnan laajentaminen myös määräaikaisiin harjoittelijoihin kertoo välittävästä työpaikkakulttuurista. 

Kesätyöntekijät tuovat uudenlaista osaamista työyhteisöön ja lisäävät sen monimuotoisuutta. Monimuotoisuus taas lisää tutkitusti innovaatioita ja tehostaa ongelmanratkaisua. Eri kansallisuuksia, sukupuolia ja -polvia edustavat tekijät tuovat kukin pöytään omaa erikoisosaamistaan. Itse yllätyin positiivisesti esimerkiksi siitä, että haastateltavanani oli monta nuorta naista, joilla oli palava halu rakentaa uraa tekniikan parissa.

Moni teknologiayritys pyrkii tarjoamaan harjoittelijoilleen vakituisia työsuhteita myös koulusta valmistumisen jälkeen. Ideaalitilanteessa mielekkäässä harjoittelussa olleet osaajat tuntevat yrityksen ja päinvastoin – onnistunut harjoittelujakso on sekä kesätyöntekijän että työnantajan etu.

 

Lisätiedot:

Jenna Laine, Teknologiateollisuuden viestinnän kesätyöntekijä, jenna.laine@teknologiateollisuus.fi

 

Lue Teknologiateollisuuden jäsenyritysten harjoittelijoista kertovan sarjan kolme osaa:

Lapsuuden haaveet paremmista pallomeristä toteen laivateollisuuden kesätyössä

Unohtumattomat vaihto-opinnot inspiroivat hakeutumaan tekniikan alan opintoihin ja töihin Suomessa

Kesätyö tekniikan parissa sytytti kipinän alan opintoihin