Työtä tarjolla pk-yrityksissä – Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma 2019–2022

Työtä tarjolla pk-yrityksissä – Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma 2019–2022

stocksy_txpf7d7f3c1dv7100_medium_680360.jpg
Uusista työpaikoista valtaosa on syntynyt viime vuosina pk-yrityksiin. Talouden ja työllisyyden kannalta on ratkaisevaa, että nämä yritykset pärjäävät ja investoivat Suomeen. Ohessa on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan tiivistetty näkemys siitä, millaiset toimet ovat avainasemassa yritysten kasvulle, uudistumiselle ja kyvylle työllistää.

Pk-yritykset ovat olleet mukana valmistelemassa Teknologiateollisuus ry:n tavoitteita vaalikaudeksi 2019–2022. Liiton jäsenyrityksistä noin 90 prosenttia on 1–249 henkilöä työllistäviä pk-yrityksiä. Ne ovat merkittäviä työllistäjiä eri puolilla maata.

Yrittäjävaliokunta on sitoutunut uudistumiseen ja oman toimintansa jatkuvaan kehittämiseen. Alan vetovoiman parantaminen ja henkilöstön osaamisesta huolehtiminen ovat itsestäänselvyyksiä jokaiselle tulevaisuuteen katsovalle yritykselle.

Yrittäjät painottavat seuraavia asioita:

1. Turvataan kasvu pitkän tähtäimen yrittäjyysohjelmalla

Suomi tarvitsee menestyvää yritystoimintaa, vahvaa vientiä ja paljon lisää investointeja, jotta nykyisenkaltainen hyvinvointi voidaan rahoittaa. Toimintaympäristön pitkäjänteinen kehittäminen ja yritysten jatkuva uudistuminen ovat avainasemassa. Lue lisää.

2. Varmistetaan osaajien saatavuus ja digikyvykkyys

Teknologiateollisuus tarvitsee yli 53 000 uutta osaajaa vuoteen 2021 mennessä. Heistä puolet korvaa eläkkeelle siirtyviä, puolet on määrällistä kasvua. Osaajista huomattava osa palkataan pk-yrityksiin. Digiosaamisen tarve kasvaa nopeasti ja edellyttää välittömiä toimia. Lue lisää.

3. Vauhditetaan pk-yritysten kansainvälistymistä

Pk-yritysten osuus Suomen tavaraviennistä on kansainvälisesti vertaillen vaatimaton, vaikka vienti onkin kehittynyt viime aikoina myönteisesti. Teknologiateollisuuden tavaraviennistä noin 15 prosenttia tulee pk-yrityksistä. Pk-yritysten kansainvälistymiseen ja vientiin liittyy paljon mahdollisuuksia. Lue lisää.

4. Kannustetaan pk-yrityksiä ja julkista sektoria digitalisaation hyödyntämiseen

Digitalisaatio ja tekoäly ovat mahdollisuuksia niin pienille kuin suurillekin yrityksille. Tekninen kehitys tarkoittaa kokonaan uudenlaisten tuotteiden ja palvelukokonaisuuksien syntyä. Tämä vaatii rohkeita satsauksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Kannustetaan pk-yrityksiä erilaisiin kehittämishankkeisiin. Lue lisää.

5. Laitetaan uusi vaihde innovaatiopolitiikkaan

Pääministerin johtama tutkimus- ja innovaationeuvosto on asettanut tavoitteeksi, että TKI-investointien taso nousee neljään prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä. Suomen tulee olla kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö – maa, joka houkuttelee investointeja ja maailman parhaita osaajia. Lue lisää.

6. Tehdään verotus kannustavaksi ja ennakoitavaksi

Suomi tarvitsee yli vaalikausien ulottuvan tiekartan verotuksen ennustettavuuden ja oikeusvarmuuden parantamiseksi. Tavoitteena tulee olla kannustava, ennustettava ja kilpailukykyinen verotus. Lue lisää.

Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma 2019–2022 (pdf)