Ideat lentävät vain myönteisessä ilmapiirissä

Sauli Holappa

Ideat lentävät vain myönteisessä ilmapiirissä

20.6.2022 klo 15.35 |
Asiantuntija Sauli Holappa

Onko työpaikallanne positiivisen ajattelun kerho? Onko sen nimi esimerkiksi työsuojelutoimikunta? Yhteistoimintaryhmä? Paikallisen sopimisen työryhmä? Hienoa!

Esimerkiksi työturvallisuuden kehittäminen on usein hyvin ongelmalähtöistä. Kun jotain sattuu, etsitään juurisyitä, toimintavirheitä tai jopa syyllisiä. Keskustelu henkilöityy hyvin herkästi. Kuka on tehnyt virheen, tai kuka on laiminlyönyt velvollisuutensa?

Reaktiivinen toiminta on joissakin tilanteissa tärkeää, mutta toiminnan korjaamisen tulisi olla aina ensisijaista, ei syyllisten löytäminen. Kun jotakin sattuu, inhimillisten tekijöiden ymmärtäminen auttaa hahmottamaan syitä ja seurauksia.

Kun halutaan viedä turvallisuuden kehittäinen – tai toiminnan kehittäminen ylipäätään − seuraavalle tasolle, pitää reagoinnista päästä kohti valmistautumista. Tämän edellyksenä on toki toiminnan tarkkailu. Yhtä tärkeää on kuitenkin ruokkia kehittämisen kulttuuria ja varmistaa, että henkilöstön osaaminen saadan valjastettua yrityksen käyttöön.

Kun henkilöt kokevat ihmiset ja ympäristön turvallisiksi, he uskaltavat heittäytyä ja tuoda esille omia ideoitaan.

Kehittämiseen kannustava työyhteisö saa ideat lentämään.

Usein yksinkertaiset ratkaisut ovat parhaita. Niin myös tässä tapauksessa. Kun luodaan myönteinen, ideoihin kannustava ilmapiiri, saadaa myös ideat esille. Kunnia on aina annettava niille, joille se kuuluu. Tärkeää on myös, että onnistumisten jakamiselle varataan aikaa. Johdolla ja esihenkilöillä on tärkeä rooli, jotta onnistumiset nostetaan esille ja hyviä käytäntöjä varmasti levitetään eteenpäin.

Kun puhun työturvallisuudesta, korostan usein johtamista, muutosjohtamista ja esihenkilöiden vastuuta. Uskonkin vahvasti siihen, että kulttuurin luominen alkaa ylhäältä. Kun löydetään sopiva tasapaino vapauden ja vastuun välille sekä työpaikalle sopiva tapa toimia, syntyy työyhteisö, jossa on helppo olla, jossa viihdytään ja johon sitoudutaan.

Antakaa tilaa pehmeille arvoille.

Myönteisyys, tukeminen ja kannustaminen saavat henkilöstön antamaan itsestään enemmän ja kiinnostumaan yhteisistä tavoitteista. Perustakaa oma positiivisen ajattelun kerho. Oli sen nimi sitten teidän työpaikallanne mikä tahansa. Tai mitä, jos se kerho olisikin koko työpaikka!

 

Sauli Holappa
Asiantuntija, työelämän kehittäminen
044 788 9887
sauli.holappa@teknologiateollisuus.fi