Kaikki keinot käytettävä yritysten tulevaisuuden turvaamiseksi 

hirvola_jaakko-8hires.jpg

Kaikki keinot käytettävä yritysten tulevaisuuden turvaamiseksi 

Ma, 16.03.2020 - 15:33 |
Jaakko Hirvola

Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkaisi perjantaina työnantajaliittojen yhdessä valmisteleman ehdotuksen toimenpiteiksi, joilla turvataan yritysten toimintaedellytykset koronaviruksen aiheuttamissa shokeissa. Tällaisia ovat esimerkiksi tuotannon keskeytykset komponenttipulan tai henkilöstön virustartuntojen seurauksena, kysynnän pysähtyminen tai tilausten peruutukset.

Keskeisiä EK:n yhteisesti linjaamia toimenpide-ehdotuksia yritysten tukemiseksi ovat muun muassa  

  • oma-aloitteisten verojen ja työeläkemaksujen tilitysten lykkäys. 

  • Finnveran lainaehtojen tilapäinen helpottaminen ja erityistoimet yritysten käyttöpääomarahoituksen turvaamiseksi. 

  • pankkisääntelyn muutokset yritysten tukemisen helpottamiseksi. 

  • lomautuksiin liittyvien neuvottelu- ja ilmoitusaikojen lyhentäminen työlainsäädäntöä muuttamalla. 

  • valtion eri toimijoille myönnettävä laajennettu mahdollisuus merkitä yritysten liikkeelle laskemia joukkovelkakirjalainoja ja yritystodistuksia.

Viime mainittuun haasteeseen Suomen Pankki ehtikin jo viikonloppuna vastata päättämällä yritystodistusten osto-ohjelmasta.

Teknologiateollisuus vaikuttaa yhdessä EK:n kanssa näiden ehdotusten edistämiseksi.  Lisää toimenpiteitä haetaan kolmikannassa muiden työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Helppo keino parantaa yritysten kassavirtaa on, että verottaja toimii erityisen ripeästi tilittäessään yritysten alv-palautuksia, jotka nyt usein tilitetään viikkoja myöhässä.

Finnveran sivuilta löytyy ajankohtaista ohjeistusta yrityksille rahoitusongelmien helpottamiseksi:  

Myös Teollisuussijoitus Tesi on varautunut jatkorahoittamaan kohderahastojaan ja -yhtiöitään koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa. 

Koronaviruksen aiheuttamat häiriöt kohdistuvat eri yrityksiin eri tavoin. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ovat pitkien tuotantoketjujen osana haavoittuvassa asemassa. Tässä tilanteessa jokaisen yrityksen kannattaa olla mahdollisuuksiensa mukaan joustava myös kumppaniensa suuntaan; erityisesti isoilta yrityksiltä odotetaan ymmärrystä pienempien maksuvaikeuksia kohtaan. 

Kriisissä piilee myös mahdollisuus. Kauan kaivattu tuottavuuden parantuminen voi lähteä liikkeelle sillä, että etätöihin pakotettuina opimme oikeasti hyödyntämään tietotyön parhaita välineitä ja käytäntöjä. Saamme nyt myös tuotantoketjuista uutta tietoa, joka auttaa parantamaan niiden toimivuutta ja kestävyyttä jatkossa. 

Teknologiateollisuuden toimisto toimii normaalisti ja olemme suunnanneet resursseja uudelleen siten, että pystyisimme auttamaan yrityksiä kaikissa epidemiaan liittyvissä asioissa. Työmarkkinayksikön lisäksi johtoryhmä, ekonomistit ja muu henkilökunta on yritysten palveluksessa.  

Jaakko Hirvola
Toimitusjohtaja
Teknologiateollisuus ry