Korona kiristää otettaan ‒ yritysten kannattaa varautua

Työmarkkina-asiantuntija Johanna Laine

Korona kiristää otettaan ‒ yritysten kannattaa varautua

Ma, 09.03.2020 - 14:29 |
Työmarkkina-asiantuntija Johanna Laine

Koronavirus leviää, ja tartunnat ovat lisääntyneet Suomessakin päivä päivältä. Teknologiateollisuuden työsuhdepalveluun tulee joka päivä kysymyksiä siitä, miten työnantajien tulisi toimia erilaisissa tilanteissa. Avainasia yrityksille on varautuminen.    

Karanteenit ja sairauspoissaolot voivat kohdata mitä tahansa työpaikkaa. Ja mitä pidempään tilanne jatkuu, sitä yleisemmiksi tulevat myös häiriöt yritysten toimitusketjuissa ja liiketoiminnassa.

Huoli koronaviruksesta näkyy arjessamme ainakin niin, että käsidesi tulee yhä useammin vastaan työpaikoilla ja julkisissa tiloissa. Yritykset ohjeistavat henkilöstöään terveysviranomaisten ja työterveyshuollon ohjeilla, ja työhön liittyvää matkustamista on rajoitettu. Yritykset laativat myös erilaisia varautumissuunnitelmia siltä varalta, että koronapiikki osuu kohdalle ja tarvitaan nopeaa toimintaa.

Kokonaiskuva ja riskianalyysi avainasemassa

Työturvallisuudessa, yritysturvallisuudessa ja riskien hallinnassa on monia asioita, joita voidaan ennakoida. Ensisijaista on tietenkin, että yrityksessä hahmotetaan kokonaiskuva sekä työsuhdekysymyksiin ja liiketoimintaan liittyvät riskit.  Kun riskit on tunnistettu, niihin voidaan varautua ohjeistuksella, toimintamalleilla sekä tietoa jakamalla ja keskustelemalla. Hallittua varautumista varten yrityksessä voidaan koota erityinen varautumisryhmä.

Henkilöstön laajamittaisiin poissaoloihin on syytä varautua ennemmin kuin myöhemmin. Ensisijaista on tarkastella mm. matkustusohjeita, joustavia työaikajärjestelyjä (etätyö, läsnäolovelvoitteet, työehtosopimusten mahdollisuudet), sairauspoissaoloihin liittyviä käytäntöjä, tilapäisen työvoiman käyttömahdollisuuksia sekä muita tilapäisiä työjärjestelyjä. Esimerkiksi etätyötä ja sähköisiä kokoustyökaluja kannattaa käyttää matalalla kynnyksellä, jos ne soveltuvat tehtäviin. Etätyön tekemisestä voidaan tarvittaessa sopia myös karanteenissa olevan työntekijän kanssa.

Sairauspoissaolojen omailmoitusmenettely voidaan ottaa tilapäisesti käyttöön viranomaisten suosituksen mukaisesti, vaikka asiasta ei olisi sovittu työehtosopimuksella. Työntekijä voisi siis sairastaa muutaman päivän ilman lääkärintodistusta ilmoittamalla asiasta esimiehelle. Olennaista on, että turvallisuussyistä käyttöön otetut poikkeusmenettelyt ovat kestoltaan rajattuja ja työnantaja päättää, milloin palataan takaisin normaaleihin toimintatapoihin.

Jos koronavirus aiheuttaa pulaa raaka-aineista tai komponenteista, yritys joutuu punnitsemaan, mistä se saa vastaavat toimitukset ja minne se toimittaa supistuvan tuotantonsa. Toimitusverkkojen haavoittuvuus kytkeytyy myös työsuhdekysymyksiin. Korona ei ole yksiselitteisesti syy keskeyttää palkanmaksua ilman lomautustoimenpiteitä.

Liikesopimusten ehdot on syytä ottaa niin ikään tarkasteluun. Uusien sopimusten ehtoihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota ja varmistaa, että koronatilanne on huomioitu esimerkiksi toimitusaikatauluja, alihankkijoita, vahingonkorvauksia ja sopimussakkoja koskevissa sitoumuksissa.

Vältetään paniikkiratkaisut

Koronavirukseen liittyy paljon ylilyöntejä ja pelonlietsontaa. Varautumisessakin pitää välttää paniikkiratkaisut. Esimerkiksi yt-neuvotteluja ei kannata aloittaa vain varmuuden vuoksi. Ne voivat tulla ajankohtaisiksi vasta, kun työn vähentymisestä on riittävästi tietoa.

On hyvä muistaa, että täsmälliset työoikeudelliset (tapauskohtaiset) kannat on mahdollista ottaa vasta sitten, kun kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja faktat ovat tiedossa. Jos esimerkiksi työnteko estyy materiaalipulan takia ja tilanne johtuu työnantajasta, oikeutta palkanmaksun keskeyttämiseen ei ole, mutta todennäköisesti tuotannollinen ja taloudellinen lomautusperuste täyttyy.

Jos taas tapauksen faktat ovat sellaiset, että materiaalipulasta aiheutuva työnteon estyminen johtuu työnantajasta riippumattomasta syystä, työantajalla on rajoitettu palkanmaksuvelvollisuus eikä se voi käyttää lomautusmenettelyä.

Teknologiateollisuus auttaa

Työsuhteisiin liittyvien toimien tulee perustua parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon, ei arvailuihin eikä spekulaatioihin.   

Teknologiateollisuus on laatinut jäsenille yleisluontoista ohjeistusta erilaisista tilanteista, mutta yksittäistapauksissa ratkaisut/tulkinnat voivat olla erilaisia ja siksi tilanteet kannattaa aina arvioida asiantuntijan kanssa.

Teknologiateollisuuden työsuhdepäivystykseen tulee tällä hetkellä runsaasti koronasta kumpuavia yhteydenottoja. Tilanteet ovat olleet moninaisia ja vaikutuksiltaan erilaisia. Yrityksen ei kannata jäädä näissä tilanteissa yksin. Asiantuntijamme ovat todennäköisesti jo ratkoneet samankaltaisia tilanteita ja löytäneet toimivia ratkaisumalleja ja toimintavaihtoehtoja.

Olemme täällä auttaaksemme jäsenyrityksiämme.

Lisätietoja:

Muistio jäsenyrityksille koronaan liittyvistä työsuhdekysymyksistä
Teknologiateollisuuden työsuhdepalvelu (työsuhdepalvelu, ohjeistusta koronatilanteesta)
Teknologiateollisuuden päivystys arkisin klo 9–16, puh. 09 1923 222 (työsuhdeneuvonta)
Teknologiateollisuuden aluetoimistot  (työsuhdeneuvonta)

EK:n ohjeet yrityksille (lääketieteellistä ohjeistusta ja vinkkejä riskien hallintaan)
Työterveyslaitoksen toimintaohje yrityksille (lääketieteellistä ohjeistusta, suosituksia)
Kelan tartuntatautipäiväraha
Ulkoasiainministeriö
Valtioneuvosto
Tietosuojavaltuutetun ohjeistus