Kyberturvallisuuden maailmaan on syytä tutustua jo pienenä

Mika Susi ja Jenni Taipalkoski

Kyberturvallisuuden maailmaan on syytä tutustua jo pienenä

20.8.2021 klo 11.06 |
Mika Susi ja Jenni Taipalkoski

Peruskouluikäiset lapset viettävät nykyisin paljon aikaansa verkossa ja käyttävät myös erilaisia verkkopalveluita. Voidaan sanoa, että verkkomaailma on lapsille jo täysin normaali ja merkittävä osa arkea. Siksi on tärkeää, että lapset tiedostavat ja ymmärtävät verkon vaarat sekä osaavat toimia siellä oikein ja vastuullisesti. Kyberturvallisuuden pitäisikin olla kansalaistaito vauvasta vaariin.

Kyberturvallisuuden pitäisi olla kansalaistaito vauvasta vaariin.

Vaikka verkkomaailma on jo ihan pienillekin arkea, ymmärrys sen vaaroista on usein vähäistä, jopa olematonta. Haluammekin Teknologiateollisuudessa paitsi innostaa lapsia teknologian pariin, myös auttaa heitä oppimaan, miten digimaailmassa voi toimia ja liikkua turvallisesti, ikäluokkaan sopivalla tavalla.

Teknologiateollisuuden Tämä toimii! -teknologiakasvatusprojekti ekaluokkalaisille saa syyskuussa uuden kyberturvallisuusosion. Kyberseikkailu tutustuttaa ekaluokkalaisia kyberturvan maailmaan ja auttaa heitä ymmärtämään, että on tärkeää oppia pysähtymään ja ajattelemaan ennen kuin “klikkaillaan”. Tärkeää on myös, että näistä asioista jutellaan yhdessä huoltajien kanssa. Siksi kokonaisuudessa on huomioitu vahvasti yhteistyö koulun ja kodin välillä useiden yhdessä pohdittavien tehtävien muodossa.

Kyberseikkailu tutustuttaa ekaluokkalaisia kyberturvan maailmaan ja auttaa heitä ymmärtämään, että on tärkeää oppia pysähtymään ja ajattelemaan ennen kuin “klikkaillaan”.

Opetamme lapsille pienestä pitäen liikennesääntöjä, jotta lapsi oppii kulkemaan liikenteessä turvallisesti. Myös digiliikenteen yhteiset pelisäännöt ja sopimukset on hyvä opetella jo varhain. Tähän paneutuu syvällisemmin Suojellaan Lapsia ry:n Turvallisesti #digiliikenteessä, joka on Tämä toimii! -teknologiakasvatuksen sisarprojekti. 

Myös vähän isompien koululaisten ja nuorten kyberturvaosaamista on syytä vahvistaa. Internet mahdollistaa tehokkaan oppimisen, uusiin asioihin perehtymisen ja paljon muita hyödyllisiä asioita. Samaan aikaan verkossa kuitenkin tapahtuu paljon pahaa ja lapset voivat altistua erilaisille huijauksille tai muulle haitalliselle materiaalille.

Tulevaisuuden työelämässä kyberturvataitoja odotetaan todennäköisesti kaikkialla. Lisäksi kyberturvaan perehtymällä siitä voi saada itselleen kiinnostavan ammatin! Moni nykyisistä huipputason kyberturva-ammattilaisista on aloittanut uransa nuorena harrastajana.

Moni nykyisistä huipputason kyberturva-ammattilaisista on aloittanut uransa nuorena harrastajana.

Teknologiateollisuuden MyTech-ohjelman uudessa kyberturvaosiossa yläkoululaiset ja lukiolaiset pääsevät tutustumaan kyberturva-alaan ja ammatteihin muun muassa alalla työskentelevien asiantuntijoiden haastatteluvideoiden ja tehtävien avulla.

Yhteiskunta digitalisoituu nyt vauhdilla, ja siksi myös digitaalista turvallisuutta tarvitaan jatkuvasti lisää. Kyberturvaosaajista on koko ajan kasvava pula niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Kyberturva-osaaminen tulee olemaan yhä suuremmassa roolissa, koska lähes kaikki arjessamme perustuu tavalla tai toisella digitaalisten järjestelmien turvalliseen ja luotettavaan toimintaan. Onneksi meillä on Suomessa alasta kiinnostuneita nuoria, hyviä oppilaitoksia ja korkeakouluja sekä monia huipputason yrityksiä, joihin osaajat voivat työllistyä.

Lisätietoja:

Mika Susi, Kyberala ry:n toiminnanjohtaja, mika.susi@teknologiateollisuus.fi
Jenni Taipalkoski, vetovoima-asiantuntija, jenni.taipalkoski@teknologiateollisuus.fi

Lue myös:

Teknoblogi: Tervetuloa hyvisten joukkoon! – Kyberturvallisuusala kaipaa tuhansia uusia osaajia lähivuosina

Tiedote: Teknologiateollisuus tarjoaa uuden teknologiakasvatusprojektin kaikille Suomen ekaluokkalaisille

Teknologiateollisuuden vetovoimatoiminta: Teknologia-ala tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia

Artikkeli: Teknologiaymmärrystä ja luovaa ongelmanratkaisua – apulaisprofessori Kaiju Kangas kertoo, miksi teknologiakasvatuksella on merkitystä koko maapallon hyvinvoinnille