Meillä ei ole varaa tyytyä pieniin korjauksiin maahanmuuton lupaprosessien uudistamisessa

Milka Kortet, Teknologiateollisuus

Meillä ei ole varaa tyytyä pieniin korjauksiin maahanmuuton lupaprosessien uudistamisessa

15.1.2021 klo 10.51 |
Milka Kortet

Suomi on kriittisessä taitekohdassa: nyt joko teemme tai jätämme tekemättä ne ratkaisut, jotka vaikuttavat siihen, miten hyvin pärjäämme osaajakilpailussa COVID-19-kriisin jälkeisenä aikana. Teknologiateollisuus tavoittelee digivihreää kasvua, mutta loikkaa ei tehdä nykyisten työikäisten supistuvalla väestöpohjalla. Tarvitsemme kipeästi työperäistä maahanmuuttoa, huippuosaajien mukana tulevia startup-yrityksiä sekä kansainvälistä tutkimus- ja innovaatiopanostuksia.

Suomen verrattain hyvä onnistuminen COVID-19 kriisin hallinnassa lisännee vetovoimaamme osaajien kohdemaana. Meillä on käynnissä mittava TEM:n koordinoima TalentBoost -toimenpideohjelma, jossa vetovoimatyön rinnalla ponnistellaan myös hallinnollisten ja lainsäädännöllisten maahanmuuton esteiden paikantamiseksi sekä poistamiseksi. Työelämän kannalta näkyviä tuloksia kuitenkin saadaan aikaan tuskastuttavan hitaasti.

Maahanmuuton esteiden poistamisessa saadaan aikaan näkyviä tuloksia työelämän kannalta tuskastuttavan hitaasti. 

Maan tapana tuntuu olevan, että mieluummin pohditaan eri sektoreiden yhteistyönä tulevaisuuden tavoitetiloja kuin poistetaan nyt käsillä olevia epämiellyttävästi ei oikein kenenkään -maalla olevia ongelmia. Esimerkki tällaisesta ongelmasta on hidas maahanmuuton lupaprosessi. KV-osaajien houkutteluponnistelut ja vetovoimatyö ryvettyvät viimeistään, kun Suomeen muuttamisesta kiinnostunut osaaja törmää oleskelulupaprosesseihin. 

Ratkaisuksi EU-alueen ulkopuolelta tapahtuvaan nopeaan maahantuloon Teknologiateollisuus ry on esittänyt kansallista D-viisumia. Viisumin tulisi mahdollistaa työnteon aloittaminen tehtävissä, joihin ei sovelleta saatavuusharkintaa. Käytännössä viisumi myönnettäisiin yli kolme kuukautta kestävään määräaikaiseen työhön ja korkeakouluopiskeluun Suomessa tunnetussa yrityksessä tai oppilaitoksessa. Viisumia voisivat käyttää myös osaajan mukana maahan tulevat perheenjäsenet.

Talouselämä -lehti käsitteli 15.1. artikkelissaan ulkoministeriön valmistelevan työryhmän esitystä kansallisen viisumin käyttöönotosta mahdollisesti jo vuoden loppuun mennessä. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan, että viisumia haettaisiin oleskeluprosessin yhteydessä ja viisumi nopeuttaisi erityisosaajan tai startup-yrittäjien maahan tuloa siten, että fyysisen oleskelulupakortin postitusta ei enää odotella lähtömaassa vaan sen saisi Suomessa. Aikaa säästyisi noin neljä viikkoa.

D-viisumin käyttöönotto etenee, mutta ministeriön ehdotus ei aidosti helpota lupaongelmia. 

Osaajien maahantulohaasteiden kanssa kamppaileva työelämä ottaa ilolla vastaan D-viisumin mahdollisen käyttöönoton. Ministeriön työryhmän ehdotus ei kuitenkaan valitettavasti ratkaise riittävästi ongelmia.

Ensinnäkin ehdotus ei helpota aidosti lupaprosessin alkupäässä olevaa tulppaa tai muuta olennaisesti itse oleskelulupaprosessia, koska viisumi haettaisiin vanhan lupakäytännön rinnalla perinteisellä face to face tapahtuvalla asioinnilla. Jotta uusi kansallinen viisumi todella nopeuttaisi maahantuloa, tulisi sen toimia siten, että kansallisen viisumin saanut erityisasiantuntija voisi jättää varsinaisen oleskelulupahakemuksen sähköisesti lähtömaassaan tai vasta Suomeen saapumisen jälkeen.

Toisekseen lupaprosessi nopeutuisi vain, jos viisumin myöntämismenettely olisi selkeästi yksinkertaisempi kuin oleskelulupaprosessi nykyisin on. Ehdotuksen mukaan näin ei olisi. Lisäksi viisumin kohderyhmä on liian suppea ja se tulisi ottaa käyttöön erityisasiantuntijoiden ja startup-yritysten lisäksi korkeakouluopiskelijoille sekä perheenjäsenille.

Teknologiateollisuus vetoaakin, että D-viisumin käyttöönotossa ei tyydyttäisi pieniin parannuksiin, vaan aitoihin toimintatapojen muutoksiin. Ennen kaikkea on laajennettava viisumi kattamaan kaikki osaajat ja alat, joihin ei löydy tekijöitä Suomesta. Sujuva osaajien maahantulo sekä laadukkaasti ja nopeasti hoidetut lupaprosessit ovat Suomelle vetovoimatekijä ja edellytys elinkeinoelämän tavoittelemalle digivihreälle kasvulle.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Milka Kortet (yrittäjyys ja osaaminen), puh. 050 569 7856, milka.kortet@teknologiateollisuus.fi, twitter: @KortetMilka

Lisää aiheesta:

EK: Kansallinen D-viisumi ripeästi käyttöön

Artikkeli: Ulkomaisten erityisosaajien lupaongelmat hankaloittavat miljoonainvestointien läpivientiä: ”Huippurekry voi luoda ympärilleen kymmeniä paikallisia työpaikkoja”