Näin pääset alkuun yrityskohtaisen TESin laatimisessa

Johanna Laine

Näin pääset alkuun yrityskohtaisen TESin laatimisessa

26.10.2022 klo 13.57 |
Johtaja Johanna Laine

Yrityskohtainen työehtosopimus kiinnostaa, mutta urakka hirvittää. Ihan turhaan! Teknologiateollisuuden uusi TES-kone auttaa, ja apua saa myös osaavilta asiantuntijoiltamme. Tässä muutamia askelmerkkejä, miten prosessin saa liikkeelle:

1. Mieti tavoitteet, resurssit ja aikataulut

Aluksi on tärkeää miettiä, miksi omaa työehtosopimusta ryhdytään tavoittelemaan. Syitä voi olla useita. Halutaanko työehdot räätälöidä yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin, uudistaa vanhoja rakenteita, petrata työnantajakuvaa, hakea vakautta levottomien työmarkkinoiden keskellä? Hyviä tavoitteita, jotka voivat muodostaa tavoitellun kokonaisuuden.

Tietenkin tulee myös kartoittaa, mistä nykyiset työehdot koostuvat, mitkä työehdot ovat yrityksen ja henkilöstön kannalta välttämättömiä ja mitä haluttaisiin muuttaa. Nämä ovat asioita, joita on varmasti pohdittu monta kertaa muissakin yhteyksissä.

Liikkeelle lähdettäessä kannattaa lisäksi miettiä, millä aikataululla oma TES halutaan voimaan ja ketkä osallistuvat työnantajan puolelta prosessiin.

2. Ota henkilöstö mukaan varhaisessa vaiheessa

Myös henkilöstö tulee ottaa mukaan pohdiskeluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Työnantaja voi tunnustella ja kuulostella, mitä tavoitteita henkilöstöllä on työehdoista ja töiden järjestämisestä. Yrityskohtainen TES on aina onnistuneen yhteistyön tulos. Oma henkilöstö on luonnollisesti avaintekijä, vaikka virallinen sopimuskumppani onkin ammattiliitto tai muu työntekijöiden rekisteröity yhdistys.

3. Aseta konkreettiset tavoitteet, luonnostele TESin sisältö

Seuraavaksi on aika miettiä konkreettisia ja yksityiskohtaisia tavoitteita. Tässä TES-kone tulee suureksi avuksi. Koneesta löytyy paljon ideoita ja tietoa, mistä asioista yrityskohtaisella TESillä voidaan sopia.

TES-koneen avulla oma TES voidaan rakentaa joko puhtaalta pöydältä tai valtakunnallisen työehtosopimuksen pohjalta. Tahtotilasta ja valmiuksista riippuen voidaan siis edetä pienin askelin tai rohkeammin ilman valtakunnallisen sopimuksen pohjaa.

TES-kone auttaa myös juridiikassa, jotta sopimuksen kirjaukset menevät pylälien mukaan.  Kone opastaa koko prosessin ajan, ja lisätietoja saa tarvittaessa Teknologiateollisuuden asiantuntijoita.

4. Valmistaudu neuvotteluihin ammattiliiton kanssa

Vaikka yritystes valmistellaan pitkälti paikallisella tasolla, on ammattiliitto tai rekisteröity työntekijäyhdistys virallinen sopijakumppani ja lopullisten neuvotteluiden osapuoli. Työnantajan tulee luonnollisesti päättää, ketkä osallistuvat neuvotteluihin työnantajapuolelta.

Myös neuvotteluprosessiin on tarjolla apua. TES-koneesta löytyvät on mm. neuvottelijan opas, kuvaus neuvotteluprosessista sekä malli neuvottelukutsusta.

******

YritysTES on työpaikalla yhteinen etu, sillä sen avulla voidaan lisätä tuottavuutta, kilpailukykyä, työhön sitoutumista ja työhyvinvointia. Mahdollisuuteen kannattaa tarttua!

TES-koneeseen ja yrityskohtaisen sopimisen palveluumme kannattaa tutustua, vaikka oma TES ei olisikaan juuri nyt ajankohtainen.  www.teskone.fi

Lisätietoja sopimisesta sekä yksittäisen yrityksen askelmerkeistä ja aikatauluista antavat:

Johanna Laine
Johtaja, paikalliset työehdot ja työlainsäädäntö
044 590 7209
johanna.laine@teknologiateollisuus.fi

Susanna Hernberg
Työmarkkina-asiantuntija
040 511 5799
susanna.hernberg@teknologiateollisuus.fi