Blogit

07
Touko
2015
Yhteiskuntasopimusneuvottelujen keskeinen teema oli tuottavuuden lisääminen viidellä prosentilla. Neuvottelut kaatuivat eri osapuolten näkemyseroihin ja yhteisten keinojen löytämiseen. Pyrin tässä tuomaan näkökannan kansantalouden, yritysten ja...
04
Touko
2015
Viime päivinä on käyty kiivasta keskustelua työperäisestä maahanmuutosta. Ongelmaksi on koitunut kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen. ELY-keskukset myöntävät vaihtelevasti työlupia maakuntakohtaisten tarpeiden perusteella. Yritysten työvoimatarpeet...
30
Huhti
2015
Teknologiateollisuuden palkankorotuskyselyn ja palkkatilastojen tuloksista havaitaan selkeästi, että yritykset ovat matalien TES-korotusten aikana noudattaneet aiempaa laajemmin omaa palkkapolitiikkaansa.Vuoden 2014 palkkatilastoista voi havaita,...
28
Huhti
2015
Digitalisaatio ja teollinen internet tunkevat sisään ovista ja ikkunoista. Miten niihin pitäisi suhtautua?Aihe ei ole uusi, mutta nyt se on siirtymässä käytännön tasolle. Tähän on muutamia selviä syitä.Antureiden ja sensoreiden hinnat ovat laskeneet...
24
Huhti
2015
Teknologian kehittyminen on avainasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Suomeen pitäisi luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet investoinneille hiilidioksidipäästöjä vähentäviin teknologioihin, uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuuteen....
23
Huhti
2015
”Hidden Champions” -termi on Hermann Simonin kirjasta Hidden Champions, Lessons from 500 of the world's best unknown companies vuodelta 1996. Hän palasi aiheeseen vuonna 2009 kirjassaan Hidden Champions of the 21st Century. Hermann Simon on...
15
Huhti
2015
Kuinka digitalisoitunut Suomi oikeasti on?Selvitimme Suomen digitalisoitumisen tilaa Digibarometri 2015 -raportissa nyt toisena vuonna peräkkäin. Digibarometri luo vuosittaisen silmäyksen siihen, millainen on kansakunnan digitaalinen tilannekuva,...
07
Huhti
2015
Teknologiateollisuus ry on mukana Fimeccin järjestämässä Manufacturing Performance Days kongressissa 8.–10.6.2015 Tampere-talolla.FIMECC Oy (Finnish Metals and Engineering Competence Cluster Ltd) on metallituotteet ja koneenrakennus -alan yritysten...
02
Huhti
2015
Suomesta on luotu maakuva, mutta sen hyödyntäminen on puutteellista. Suomesta osataan kyllä kertoa kursorisesti, mutta kansainvälistyvien yritystemme tarinat lähtevät useimmin teknologiasta ja sen ylivertaisuudesta liikkeelle.Lisäksi suomalaiset...
01
Huhti
2015
Suomi valitsee suuntaa ja suunnan päätätte te, äänestäjät. Olemme isojen haasteiden edessä, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan päätöksiä. Yksi ja ehkä suurin haasteistamme on kilpailukyvyn puute.Vientiteollisuutemme tuotteiden jalostusarvo ei ole niin...

Sivut