nainen ja läppäri
Uutinen

Korona vaikuttaa myös henkilöverotukseen

23.12.2020 klo 9.48
Koronakriisi vaikuttaa myös työntekijöiden henkilöverotukseen. Esimerkiksi etätyön tekemiseen liittyviä kustannuksia voi osin vähentää työntekijän omassa verotuksessa. Osittaisen etätyön tapauksessa asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset voi vähentää niiltä päiviltä, kun työtä tehdään työpaikalla. Lomautuksella on vaikutuksia luontois- ja henkilökuntaetujen verotukseen.

Koronan aiheuttamat etätyöt alkoivat vuoden 2020 aikana, joten tästä etätyöstä kulujen vähentämistä voi hakea vasta vuodelta 2020 tehtävällä veroilmoituksella. Esitäytetyt veroilmoitukset lähetetään printtinä koteihin maalis-–uhtikuun 2021 aikana. Muutoksia OmaVero-palvelussa voi tehdä jo nyt osoitteessa vero.fi/omavero.

Tulonhankkimiskulut

Kaikki palkansaajat saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen, joten vain tätä suuremmat kulut voi ilmoittaa veroilmoituksella tulonhankkimismenoina. Huom! Jos tulonhankkimiskuluja on yli 750 euroa, tulee kulut ilmoittaa kokonaan vähentämättä omavastuuosuutta.

Työhuonevähennyksen voi tehdä joko kaavamaisena vähennyksenä tai todellisten kulujen mukaan. Vähennyksen määrä riippuu etätyöpäivien määrästä. Lisäksi vähennyksiä voi tehdä esimerkiksi tietokoneista ja muista työhön tarvittavista laitteista sekä tietoliikenneyhteyksistä. Jos työntekijä käyttää työssään maskia ja hankkii maskit itse, hän voi vähentää kulut verotuksessa tulonhankkimiskuluina.

Matkakustannukset

 Osittaisen etätyön tapauksessa asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset voi vähentää niiltä päiviltä, kun työtä tehdään työpaikalla. Matkakuluissa on 750 euron omavastuuosuus. Työntekijän maksaessa itse joukkoliikenteessä maskit kodin ja työpaikan välisillä matkoilla, matkakuluina voi vähentää 2 euroa toimistotyöpäivältä (vasta Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen antaman suosituksen 13.8.2020 jälkeen).

Työnantajan maksamat maskit ja koronatestit

Työnantaja voi antaa työntekijälle verovapaasti suojavälineitä, kuten kasvomaskeja, työtä varten. Nämä rinnastetaan työnantajan järjestämään ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, joten verovapauden kannalta ei ole merkitystä sillä, käyttääkö työntekijä suojavälineitä myös muuna aikana kuin töissä. Työnantaja voi korvata työntekijän, myös omistajayrittäjän, koronatestin verovapaasti.

Luontois- ja henkilökuntaedut lomautuksen aikana

Jos työnantajan kanssa on sovittu, että työntekijä saa pitää esimerkiksi luontoisetuauton ja puhelimen myös lomautuksen aikana, edut arvostetaan luontoisetupäätöksen mukaisesti ja ne verotetaan työntekijän palkkana.

Pelkästä luontoisedusta ei voi toimittaa ennakonpidätystä. Tällöin palkasta maksetaan vain työnantajan sairausvakuutusmaksu. Jos työntekijä on saanut jossain kuussa pelkästään luontoisedun, mutta hänelle maksetaan vielä saman vuoden aikana rahapalkkaa, luontoisetu on otettava huomioon myöhemmin maksettavan rahapalkan ennakonpidätystä toimitettaessa.

Jos työntekijä ei saa loppuvuodesta enää rahapalkkaa, hän voi hakea eduille ennakkoveroja tai maksaa verovuoden jälkeen lisäennakkoa. Muussa tapauksessa vero luontoiseduista peritään työntekijältä jäännösverona korkoineen kyseisen vuoden verotuksen toimittamisen yhteydessä. 

Työntekijälle ei synny lomautusaikana veronalaista etua, jos hän maksaa eduista vähintään niiden luontoisetuarvoa vastaavan määrän. Etu on tällöinkin ilmoitettava tulorekisteriin.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota henkilökuntaetuja lomautuksen aikana (pois lukien lakisääteinen työterveyshuolto). Jos työnantaja kuitenkin tarjoaa henkilökuntaetuja lomautetulle työntekijöille, etu on verovapaa samoin edellytyksin kuin työskenneltäessäkin.

Verohallinnon ohjeet:

Lue lisää:

Yrityksiä koskevat veromuutokset vuoden 2021 alussa