ratkaisu
Uutinen

Suomen tie takaisin kestävän kasvun uralle - kymmenen kohdan toipumisohjelma

24.6.2020 klo 17.12
Suomen hyvinvointi on aina riippunut viennin menestyksestä. Tämä pätee myös koronakriisistä toipumisessa. Jotta finanssikriisin jälkeinen heikon kasvun kausi ei toistu, vientiyritykset on pidettävä hengissä ja varmistettava niiden kilpailukyky ja työpaikat myös pandemian helpottaessa.
Teknologiateollisuus esittää maan hallitukselle kymmenen kohdan toimintaohjelman, jonka avulla Suomen talous lähtee vahvaan kasvuun ja voimme nousta koronakriisistä voittajana. Tarkempi toimintaohjelma löytyy täältä.
 

Kymmenen ratkaisua Suomelle:

  1. Tuki yritysten auttamiseksi akuutin kriisin yli
  2. TKI-panostusten lisäys Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi 4 % -tavoitteen mukaisesti 
  3. Investoinnit ja julkiset hankinnat vauhdittamaan kasvua
  4. Työllisyys edellyttää kansainvälisestä kustannuskilpailukyvystä huolehtimista, koronan jälkeen kirittävää on aiempaakin enemmän
  5. Otetaan työmarkkinoiden sääntelyn avaintavoitteeksi yritysten tuottavuuden ja työllistämismahdollisuuksien edistäminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.
  6. Sosiaaliturvan uudistamisen on edistettävä työmarkkinoiden dynamiikkaa ja vahvistettava työllisyyttä
  7. Hiilineutraali Suomi 2035 saavutetaan uudistuvan teollisuuden kestävillä investoinneilla ja kiertotaloutta vauhdittamalla
  8. Toteutetaan koulutuksessa tulevaisuuteen katsova muutos
  9. Vientiteollisuuden kilpailukyky edellyttää osaavan työvoiman saatavuutta
  10. Tulevat sopeutustoimet on syytä aloittaa jo suunniteltuja menolisäyksiä karsimalla