varastokuva
Uutinen

Teknologiateollisuuden yrityksillä oltava mahdollisuus saada kustannustukea konkurssi- ja työttömyysaallon välttämiseksi

16.10.2020 klo 12.25
Hallitus valmistelee tukitoimia sellaisia elinkelpoisia yrityksiä varten, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Merkittävä osa perusterveistä teknologiateollisuuden yrityksistä tarvitsee kriisin taklaamiseksi kustannustukea, koska pandemian aiheuttama pahin kysyntäkuoppa ajoittuu loppusyksyyn ja tulevaan talveen.

Valtion on kyettävä tukemaan kriisiin joutuvat elinkelpoiset teknologiayritykset yli tämän kuopan, jotta pystymme väistämään niitä uhkaavan konkurssiaallon ja työttömyyden tarpeettoman lisääntymisen.

Vientiyrityksen konkurssissa yritys menettää kansainvälisen markkinaosuutensa välittömästi. Sen takaisin hankkiminen on vuosien työ eikä uutta tuotantoa välttämättä perusteta enää Suomeen. Suomella ei ole varaa menettää olemassa olevaa tuotantokapasiteettiaan kuten finanssikriisissä tapahtui. 

Suomen hyvinvointi perustuu viennin menestykseen. Vienti luo työpaikkoja ja yritysten konkursseilla on ketjureaktiovaikutus alihankkijoihin. Suomen kaltainen pieni, avoin kansantalous toimii parhaiten, kun yritykset voivat toimia kilpailukykyisesti kansainvälisillä markkinoilla, tarjota työpaikkoja ja tuoda Suomeen vientituloja, joita ilman emme voi ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaa.

Teknologiateollisuuden ehdotukset lyhyen tähtäimen toimenpiteiksi

Yrityksille suunnattu kustannustuki on saatava voimaan mahdollisimman pikaisesti ja sen kestoa on jatkettava vuoden 2021 puolelle.

  • Tuki-instrumentin koon tulee olla vähintään 500 miljoonaa euroa.
  • Tuen keinotekoinen toimialakriteeri tulee poistaa.
  • Vaihtoehtoisesti automaattisen käsittelyn rinnalle tulee luoda asiantuntijaryhmän arviointimenettely, joka koskee vientiyrityksiä ja tietyn kokoluokan ylittäviä (esimerkiksi yli 50 henkeä työllistäviä) yrityksiä.
  • Kriteeriksi on asetettava liiketoiminnan muuttuminen tappiolliseksi koronakriisin seurauksena (esimerkiksi 2–3 kuukauden tulosraportti versus samat kuukaudet vuonna 2019, yrityksen hallituksen vahvistama tuloslaskelma) tai liikevaihdon lasku 20 prosenttia tai yli (lähellä rajaakin olevat hakemukset on huomioitava).
  • Vertailukuukausiksi on asetettava mitkä tahansa peräkkäiset 2 kuukautta verrattuna vuoteen 2019, alkaen maaliskuusta 2020 tai mistä tahansa kuukaudesta sen jälkeen ja jatkuen toistaiseksi.
  • Maksimitukisumma on nostettava EU:n sallimaan 800 000 euroon.

Kustannustukea tulee voida käyttää myös yritysten tekemien vientiä ja työllisyyttä edistävien tuotannollisten investointien tukemiseen

  • Kustannustukea on myönnettävä investointihankkeisiin, jotka lisäävät yrityksen vientikapasiteettia tai luovat uusia työpaikkoja vähintään 10 prosenttia. Tuen määrä voisi olla 10–30 prosenttia investoinnista, riippuen investoinnin työllisyys- ja vientivaikutuksista.

Lisätiedot:

Johtaja Matti Mannonen (innovaatiot ja talous), puh. 040 544 7047,

matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi 

Lisää aiheesta:

Näkymät eivät ole kirkastuneet teknologiateollisuudessa, pohjakosketus vasta edessä