Jussi Herlin, syysseminaari 2021
Yritystarina

Jussi Herlin: ”Vastuullisen yrityksen työntekijällä on mahdollisuudet loistaa ja menestyä työssään”

Vastuullisuuden vaaliminen liiketoiminnassa ei ole kovin monimutkaista, sanoo Koneen Jussi Herlin. ”Helppoa ja yksinkertaista se ei ole, mutta kun vastuullisuus päätetään valita osaksi päivittäistä toimintaa ja tietoisia valintoja, suurilla ja pienillä päätöksillä päästään kohti parempaa ja vastuullisempaa maailmaa.”

Kun yli 60 000 työntekijää globaalisti työllistävä suomalaisyhtiö Kone Oyj alkoi ennen koronakriisiä tehdä nykyistä strategiaansa, oli jo varhaisessa vaiheessa selvää, että strategiassa keskeisessä roolissa tulevat olemaan vastuullisuus sekä kestävä kehitys.

”Ensimmäinen askel oli kytkeä strategiaan Koneen missio eli se, mikä on konelaisten syy nousta aamulla sängystä mennäkseen työmaalle. Missiomme on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää ja liikkua niiden sisällä mukavasti, sujuvasti ja turvallisesti”, kertoo Koneen hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin, joka on yhtiössä sukunsa viidennen polven omistaja.

Herlin on myös Teknologiateollisuus ry:n hallituksen ja työvaliokunnan jäsen, ja hän puhui Koneen vastuullisuuslinjauksista järjestön syysseminaarissa.

"Me haluamme saada tehtyä työpaikoista monimuotoisempia."

Vastuullisuus voi tarkoittaa monia eri asioita, yrityksestä riippuen.

”Meillä se kattaa esteettömyyden, turvallisuuden, laadun, ympäristön, eettisyyden, monimuotoisuuden ja osallisuuden sekä compliancen (lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen). Me haluamme saada tehtyä työpaikoista monimuotoisempia, sillä uskomme, että ihmisten arvostaminen juuri sellaisina kuin he ovat tuottaa innovaatioita ka hyvinvoivan työyhteisön. Lisäksi tiimin jokaisen jäsenen on voitava kokea, että hänellä on omassa työssään mahdollisuudet loistaa ja menestyä.”

Sijoittajat ja tilaajat vaativat vastuullisuutta

Kone on listattu useita kertoja maailman vastuullisimpien yritysten sekä parhaimpien työnantajien joukkoon. Se on esimerkiksi ollut useana vuonna mukana CDP:n arvostetulla A-listalla ympäristövastuusta.

Vastuullisuudella on merkitystä asiakkaiden ja jo sijoittajienkin joukossa, Herlin toteaa.

”Isojen sijoittajien kanssa keskustellessa koko tapaamisen puheenaihe saattaa olla Koneen vastuullisuus. Isot tilaajat tekevät päätöksiä vastuullisuuden perusteella, ja voi jopa olla, että tarjouksia pääsevät antamaan vain vastuullisimmat yritykset.”

Hiilidioksidipäästöt huomioitava koko arvoketjussa

Kone valmistaa hissejä, liukuportaita ja automaattiovia. Rakennusten osuus rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöistä on noin 40 prosenttia, joten maapallon kantokyvyn näkökulmasta olennaista on mahdollisimman vähähiilinen ja kestävä rakentaminen.

Kone on luvannut olla omien päästöjensä osalta hiilineutraali vuonna 2030. Tähän yhtiö tähtää muun muassa puolittamalla omat päästönsä ja kompensoimalla ne päästöt, joita ei voida vähentää sekä käyttämällä uusiutuvaa sähköä. Tämä ei kuitenkaan yritykselle riitä, vaan se haluaa huomioida tuotteidensa mahdollisimman pitkän elinkaaren sekä niiden koko elinkaaren aikana aiheutetut päästöt.

Jussi Herlin

Missio kaupungeista. "Missiomme on tehdä kaupungeista parempia paikkoja elää ja liikkua niiden sisällä mukavasti, sujuvasti ja turvallisesti”, Jussi Herlin kertoo.

”Meidän on vähennettävä päästöjä jokaisen tuotteemme kohdalla, ja silläkin on merkitystä, onko tuotteen elinkaari 15 vai 25 vuotta. Lisäksi haluamme vaikuttaa koko arvoketjuun eli meidän asiakkaidemme ja toimittajiemme toimintaan. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä koko arvoketjussa”, Herlin kertoo.

Koneen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät ratkaisujen elinkaaren aikaiseen sähkönkulutukseen. Tämä korostaa energiatehokkuutta parantavien ratkaisujen merkitystä.

Esimerkiksi Koneen nykyinen konehuoneeton volyymihissi Kone MonoSpace® 500 kuluttaa jopa 90 prosenttia vähemmän energiaa kuin Koneen hissit 1990-luvulta.

”Suurimmalla osalla meidän hissimalleistamme ja liukuportaistamme on paras energialuokitus. Paljon saadaan aikaiseksi myös tuotteiden modernisoinnilla. Niiden on palveltava yhtä uskollisesti vielä 20–30 vuotta kuin tähän asti, ja hissin modernisointi parhaalla käytettävissä olevalla teknologialla voi säästää energiaa jopa 70 prosenttia. Samalla tuotteemme voivat parantaa esteettömyyttä ja käyttäjien turvallisuutta sekä rakennusten arvoa.”

Teknologialla on tehtävä, ei itseisarvoa

Kaupungistuminen on tällä hetkellä yksi globaalin talouden megatrendeistä, ja se hyödyttää Koneen kaltaisia yrityksiä. Herlinin mukaan Koneen liiketoiminnan ydin on tosin rakentunut vahvojen megatrendien ympärille jo 110 vuotta.

”Kaupungistuminen on ollut käynnissä niin pitkään kuin kaupunkeja on ollut olemassa, mutta vuonna 2007 arvioitiin, että jo puolet maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Kaupungit kehittyvät, ihmiset keskiluokkaistuvat ja heidän vaatimuksensa kasvavat. Tarvitaan kohtuuhintaista asumista, palveluita ja parempaa liikkumista.”

"Isossa kuvassa teknologian tehtävä on tehdä työnteosta, elämästä, liikkumisesta ja asiakkaiden palvelemisestä helpompaa."

Teknologia mahdollistaa muutoksen kohti kestävää kehitystä sekä parempia tapoja olla ja elää muuttuvissa kaupungeissa.

”Teknologialla ei kuitenkaan ole itseisarvoa, ja voihan se tehdä elämästä myös hankalaa. Isossa kuvassa teknologian tehtävä on tehdä työnteosta, elämästä, liikkumisesta ja asiakkaiden palvelemisestä helpompaa”, Herlin muistuttaa.

Teksti: Marjo Ollikainen

Kuvat: Satu Laakso ja Kone

Lisää aiheesta:

Teknologiateollisuuden vastuullisuuslinjaukset: Vastuullisuus on menestyvän liiketoiminnan perusta

Tiedote: Teknologiateollisuus haluaa yritysvastuun edelläkävijäksi: Vastuuta on kannettava läpi koko arvoketjun

Artikkeli: ”Kerro avoimesti ja rohkeasti yrityksesi vastuullisuudesta!” – A-Insinöörien vastuullisuusprojektin kivijalka olivat oma henkilöstö ja asiakkaat

Teknologiateollisuuden vähähiilitiekartta 2020

Teknologiateollisuus ry:n biodiversiteettilinjaukset 2020

 

Artikkeli on mukana joulukuun uutiskirjeessä.