Silja Sarkamo, Liisa Jäätvuori, A-Insinöörit
Yritystarina

”Kerro avoimesti ja rohkeasti yrityksesi vastuullisuudesta!” – A-Insinöörien vastuullisuusprojektin kivijalka olivat oma henkilöstö ja asiakkaat

Suomalaisten yritysten kannattaisi pitää kovempaa ääntä vastuullisuudestaan, kehottavat A-Insinöörien viestintäjohtaja Silja Sarkamo sekä kestävän kehityksen johtaja Liisa Jäätvuori. A-Insinöörit sai vastuullisuuslinjauksiaan tehdessään arvokasta oppia omalta henkilökunnaltaan, asiakkailtaan ja muilta sidosryhmiltään.

Hyvin tehty vastuullisuusohjelma on yritykselle mahdollisuuksien maailma, väittää rakentamisen konsultti- ja suunnittelutalo A-Insinöörien viestintäjohtaja Silja Sarkamo. Kun vastuullisuudesta tehdään korulauseiden sijaan tavoitteellinen, helposti mitattava ja helposti lähestyttävä ohjelma, organisaatio tietää, mitä kehittämisen polkua sen kannattaa kulkea yhdessä henkilöstön ja asiakkaidensa kanssa.

A-Insinöörit julkisti oman vastuullisuusohjelmansa viime helmikuussa, ja projektissa oli tärkeää täyttää yllä luetellut vaatimukset. Ohjelma rakentuu kolmen tavoitteen varaan: kestävä rakentaminen, kestävä kehitys ja mahdollistava työyhteisö. Jälkimmäisin on ohjelman peruskivi.

”Asiantuntijoiden arvostaminen on osa A-Insinöörien dna:ta. He tekevät suunnittelutyötä tai luotsaavat projekteja hyvin itsenäisesti yhdessä asiakkaiden kanssa, ja vastuullisuus toteutuu tai jää toteutumatta yksilötasolla. Työnantajan rooliksi jää mahdollistaa vastuullinen tekeminen”, Sarkamo kertoo.

60 vuotta suunnittelua Näsinneulasta Aalto-yliopistoon
  • A-Insinöörit on vuonna 1959 perustettu, vuosien varrella yrityskaupoillakin laajentunut rakentamisen konsultti- ja suunnittelutalo. Sen päätoimialat ovat rakennuttaminen, rakennesuunnittelu sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. 
  • Tunnettuja töitä mm. Tampereen Näsinneula ja Tampereen pääkirjasto Metso sekä Tampere-talo, Lahden Sibelius-talo, Helsingin Musiikkitalo sekä Aalto-yliopiston Väre-rakennus Espoossa.
  • Henkilöstöä eri puolilla Suomea, 12 toimipaikassa 840, projekteja noin 3800 per vuosi.
  • Liikevaihto 81 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Projekti sai alkunsa viime vuonna, kun johto halusi kirjata ylös, mikä on A-Insinöörien tarkoitus yhteisössä, mitkä ovat yrityksen olennaisimmat vastuullisuuteen liittyvät tarpeet ja millaista arvoa se tuottaa yhteisölleen ja sidosryhmilleen.

”Meillä on hyvin arvoihin sitoutunut organisaatio ja johtamiskulttuuri. Ihmiset tekevät töitä sydämellään. Meillä on rakentamisen suunnitteluun ja konsultointiin sellainen ote, että bisneksen lisäksi haluamme haastaa koko toimialaa kehittymään.”

Silja Sarkamo, A-Insinöörit

Fokus kirkkaana. ”Vastuullisuusohjelman ansiosta meillä on nyt kirkas fokus ja tiedämme aiempaa paremmin, mihin me insinööreinä ja työyhteisönä keskitymme ja mitkä asiat ovat meidän asiakkaillemme kaikkein tärkeimpiä”, Silja Sarkamo sanoo.

Sarkamon mielestä vastuullisuusohjelman suurin hyöty ovat mitattavat tavoitteet.

”Ne kirittävät meitä kehittämään toimintaamme. Ja kun teemme tämän julkiseksi, se pakottaa meidät toimimaan näiden asioiden eteen niin, että tehdyt tavoitteet pysyvät tärkeiden asioiden listalla ja tekemisen ytimessä.”

POHJANA HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN

A-Insinöörien vastuullisuusohjelman kolme tasoa tukevat toisiaan, toteaa kestävän kehityksen johtaja Liisa Jäätvuori.

”Luomme yrityksen toiminnan edellytykset hyvinvointia vahvistamalla ja siten, että vastuullisuus näkyy aktiivisesti toiminnassamme. Haluamme nähdä, että teoillamme on aidosti mitattavia vaikutuksia. Esimerkiksi hiilijalanjälkemme ja hiilikädenjälkemme mittarien hahmotus on vielä meneillään, mutta olemme luvanneet, että ne toteutetaan”, hän kertoo.

Sarkamo ja Jäätvuori huomauttavat, että vastuullisuusohjelman voi julkaista, vaikka se ei olisikaan vielä täysin valmis.

”Valmista ei tule koskaan, jos jäädään odottamaan, että ohjelmasta pitää saada heti täydellinen. Vastuullisuuskin on ajassa kehittyvä kokonaisuus”, Sarkamo rohkaisee.

A-insinöörien vastuullisuusohjelma, vinkit

 

Projektin tärkeimmässä roolissa olivat A-Insinöörien oma henkilökunta ja asiakkaat. Vastuullisuutta pohdittiin yhdessä satojen työntekijöiden sekä omistajien ja useiden eri sidosryhmien kuten asiakkaiden ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Työn edetessä kävi ilmi, että vastuullisuus tarkoittaa ihmisille hyvin eri asioita. Kun yksi korosti rehellisyyttä, toiselle tärkeää oli huolenpito työntekijöistä ja ympäristöstä.

”Yhteisestä pallottelusta tuli matkan varrella paljon hyötyä ja arvoa. Pääsimme keskustelemaan meille olennaisten ihmisten kanssa siitä, mikä on tärkeää. Jotkut arvioivat sitä oman työnsä kannalta, toiset taas liiketoiminnan näkökulmasta. Oli kasvattavaa nähdä, miten sidosryhmät näkevät meidän toimintamme nyt ja jatkossa”, Jäätvuori kertoo.

OSAAMINEN ON TÄRKEIN MYYNTIARTIKKELI

A-Insinöörit pyrkivät huomioimaan kaikissa asiakasprojekteissaan työn ympäristövaikutukset. Suunnittelupöydillä huomioidaan kestävän kehityksen näkökohdat ja talon rakennuttajakonsulteilta saa vähähiilisen rakennuttamisen osaamista, jolloin ilmastovaikutukset nostetaan rakennushankkeen yhdeksi ohjaavaksi tekijäksi.

”Sitä ei tarvitse tilata erikseen, vaan se sisältyy meidän palveluumme. Se on laatutekijä sekä kilpailuetu, josta asiakkailta on alkanut kiiriä kiitoksia”, Sarkamo ja Jäätvuori täydentävät toistensa lauseita.

Liisa Jäätvuori, A-Insinöörit

Hyvää liiketoimintaa. Ympäristövastuullisuutta edistävien palveluiden tarjoaminen asiakkaille on liiketoiminnallisesti järkevää. Kaikki asiakasorganisaatiot etsivät tapoja, joilla hiilineutraaliustavoitteet saadaan nivottua osaksi rakennushankkeita, Liisa Jäätvuori kertoo.                                                                             

Rakentamisen koko elinkaaren aikaiseen hiilijalanjäljen minimointiin liittyviä palveluita tilataankin A-Insinööreiltä entistä enemmän ja niistä on kehitetty uutta liiketoimintaa. Konsulttitalo pystyy myös kertomaan asiakkailleen oman, kuhunkin projektiin liittyvän hiilijalanjälkensä. Yrityksen seuraava kunnianhimoinen tavoite on laskea asiakkaiden hankkeissa tehdyn aivotyön hiilikädenjälki.

Kestävän kehityksen, kiertotalouden, hiilijalanjäljen ja luonnon monimuotoisuuden huomioiminen rakennuttamisessa ja suunnittelussa vaativat myös uudenlaista osaamista. Tämäkin tavoite näkyy A-Insinöörien vastuullisuusohjelmassa.

”Osaaminen on laatutekijä ja meidän tärkein myyntiartikkelimme. Kansalliset ja yritysten erittäin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet asettavat osaamiselle varsin suuren haasteen. Siksi olemme halunneet ottaa kestävän kehityksen osaamisen ja sen lisäämisen tavoitteeksi kautta linjan, jokaisessa roolissa toimivalle henkilölle”, Jäätvuori kertoo.

Henkilöstön täydennyskoulutusta yritys kehittää muun muassa omassa AI-akatemiassaan.

”Meillä on tämän vuoden aikana yli kymmenen ajankohtaista tietoiskua ympäristöaiheista. Vastuullisuus näkyy aiempaa vahvemmin myös johtaja- ja projektipäällikkökoulutuksissamme”, Jäätvuori luettelee osan yrityksen täydennyskoulutuksesta.

Tiedon jano näkyy muun muassa siten, että koko henkilöstölle avoimissa tietoiskuissa on kevään aikana ollut linjoilla kussakin satapäinen asiantuntijoiden joukko.

VASTUULLISUUS ON TÄRKEÄ VIESTINTÄVÄLINE

Vastuullisuusohjelma on paitsi kehittymisen ja kehittämisen väline, siihen liittyvät faktat ovat yritykselle tärkeä viestinnän väline, Silja Sarkamo muistuttaa.

”Aika monet pelkäävät vielä viherpesuleimaa ja ovat liiankin varovaisia omassa viestinnässään. Kun asioista puhutaan, sanat alkavat muuttua todeksi. Viestinnällä kiritetään itseä, naapureita ja koko alaa. Rohkaisen rohkeuteen vastuullisuusviestinnässä!”

Liisa Jäätvuori, Silja Sarkamo, A-Insinöörit

Apua konsultista. Vastuullisuuskonsultista voi olla suuri apu vastuullisuusohjelman suunnittelussa. Projektiin on kuitenkin syytä osallistaa paljon omaa henkilöstöä, koska silloin kaikki oppivat ymmärtämään vastuullisuutta paremmin, Silja Sarkamo ja Liisa Jäätvuori vinkkaavat.

Sarkamo muistuttaa, että vastuullisuus tuo yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

”Vastuullisuudesta nousevat uudet avaukset ovat yrityksille paitsi iso mahdollisuus myös mahdollinen erottuvuustekijä. Yrityksillä on mahdollisuus kehittää toimintatapoja ja palvelukonsepteja, joita ei vielä ole olemassa, ja ne voivat suunnata nykyistä palvelutarjontaansa uusiin, vastuullisiin innovaatioihin.”

Liisa Jäätvuori arvelee, että vastuullisuudella erottautuminen alkaa olla jo vaikeaa, koska yritysten vastuullisuusjohtaminen on kehittynyt paljon. Etenkin ympäristövastuullisuus ei ole enää yrityksille strategiasta erillistä toimintaa, vaan osa ydintoimintaa. Viherpesuleimaa on turha pelätä.

”Erottautua voi innovatiivisuudella, joka taas linkittyy vastuullisuuteen ja voi olla osa vastuullisuuden teemoja. Meillä on paljon nuoria kollegoita, ja erityisesti heille on tärkeää, että työ on merkityksellistä, että asiat tehdään hyvin ja pidämme huolta toisistamme ja ympäristöstä. Se on jo oletusarvo”, Jäätvuori sanoo.

Teksti: Marjo Ollikainen

Kuvat: Liisa Takala

Lisää aiheesta:

Tiedote: Teknologiateollisuus haluaa yritysvastuun edelläkävijäksi: Vastuuta on kannettava läpi koko arvoketjun

Teknologiateollisuuden vastuullisuuslinjaukset: Vastuullisuus on menestyvän liiketoiminnan perusta

 

Artikkeli on mukana kesäkuun uutiskirjeessä.