Metso Outotec head office
Yritystarina

Maailman 8. vastuullisin yritys Metso Outotec: ”Vastuullisuus on sidottu kaikkeen toimintaamme"

Vastuullisuus on kaivoslaitteita ja -ratkaisuja valmistavalle konepajayhtiö Metso Outotecille selkeä strateginen painopistealue, koska se on yhtiölle mahdollisuus liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun kannalta. ”Asiakkaamme vaativat meiltä koko ajan vastuullisempia ratkaisuja ja tuotteita ratkaistakseen omat vastuullisuushaasteensa”, sanoo liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Piia Karhu.

Metso Outotecin kaivosasiakkaat ja kivenmurskausasiakkaat tavoittelevat tuotantonsa päästöjen pienentämistä, työturvallisuuden, ympäristön monimuotoisuuden ylläpitämistä ja kehittämistä sekä jätteiden ja vedenkäytön pienentämistä. Ne tarvitsevat Metso Outotecin laitteita ja ratkaisuja näiden tavoitteiden toteuttamiseen.

Yritys tekee yli 80 maassa yli 9 000 suoran toimittajan kanssa yhteistyötä vastuullisuuskäytäntöjen ja -prosessien kehittämiseksi toimitusketjussa, kertoo liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Piia Karhu.

Mitä Metso Outotec tavoittelee vastuullisuudella?

– Vastuullisuus on yksi Metso Outotecin strategisista painopistealueista.  Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja olemme asettaneet toiminnallemme tieteeseen perustuvat tavoitteet. 

Piia Karhu, Metso Outotec

Suunnannäyttäjä. Metso Outotecin tavoitteena on olla vastuullisuudessa alan suunnannäyttäjä, kertoo liiketoiminnan kehittämisestä vastaava Piia Karhu. 

Mitä vastuullisuus tarkoittaa teille?

– Metso Outotecille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että toimimme tehokkaasti ja otamme huomioon ympäristön, turvallisuuden sekä ihmisten hyvinvoinnin. Tavoitteenamme on olla alamme suunnannäyttäjä vastuullisuudessa: tehdä asiakkaidemme toiminnasta ympäristötehokkaampaa ja samalla pienentää oman toimintamme ympäristöjalanjälkeä. Tähän ajatteluun kiteytyy Planet Positive, Metso Outotecin kokonaisvaltainen näkökulma vastuullisuuteen, joka tukee tarkoitustamme toimia kestävän modernin elämäntavan mahdollistajana.  Jo nyt valtaosa liikevaihdostamme  tulee teknologioista ja ratkaisuista, jotka vastaavat suoraan asiakkaidemme keskeisimpiin energia-, päästövähennys- ja vesitehokkuushaasteisiin, sekä tarjoavat ratkaisuja kiertotalouteen ja turvallisuuteen. Planet Positive -portfoliomme, jossa on jo yli 100 ratkaisua, vastaa näihin tarpeisiin.

– Teknologiset edistysaskeleet ja sähköistyminen lisäävät metallien kysyntää. Asiakkaidemme täytyy pystyä tuottamaan niitä jatkossa entistä enemmän ja tehokkaammin. Sähköistyminen ja uusiutuvan energian käytön lisääminen ovat myös keskeisiä ilmaston lämpenemisen hillintäkeinoja. Luonnonvarojen kasvava tarve johtaa tulevaisuudessa yhä kovempien malmilaatujen käsittelyyn ja entistä suurempiin tuotantomääriin. Näiden maailmanlaajuisten haasteiden lisäksi asiakkaidemme vastuullisuusvaatimuksia ajavat lisääntyvä sääntely ja muun muasssa mineraaliesiintymien köyhtyminen ja kiristyneet turvallisuusvaatimukset. Autamme asiakkaitamme vastaamaan näihin haasteisiin.

Mitä hyötyä vastuullisuudesta on teille?

– Ilmastonmuutosta hidastavat säännökset ja toimenpiteet siirtävät kysyntää ratkaisuihin, jotka perustuvat entistä energiatehokkaampiin ja ympäristöystävällisempiin teknologioihin. Ympäristövaatimusten tiukentuessa, vettä ja energiaa säästävissä prosesseissa ja ratkaisuissa sekä jätteenkäsittelyn parantamisessa on valtava maailmanlaajuinen potentiaali. Kaupungistuminen puolestaan vaatii entistä enemmän infrastruktuurin rakentamista ja sitä kautta kivenmurskauksen volyymin odotetaan kasvavan. Kaupunkirakentamisessa on lisäksi otettava huomioon ihmiseen ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten minimointi. Tarjoamme laite- ja palveluratkaisuja näihin haaasteisiin.

– Panostamme myös omaan toimintaamme ja toimitusketjumme ympäristövaikutusten minimointiin. Tavoitteenamme on vähentää omia hiilidioksidipäästöjämme 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja logistiikan päästöjämme 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2020 vähensimme oman toiminnan päästöjä 60 prosenttia ja logistiikkapäästöjä 29 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Lisäksi teemme yhteistyötä toimittajiemme kanssa toimitusketjumme päästöjen vähentämiseksi. Olemme aloittaneet suurimpien ja eniten energiaa  käyttävien toimittajiemme hiilidioksidipäästötavoitteiden arvioinnin.

– Tavoitteenamme on, että hankintakuluilla mitattuna 30 prosenttia tavarantoimittajista asettaa tieteeseen pohjautuvat (Science Based Targets) päästötavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Hyödynnämme kierrätysmateriaaleja myös omassa tuotannossamme muun muassa kierrätetyn metallin muodossa. Tutkimus- ja kehitystyömme on kestävämmän tulevaisuuden kannalta avainasemassa. 100 prosentilla tuotekehityshankkeistamme on oltava energia-, päästö-, vesi-, kiertotalous- ja/tai työturvallisuustavoitteita.

Päätuotteita ovat kestävää kehitystä edistävät teknologiat
  • Metso Outotecin päätuotteita ovat kestävää kehitystä edistävät teknologiat sekä kokonaisvaltaiset ratkaisut ja palvelut kiviainesten käsittelyyn, mineraalien jalostukseen ja metallinjalostukseen.
  • Liikevaihto 3,9 miljardia euroa vuonna 2020.
  • Henkilöstöä noin 15 400 työntekijää globaalisti, Suomessa noin 2 400.
  • Pääkonttori Helsingissä. Toimintaa yli 50 maassa kaikissa maanosissa.
  • Kanadalainen media-ja investointineuvonnan yhtiö Corporate Knights on valinnut Metso Outotecin tänä vuonna maailman 8. vastuullisimmaksi yritykseksi.

Kiinnostaako vastuullisuus yleensä sidosryhmiänne, asiakkaitanne tai työntekijöitänne?

– Vastuullisuus on sidottu kaikkeen toimintaamme ja se kiinnostaa sidosryhmiämme laajasti. Asiakkaamme ovat asettaneet omalle toiminnalleen vastuullisuustavoitteita, joihin meidän on laite- ja palvelutarjoomallamme vastattava. Kaivosasiakkaiden ja kivenmurskausasiakkaidemme tavoitteet liittyvät oman tuotannon päästöjen pienentämiseen, työturvallisuuteen, ympäristön monimuotoisuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä jätteiden ja vedenkäytön pienentämiseen. He tarvitsevat meiltä ratkaisuja näiden tavoitteiden toteuttamiseen.

– Teemme vastuullisuustyötä myös toimitusketjumme kumppaneidemme kanssa. Meillä on yli 9 000 suoraa toimittajaa yli 80 maassa, joiden kanssa teemme yhteistyötä vastuullisuuskäytäntöjen ja -prosessien kehittämiseksi toimitusketjussa. 

– Työntekijämme kokevat vastuullisuustyön merkityksellisenä ja monille vastuullisuustyömme on yksi tärkeistä Metso Outoteciin sitovista tekijöistä. Tiimimme tekevät töitä ympäristöystävällisempien teknologioiden ja ratkaisujen innovoimiseksi sekä toimittavat vastuullisia ratkasuja asiakkaille. Myös se, että panostamme työturvallisuuteen kaikissa toimispisteissämme, on tärkeä työmotivaatiotekijä.

– Myös sijoittajat ovat osoittaneet kasvavaa kiinnostusta vastuullisuusasioille erityisesti päästövähennysten näkökulmasta ja uskomme, että yritysten vastuullisella toiminnalla tulee olemaan yhä isompi painoarvo tulevaisuuden sijoituspäätöksissä.

Miksi yrityksen kannattaa huomioida vastuullisuus bisneksessään?

– Vastuullisuus on Metso Outotecille mahdollisuus liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun kannalta, sillä asiakkaamme vaativat meiltä koko ajan vastuullisempia ratkaisuja ja tuotteita ratkaistakseen omat vastuullisuushaastensa.  Metso Outotecin vastuullisuustyön keskiössä on kasvattaa ympäristöystävällistä ja päästövähennyksiin tähtäävää Planet Positive -tarjoomaamme innovaatioiden avulla. Asiakkaamme vaativat meiltä ratkaisuja, jotka auttavat heitä alentamaan omia tuotannon päästöjään, ja samalla he odottavat, että Metso Outotec huomioi vastuullisuuden omassa toiminnassaan. Vastuullisuusvaatimusten huomioiminen sekä tarjoomassa että muussa toiminnassa entistä paremmin on jokaisen yhtiön positiivinen haaste.

Haastattelu on julkaistu myös Elinkeinoelämän keskusliiton liittoyhteisön Vastuullisuuden tekijät -haastatteluiden sarjassa. Kirjoituksissa eri toimialojen yritykset kertovat käytännön vastuullisuusteoistaan ja inspiroivat tarinoillaan myös muita organisaatioita.

Lisää aiheesta:

Tiedote: Teknologiateollisuus haluaa yritysvastuun edelläkävijäksi: Vastuuta on kannettava läpi koko arvoketjun

Teknologiateollisuuden vastuullisuuslinjaukset: Vastuullisuus on menestyvän liiketoiminnan perusta

”Kerro avoimesti ja rohkeasti yrityksesi vastuullisuudesta!” – A-Insinöörien vastuullisuusprojektin kivijalka olivat oma henkilöstö ja asiakkaat

 

Artikkeli on mukana syyskuun uutiskirjeessä.